Verbind je met ons

Arbeidsrecht

De commissaris roept op tot een Team Europe-aanpak van arbeidsmigratie

DELEN:

gepubliceerd

on

Tijdens de plenaire zitting van april heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) het Talent Mobility Package besproken. Dit initiatief omvat een reeks nieuwe maatregelen die bedoeld zijn om de Unie aantrekkelijker te maken voor talent van buiten de EU, en om de mobiliteit binnen de EU te vergemakkelijken.

Guest speaker Commissioner for Home Affairs Ylva Johansson called for the EESC’s support by bringing together the Member States and civil society organisations to embrace this innovation and ensure that there is an effective policy on labour migration.

One of the basic measures in the Talent Mobility Package is the “Talent Pool” initiative, the first EU-level voluntary matching pool, where interested Member States can bring together employers in the EU and jobseekers in third countries. 

Er wordt geschat dat het Talent Pool-initiatief een positief effect zal hebben op het bbp van de EU, waarbij tot 4.2 tot 20 miljard euro aan extra lonen zal worden gegenereerd en er twintig lidstaten zullen deelnemen. Zoals het EESC echter benadrukt in zijn advies over de Talentmobiliteitspakket De EU Talent Pool, die tijdens deze plenaire vergadering is aangenomen, moet een praktisch, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar instrument zijn dat aantrekkelijk is voor werknemers en werkgevers. Tegelijkertijd moet het eerlijke en ethische legale arbeidsmigratie ondersteunen. 

EESC president Oliver Röpke stressed that “The EU faces severe labour and skills shortages due to transition to a green and digital economy, and demographic challenges. The talent mobility package can be one instrument among others to alleviate these challenges. At the same time, skilling and reskilling as well as adequate protection of workers and companies against exploitation and unfair competition are necessary.”

Dit initiatief heeft tot doel een alomvattend beleidskader te bieden om tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden in heel Europa aan te pakken. Deze tekorten worden veroorzaakt door een verscheidenheid aan factoren die ernstige obstakels hebben veroorzaakt voor het operationele niveau van Europese bedrijven; 75% van de kleine en middelgrote bedrijven meldt moeilijkheden bij het vinden van geschoold personeel.

De Europese commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson riep op tot een team-Europese aanpak van arbeidsmigratie met een bredere Europese dimensie. “Arbeidsmigratie is vooral een nationale bevoegdheid en dat zal zo blijven, waarbij de ene lidstaat na de andere de quota voor arbeidsmigratie verhoogt. Maar we moeten een Europese teambenadering creëren, waarbij de EU-instellingen, de lidstaten en maatschappelijke organisaties samenwerken om nieuwe initiatieven te nemen en de implementatie van het arbeidsmobiliteitsbeleid te vergemakkelijken.”

advertentie

De EESC-leden spraken ook over uitbuiting, goede salarissen en fatsoenlijke omstandigheden, en arbeidszekerheid, die aantrekkelijke arbeidskansen voor migranten- en vluchtelingenwerknemers zouden garanderen. 

EESC-lid Tatjana Babrauskienė, rapporteur voor advies, zei dat “transparante en betrouwbare informatie over de toegang tot banen in de EU-lidstaten en over de vereisten, waaronder de erkenning van kwalificaties, via één enkele EU-website voor werknemers en werkgevers moet worden aangeboden”.

Als het gaat om het helpen van onderdanen van derde landen aan het vinden van goede banen in de EU en het helpen van werkgevers om deze werknemers te werven, zegt mevrouw Babrauskienė voegde eraan toe dat “de vaardigheden en competenties van werknemers uit derde landen moeten worden beoordeeld en snel gevalideerd om ervoor te zorgen dat hun vaardigheden worden gecertificeerd en dat zij hun kwalificaties kunnen verkrijgen wanneer dat nodig is”.

EESC-lid en co-rapporteur Mariya Mincheva wees erop dat “de EU Talent Pool niet mag leiden tot een grotere administratieve last voor werkgevers. Het zou eenvoudig moeten zijn om vacatures van nationale openbare diensten voor arbeidsvoorziening over te dragen aan de EU Talent Pool.”

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending