Verbind je met ons

Eurobarometer

Een tekort aan vaardigheden is een ernstig probleem voor het merendeel van het MKB in de EU, zo blijkt uit de Eurobarometer

DELEN:

gepubliceerd

on

A nieuwe Eurobarometer-enquête constateert dat tekorten aan vaardigheden een van de ernstigste problemen zijn voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in de EU. Het probleem van het tekort aan vaardigheden is in de loop der jaren groter geworden en omvat nu alle EU-lidstaten en alle sectoren van de economie.

De enquête is een nuttig instrument om inzicht te krijgen in de gevolgen van tekorten aan vaardigheden voor het MKB, en zal als input dienen voor de beleidsvorming van de Commissie. Het zal onder meer de implementatie van de MKB-hulppakket die in september 2023 werd aangenomen en waarin verschillende acties zijn vastgelegd om de vaardighedensituatie voor kmo’s in de EU te verbeteren. Het onderzoek vormt ook een aanvulling op een ander onlangs gepubliceerd onderzoek Eurobarometer-studie die zich onder meer richt op de opleidings- en vaardigheidsactiviteiten van bedrijven.

Enkele belangrijkste conclusies van het Eurobarometer-onderzoek zijn:

  • Tekorten aan vaardigheden vormen een ernstig probleem voor de kleinste tot middelgrote bedrijven in Europa en worden als zodanig geïdentificeerd door 53% van de microbedrijven (<10 werknemers), 65% van de kleine bedrijven (10-49 werknemers) en 68% van de middelgrote bedrijven. grote bedrijven (50-249 werknemers). Terugkijkend op de afgelopen twee jaar vond 61% van de microbedrijven en 80% van de middelgrote bedrijven het moeilijk om personeel met de juiste vaardigheden te vinden en aan te nemen.
  • Het midden- en kleinbedrijf wordt het vaakst geconfronteerd met een tekort aan vaardigheden voor technisch geschoold personeel, zoals laboratoriumpersoneel, monteurs en anderen. Bijna de helft (42%) van het Europese MKB gaf aan te kampen te hebben met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Dit is met name problematisch voor het MKB in de industriële sector en de productiesector, waarbij respectievelijk 47% en 50% van het MKB beweert problemen te hebben bij het aannemen van relevant technisch personeel.
  • Tekorten aan vaardigheden hebben op verschillende manieren gevolgen voor het MKB, wat leidt tot een hogere werkdruk voor het bestaande personeel, het verlies van omzet of verkoopkansen en tot een verminderde winstgevendheid en groei.
  • Slechts één op de zeven (14%) van de kmo's geeft aan personeel uit andere EU-lidstaten in te huren als een manier om tekorten aan vaardigheden aan te pakken, hoewel dit percentage hoger is voor grotere kmo's. Taalbarrières en, in mindere mate, administratieve problemen werden geïdentificeerd als de belangrijkste obstakels voor het vergroten van de aanwerving van gekwalificeerd personeel in de hele EU.
  • Een meerderheid van de kmo's was relatief tevreden over de beleidssteun die zij kregen bij het aanpakken van tekorten aan vaardigheden, en gaf tegelijkertijd aan dat er nog ruimte voor verbetering is. Als het gaat om beleid dat hun behoeften het beste ondersteunt, noemen microbedrijven vooral fiscale stimuleringsmaatregelen (39%) en directe subsidies (28%), terwijl 38% van de middelgrote bedrijven opleiding voor bijscholing als het nuttigst bestempelt.

Achtergrond

De Eurobarometer 537-studie over 'Kmo's en tekorten aan vaardigheden' werd opgestart in het kader van de Europees Jaar van de vaardigheden. Het werd tussen september en oktober 2023 uitgevoerd in de 27 EU-lidstaten, evenals in IJsland, Noorwegen, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Noord-Macedonië, Turkije, de Verenigde Staten, Canada en Japan. Ruim 19,350 bedrijven (zowel MKB als grote bedrijven) zijn telefonisch geïnterviewd. Het hoofdanalyserapport richt zich op het MKB in de EU (13 253 interviews), die worden vergeleken met die voor grote bedrijven (met 250 of meer werknemers) die in de EU zijn ondervraagd (855 interviews), en met die voor het MKB in een selectie van niet-geïnterviewde bedrijven. -EU-landen (3 925 interviews).

Na de publicatie van vandaag zal het onderzoek worden gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de EU MKB montage Dat vond plaats van 13 tot 15 november in Bilbao, Spanje en is het vlaggenschipevenement van de EU voor het MKB, waar honderden beleidsmakers bij elkaar komen.

De behoefte aan aanvullende beleidsondersteuning op het gebied van vaardigheden werd ook in de EU onderkend MKB-hulppakket, waarin de ontberingen worden aangepakt die veel kmo's in de EU hebben ervaren tijdens de aanhoudende reeks politieke en economische crises. Het presenteert een uitgebreide reeks maatregelen met betrekking tot de vermindering van de administratieve lasten, verbeterde toegang tot financiering, maatregelen ter ondersteuning van de levenscyclus en acties ter ondersteuning van vaardigheden, waaronder onder andere het faciliteren van de wederzijdse erkenning van kwalificaties van onderdanen van derde landen. Het pakket voorziet ook dat de Commissie binnenkort een voorstel zal presenteren om een ​​EU-talentpool op te zetten, evenals een initiatief om de erkenning van kwalificaties en vaardigheden van onderdanen van derde landen te verbeteren om de vaardigheidskloof op de arbeidsmarkt van de EU te dichten. Bovendien zal de Commissie samenwerken met groepen waarvan het onaangeboorde ondernemerspotentieel groot blijft, zoals vrouwen, jongeren en personen met een handicap, door middel van bewustmakings-, mentor- en coachingcampagnes.

Meer informatie

advertentie

Eurobarometer 537-studie over 'Kmo's en tekorten aan vaardigheden'

Eurobarometer-website

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending