Verbind je met ons

Milieu

Climate Report bevestigt alarmerende trend nu klimaatverandering gevolgen heeft voor Europa

DELEN:

gepubliceerd

on

Het EU State of the Climate Report 2024, gezamenlijk gepubliceerd door de Copernicus Climate Change Service en de Wereld Meteorologische Organisatie van de VN, toont de aanhoudende alarmerende trend van stijgende temperaturen en de gevolgen van klimaatverandering in heel Europa.

Op Dag van de Aarde 2024 publiceerde de EU Copernicus Climate Change Service samen met de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de VN het jaarlijkse Europese Staat van het Klimaatrapport. Gebaseerd op wetenschappelijke gegevens en analyses toont het rapport de aanhoudende alarmerende trend van stijgende temperaturen en de gevolgen van klimaatverandering in heel Europa. 

In 2023 beleefde Europa het warmste jaar ooit gemeten, met gevolgen voor de burgers door een toename van het aantal dagen met extreme hittestress en hittegolven. Die verhoogde temperaturen versterkten het optreden en de ernst van extreme weersomstandigheden zoals droogtes, overstromingen en bosbranden. De neerslagniveaus waren in 7 2023% boven het gemiddelde, waardoor het overstromingsrisico in veel delen van Europa toenam.

De gemiddelde zeeoppervlaktetemperatuur (SST) in heel Europa was de hoogste ooit gemeten. In juni 2023 werd de Atlantische Oceaan ten westen van Ierland en rond het Verenigd Koninkrijk getroffen door een hittegolf op zee die als 'extreem' en in sommige gebieden als 'buiten extreem' werd geclassificeerd, met SST's die wel 5°C boven het gemiddelde lagen.

Het rapport benadrukt ook de gevolgen van de klimaatverandering in heel Europa en onze samenlevingen in 2023, met name de economische verliezen als gevolg van overstromingen en de gezondheidseffecten van hittestress.   

Europa is het snelst opwarmende continent, met temperaturen die ongeveer tweemaal zo snel stijgen als het mondiale gemiddelde, zoals onderstreept door de Europese klimaatrisicobeoordeling. Het European State of the Climate Report benadrukt nogmaals de noodzaak dat Europa klimaatneutraal en klimaatbestendig wordt, en onze transitie naar schone energie en de invoering van hernieuwbare energiebronnen en maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie bespoedigt.  

De EU heeft zich ertoe verbonden om in 2050 klimaatneutraal te zijn en heeft daartoe ingestemd doelstellingen en wetgeving de uitstoot van broeikasgassen tegen 55 met ten minste 2030% te verminderen Communicatie van april 2024 over de manier waarop de EU effectief kan worden voorbereid op klimaatrisico’s en hoe een grotere klimaatveerkracht kan worden opgebouwd.  

advertentie

Copernicus, Europa's ogen op aarde, is de aardobservatiecomponent van het ruimtevaartprogramma van de Europese Unie. Copernicus, gefinancierd door de EU, is een uniek instrument dat naar onze planeet en haar omgeving kijkt ten behoeve van alle Europese burgers.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending