Verbind je met ons

Milieu

De Commissie financiert 171 nieuwe LIFE-projecten op het gebied van milieu en klimaat in heel Europa met ruim € 396 miljoen

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De Europese Commissie heeft 171 nieuwe projecten in heel Europa goedgekeurd onder de LIFE-programma voor milieu en klimaatactie, ter waarde van ruim € 396 miljoen. Dankzij de cofinancieringsvereisten van het programma zal het een totale investering van meer dan 722 miljoen euro mobiliseren, wat een stijging van 28.5% betekent ten opzichte van vorig jaar. Projecten uit bijna alle EU-landen zullen profiteren van EU-steun in het kader van de volgende subprogramma's: natuur en biodiversiteit; circulaire economie en levenskwaliteit; mitigatie van en aanpassing aan de klimaatverandering; en schone energietransitie.

LIFE-projecten dragen bij aan het bereiken van het brede scala aan klimaat-, energie- en milieudoelstellingen van de Europese Green Deal, waaronder het doel van de EU om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Ze ondersteunen biodiversiteit en natuurherstel, verbeteren de levenskwaliteit van de Europeanen door verontreinigende stoffen en broeikasgassen terug te dringen. de uitstoot van broeikasgassen, de circulariteit van de economie en de klimaatbestendigheid vergroten, en de transitie naar schone energie in heel Europa versnellen. 

Voorbeelden van gehonoreerde projecten

Een van de grootste natuur en biodiversiteit Bij dit project zijn 13 EU-lidstaten en andere Europese landen betrokken die de bijvangst van de visserij in de Noord-Atlantische Oceaan, de Baltische Zee en de Middellandse Zee aanpakken. Onder leiding van Nederland heeft het project tot doel de bijvangst in de betrokken regio's te minimaliseren - en waar mogelijk te elimineren - in lijn met de regelgeving EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030.

Om een ​​meer te promoten circulaire economie en levenskwaliteitzal één project in Bulgarije duurzame consumptie, preventie en gescheiden inzameling van afval bevorderen, waarbij lokale overheden, bedrijven en burgers betrokken zijn. Het project heeft tot doel te laten zien hoe het traditionele storten van stortplaatsen in Bulgarije kan worden vervangen door nieuwe 'pay as you throw'-huis-aan-huis afvalinzamelings- en recyclingsystemen.

Ondersteuning klimaatmitigatie, een Frans project heeft tot doel de technische en economische haalbaarheid van een innovatief en kostenefficiënt fotovoltaïsch systeem aan te tonen voordat het op de markt wordt gebracht. De technologie bestaat uit tweezijdige zonnepanelen die boven onontgonnen locaties zoals kanalen, bassins en reservoirs worden opgehangen. Deze technologie zal helpen meer hernieuwbare energie te genereren, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de concurrentie om landgebruik te verminderen.

Een nieuw meerlandenproject zal ook de transitie naar schone energie in de HORECA-waardeketen (hotel, restaurant, catering) in zeven EU-landen. Het project heeft tot doel meer dan 500 werknemers op te leiden en ongeveer 10 belanghebbenden in de accommodatie- en voedingssector te betrekken bij het besparen van het equivalent van 000 miljoen gloeilampen per jaar.

advertentie

In één oogopslag: nieuwe projecten onder de 396 miljoen euro aan EU-financiering 

Natuur en biodiversiteit 

29 natuur en biodiversiteit projecten, met een totaal budget van dichtbij € 211 miljoen (waarvan de EU ongeveer € 140 miljoen zal bijdragen) zal zoetwater-, zee- en kustecosystemen en habitats herstellen; de staat van instandhouding van vogels, insecten, reptielen, amfibieën en zoogdieren verbeteren; het bestuur verbeteren; en ondersteuning van de implementatie en naleving van relevante EU-wetgeving zoals de Vogels en habitats Richtlijnen en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030. Door dit te doen, zullen zij in gelijke mate bijdragen aan de uitvoering van de EU Kunming/Montreal Mondiale Biodiversiteitsovereenkomst.

Circulaire economie en kwaliteit van leven

LIFE-projecten zullen zich mobiliseren €298m, waarvan de EU ruimschoots zal voorzien € 94 miljoen euro bijdragen aan circulaire economie en het verbeteren van de levenskwaliteit

In totaal 36 projecten zal focussen op watergebruik, elektrisch afval, chemicaliën, lucht- en geluidsvervuiling het helpen verbeteren van de levenskwaliteit van EU-burgers en het ontwikkelen van technologieën ter ondersteuning van de het Circular Economy Action Plan

Voorts vijf projecten zal verbeteren milieubeheer en informatie door consumenten in staat te stellen een gifvrij leven te leiden en duurzame voedselkeuzes te maken, en door gemeenten te ondersteunen bij het toepassen van de beste praktijken op het gebied van afvalbeheer en het implementeren van het Groene Stad Akkoord. De EU zal ongeveer €6 miljoen bijdragen voor een totaal projectbudget van bijna €10 miljoen. 

Klimaatmitigatie en -adaptie

In totaal, 34 projecten ongeveer waard 110 miljoen euro (waarvan de EU ongeveer 65 miljoen euro ter beschikking stelt) zal bijdragen mitigatie van de klimaatverandering, aanpassing aan de klimaatverandering en klimaatbeheer en informatie met betrekking tot de gevolgen van klimaatverandering. Zij zullen de implementatie van het programma een impuls geven Europese klimaatwetgeving en Strategie van de EU voor aanpassing aan de klimaatverandering door de overgang naar een klimaatneutrale, duurzame en veerkrachtige Europese economie te faciliteren.

Deze projecten richten zich onder meer op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen; koolstofverwijderingen in landbouw- en bosgebieden; duurzame voedselsystemen; hernieuwbare energie en verbeteringen van de energie-efficiëntie; klimaatvriendelijke alternatieven voor gefluoreerde broeikasgassen; klimaatadaptatie in stedelijke en landelijke gebieden, evenals een grotere paraatheid voor extreme weersomstandigheden zoals hittegolven en overstromingen. 

Schone energietransitie

67 projecten met een totaal budget van meer dan € 102 miljoen (waarvan de EU ongeveer € 97 miljoen verstrekt).) zal de markt- en regelgevingsvoorwaarden in de EU voor de transitie naar schone energie verbeteren, met name door het bevorderen en uitrollen van energie-efficiëntie en kleinschalige oplossingen voor hernieuwbare energie. 

Deze projecten ondersteunen de implementatie van het beleid inzake energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zoals uiteengezet in de REPowerEU-abonnement en Geschikt voor pakket 55:, evenals de overkoepelende doelstellingen van de energie-unie. 

Achtergrond

Gedurende zijn 31-jarig bestaan ​​heeft de LIFE-programma heeft meer dan 6,000 milieu- en klimaatactieprojecten in de EU en geassocieerde landen medegefinancierd. De vandaag aangekondigde 171 projecten zijn geselecteerd uit meer dan 751 aanvragen, ingediend in het kader van de LIFE 2022-oproep tot het indienen van voorstellen, gepubliceerd in mei 2022.

De Europese Commissie heeft de financiering voor het LIFE-programma voor de periode 60-2021 met bijna 2027% verhoogd, waardoor deze op 5.43 miljard euro komt. De subsidies die worden gefinancierd in het kader van het LIFE-programma worden beheerd door CINEA – European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency.

Meer informatie

Projectsamenvattingen

LIFE-programma voor milieu en klimaatactie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending