Verbind je met ons

Arbeidsrecht

De Raad en het Parlement sluiten een akkoord om producten te verbieden die met dwangarbeid zijn gemaakt

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over de verordening die producten die met dwangarbeid zijn gemaakt op de EU-markt verbiedt. Het voorlopige akkoord dat vandaag tussen de twee medewetgevers is bereikt, ondersteunt de hoofddoelstelling van het voorstel om het op de EU-markt brengen en aanbieden, of de export vanuit de EU-markt, te verbieden van elk product dat met behulp van dwangarbeid is gemaakt. De deal introduceert aanzienlijke wijzigingen in het oorspronkelijke voorstel en verduidelijkt de verantwoordelijkheden van de Commissie en de nationale bevoegde autoriteiten in het onderzoeks- en besluitvormingsproces.

“It is appalling that in the 21st century, slavery and forced labour still exist in the world. This hideous crime must be eradicated and the first step to achieve this consists in breaking the business model of companies that exploit workers. With this regulation, we want to make sure that there is no place for their products on our single market, whether they are manufactured in Europe or abroad.”
Pierre-Yves Dermagne, Belgisch vicepremier en minister van Economie en Werkgelegenheid

De database van risicogebieden en producten voor dwangarbeid

De medewetgevers zijn overeengekomen dat de Commissie, om de uitvoering van deze verordening te vergemakkelijken, een databank zal opzetten met verifieerbare en regelmatig bijgewerkte informatie over de risico's van gedwongen arbeid, inclusief rapporten van internationale organisaties (zoals de Internationale Arbeidsorganisatie). De databank moet het werk van de Commissie en de nationale bevoegde autoriteiten ondersteunen bij het beoordelen van mogelijke schendingen van deze verordening.

Risicogebaseerde aanpak

In het voorlopige akkoord zijn duidelijke criteria vastgelegd die de Commissie en de nationale bevoegde autoriteiten moeten toepassen bij het beoordelen van de waarschijnlijkheid van overtredingen van deze verordening. Deze criteria zijn:

  • de omvang en ernst van de vermoedelijke dwangarbeid, inclusief de vraag of door de staat opgelegde dwangarbeid een probleem kan zijn
  • de hoeveelheid of het volume van de producten die op de markt van de Unie worden gebracht of aangeboden
  • het aandeel van de onderdelen van het product die waarschijnlijk met dwangarbeid zullen worden vervaardigd in het eindproduct
  • de nabijheid van marktdeelnemers tot de vermoedelijke risico's van dwangarbeid in hun toeleveringsketen, evenals hun invloed om deze aan te pakken

De Commissie zal richtsnoeren uitvaardigen voor marktdeelnemers en bevoegde autoriteiten om hen te helpen aan de vereisten van deze verordening te voldoen, inclusief beste praktijken voor het beëindigen en verhelpen van verschillende soorten dwangarbeid. Deze richtsnoeren zullen ook begeleidende maatregelen voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen omvatten, die beschikbaar kunnen zijn via het Single Portal voor gedwongen arbeid.

Wie zal de onderzoeken leiden?

In het door de twee medewetgevers bereikte akkoord zijn de criteria vastgelegd om te bepalen welke autoriteit de onderzoeken moet leiden. De Commissie zal onderzoeken buiten het EU-grondgebied leiden. Wanneer de risico’s zich op het grondgebied van een lidstaat bevinden, zal de bevoegde autoriteit van die lidstaat het onderzoek leiden. Als bevoegde autoriteiten bij het beoordelen van de waarschijnlijkheid van overtredingen van deze verordening nieuwe informatie vinden over de vermoedelijke dwangarbeid, moeten zij de bevoegde autoriteit van andere lidstaten informeren, op voorwaarde dat de vermoedelijke dwangarbeid plaatsvindt op het grondgebied van die lidstaat . Op dezelfde manier moeten zij de Commissie op de hoogte stellen als de vermoedelijke dwangarbeid buiten de EU plaatsvindt.

Het vandaag bereikte akkoord zorgt ervoor dat marktdeelnemers in alle fasen van het onderzoek kunnen worden gehoord, indien van toepassing. Het zorgt er ook voor dat ook andere relevante informatie in aanmerking wordt genomen.

advertentie

definitieve beslissingen

De uiteindelijke beslissing (dwz het verbieden, uit de handel nemen en weggooien van een product dat met dwangarbeid is gemaakt) zal worden genomen door de autoriteit die het onderzoek leidde. Het besluit van een nationale autoriteit zal van toepassing zijn in alle andere lidstaten op basis van het beginsel van wederzijdse erkenning.

In geval van leveringsrisico's van cruciale producten die met dwangarbeid zijn vervaardigd, kan de bevoegde autoriteit besluiten de verwijdering ervan niet op te leggen, maar in plaats daarvan de marktdeelnemer opdragen het product achter te houden totdat hij kan aantonen dat er geen sprake meer is van dwangarbeid in zijn of haar activiteiten. toeleveringsketens.

In de voorlopige overeenkomst wordt verduidelijkt dat, indien een onderdeel van het product dat in strijd is met deze regeling vervangbaar is, het bevel tot verwijdering alleen van toepassing is op het betreffende onderdeel. Als bijvoorbeeld een onderdeel van een auto met dwangarbeid wordt gemaakt, zal dat onderdeel moeten worden afgevoerd, maar niet de hele auto. De autofabrikant zal voor dat onderdeel een nieuwe leverancier moeten zoeken of ervoor moeten zorgen dat het niet met dwangarbeid wordt gemaakt. Als de tomaten die gebruikt worden om een ​​saus te maken echter met behulp van dwangarbeid geproduceerd worden, zal alle saus weggegooid moeten worden.

Volgende stappen

Het voorlopige akkoord dat met het Europees Parlement is bereikt, moet nu door beide instellingen worden bekrachtigd en formeel aangenomen.

Achtergrond

Ongeveer 27.6 miljoen mensen over de hele wereld, in veel bedrijfstakken en op elk continent, zijn dwangarbeiders. De meeste dwangarbeid vindt plaats in de particuliere sector, terwijl sommige door de overheid worden opgelegd.

De Commissie heeft op 14 september 2022 een verordening voorgesteld om producten die met dwangarbeid zijn gemaakt in de EU te verbieden. De Raad heeft op 26 januari 2024 zijn onderhandelingsstandpunt vastgesteld.

Commissievoorstel

Algemeen akkoord/onderhandelingsmandaat van de Raad

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending