Verbind je met ons

Europese Commissie

De loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU blijft op Equal Pay Day 13%

DELEN:

gepubliceerd

on

Vrouwen in de Europese Unie verdienen nog steeds minder dan mannen, waarbij de gemiddelde loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU 13% bedraagt. Dit betekent dat voor elke € 1 die een man verdient, een vrouw slechts € 0.87 verdient. Equal Pay Day markeert de datum die symboliseert hoeveel extra dagen vrouwen tot het einde van het jaar moeten werken om te verdienen wat mannen in hetzelfde jaar verdienden. Dit jaar viel Equal Pay Day op 15 november.

Voorafgaand aan deze symbolische dag, Věra Jourová, Vicevoorzitter voor Waarden en Transparantie en Helena Dalli, commissaris voor Gelijkheid, zei:

“Equal Pay Day dient om ons eraan te herinneren dat we onze inspanningen moeten voortzetten om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Gelijke beloning voor hetzelfde of werk van gelijke waarde is een van de grondbeginselen van de EU. Het werd in 1957 vastgelegd in het Verdrag van Rome.

“Yet progress on the elimination of the gender pay gap is stagnant this year and has been slow over the years. This reminds us that gender stereotypes continue to affect women and men in all spheres of life, including in the workplace, and that specific action is necessary to implement the principle of equal pay.

“The Commission works consistently to advance equality between women and men in the EU. This June, the Pay Transparency Directive entered into force. Under this new law, employees will be able to enforce their right to equal pay for equal work or work of equal value through a right to pay information.

“Those that are established to have suffered pay discrimination based on sex must get remedied for unpaid work and receive fair pay thereon. Transparency is key to make a real change and this new legislation is an important step in that right direction. The implementation of the Directive by the member states will now be key to enforce the principle of equal pay for all EU citizens.”

Achtergrond

advertentie

Het recht op gelijke beloning voor vrouwen en mannen voor gelijk werk of werk van gelijke waarde is sinds het Verdrag van Rome in 1957 een grondbeginsel van de Europese Unie. De vereiste om gelijke beloning te garanderen is vastgelegd in artikel 157 VWEU en de EU Richtlijn inzake gelijke kansen en behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep.

President von der Leyen kondigde als een van haar bindende loontransparantiemaatregelen aan politieke prioriteiten voor deze Commissie. In juni 2019 riep de Raad de Commissie op om zich te ontwikkelen concrete maatregelen om de loontransparantie te vergroten. In maart 2020 publiceerde de Commissie haar rapport Strategie voor gendergelijkheid 2020-2025 met acties om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten, een paar maanden later gevolgd door de 2021-2025 Action Plan on Gender Equality and Women’s Empowerment in External Action.

De Richtlijn loontransparantie is op 6 juni 2023 in werking getreden. Het biedt een duidelijk raamwerk voor de toepassing van het concept van “werk van gelijke waarde” en criteria die vaardigheden, inspanning, verantwoordelijkheid en arbeidsomstandigheden omvatten. Het helpt werknemers bij het identificeren en bestrijden van discriminatie waarvan zij mogelijk het slachtoffer zijn. De richtlijn helpt werkgevers ook te beoordelen of hun beloningsstructuren in de praktijk in overeenstemming zijn met het beginsel van gelijke beloning. De lidstaten hebben drie jaar de tijd om het in nationaal recht om te zetten. De richtlijn zal ervoor zorgen dat vrouwen en mannen in de EU gelijk loon ontvangen voor gelijk werk. De Europese Commissie is van plan de ontwikkeling te ondersteunen van instrumenten en methodologieën waarmee Europese werkgevers eventuele ongerechtvaardigde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen kunnen corrigeren. Voor dat doel trekt de Commissie 6.1 miljoen euro uit het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV) ter ondersteuning van de implementatie van de richtlijn loontransparantie in de lidstaten.

In december 2022 had de richtlijn tot doel de Het genderevenwicht in de raden van bestuur van ondernemingen is van kracht geworden. It tackles one of the main root causes of the gender pay gap – the so-called ‘glass ceiling’ caused by the lack of transparency in appointments of board members in companies. The Directive will ensure that the appointments to board positions are transparent and that candidates to board positions are assessed objectively based on their individual merits, irrespective of sex.

In september 2022 presenteerde de Commissie de Europese zorgstrategie om kwalitatieve, betaalbare en toegankelijke zorgdiensten in de hele Europese Unie te garanderen. De Strategie gaat vergezeld van twee aanbevelingen voor de lidstaten over de herziening van de doelstellingen van Barcelona op het gebied van onderwijs en opvang voor jonge kinderen, en op de toegang tot betaalbare, hoogwaardige langdurige zorg.

The Commission also addresses women’s underrepresentation in the labour market by improving the work-life balance of working parents and carers. The new Richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven is op 2 augustus 2022 in werking getreden.

De Commissie voorstel over adequate minimumlonen voor werknemers, aangenomen op 28 oktober 2020, ondersteunt gendergelijkheid door de loonkloof tussen mannen en vrouwen te helpen dichten en vrouwen uit de armoede te halen, aangezien in Europa meer vrouwen dan mannen minimumlonen verdienen.

In maart 2023 lanceerde de Europese Commissie een campagne die genderstereotypen uitdaagt. Het brengt genderstereotypen in loopbaankeuzes, zorgverlening en besluitvorming onder de aandacht. 

Meer informatie

European Parliament’s vote on pay transparencyregels (europa.eu)
Landengegevens van Eurostat over de loonkloof tussen mannen en vrouwen

Studie van Eurostat over de loonverschillen tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie
Webpagina ingeschakeld Loonkloof tussen mannen en vrouwen
Webpagina ingeschakeld Gelijke betaaldag
EU-wetgeving over verlof om gezinsredenen en het evenwicht tussen werk en privéleven
European Institute for Gender Equality – Gender Equality Index

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending