Verbind je met ons

Oostenrijk

De Commissie keurt € 146.5 miljoen Oostenrijkse steun goed voor bedrijven die deelnemen aan onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van micro-elektronica

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels 146.5 miljoen euro aan Oostenrijkse steun goedgekeurd voor drie bedrijven die zich aansluiten bij het bestaande belangrijke project van gemeenschappelijk Europees belang ('IPCEI') in micro-elektronica dat in 2018 door de Commissie is goedgekeurd. zal naar verwachting nog eens 530 miljoen euro aan particuliere investeringen vrijmaken, dat wil zeggen meer dan drieënhalf keer de publieke steun.

Executive Vice President Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid, zei: “Om de digitale en groene transitie waar te maken, hebben we zeer innovatieve en duurzame microchips en sensoren nodig voor veel producten in onze economie, variërend van mobiele telefoons tot vliegtuigen. Het belangrijke project van gemeenschappelijk Europees belang in micro-elektronica dat we in 2018 hebben goedgekeurd, heeft de ontwikkeling van belangrijke geavanceerde technologieën op dit gebied ondersteund. De integratie van het IPCEI is erg belangrijk voor het succes ervan - we hebben aanvullende steun van Oostenrijk goedgekeurd voor drie projecten omdat ze voldoen aan de hoge lat om een ​​aanzienlijke waarde toe te voegen aan het bestaande IPCEI, met belangrijke samenwerkingen met de bestaande deelnemers. "

In december 2018heeft de Commissie, op grond van de EU-staatssteunregels, een IPCEI goedgekeurd ter ondersteuning van onderzoek en innovatie op het gebied van micro-elektronica (de `` IPCEI-micro-elektronica van 2018 ''). Het project is gezamenlijk opgezet en aangemeld door Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. De goedgekeurde overheidssteun bedroeg € 1.75 miljard. De IPCEI Microelectronics van 2018, die gericht is op de ontwikkeling van innovatieve micro-elektronicatechnologieën en -componenten voor de automobielsector, het internet der dingen (IoT) en andere belangrijke toepassingen (zoals ruimtevaart, luchtvaartelektronica en beveiliging) en hun eerste industriële toepassing, betrof oorspronkelijk 27 bedrijven en twee organisaties.

advertentie

In december 2020 heeft Oostenrijk bij de Commissie zijn plannen aangemeld om deel te nemen aan de IPCEI Microelectronics van 2018, door 146.5 miljoen euro aan overheidssteun te verstrekken aan drie bedrijven (Infineon Oostenrijk, AT&S Oostenrijk en NXP Semiconductors Oostenrijk) die aanvullend onderzoek en innovatie zullen verrichten binnen de reikwijdte en het bijdragen aan de doelstellingen van het bestaande IPCEI. De bedrijven zullen zich met name richten op de gebieden veiligheid, energie-efficiëntie en integratie van verpakkingstechnologieën voor micro-elektronica.

De toetreding tot een reeds opgerichte en lopende IPCEI door een extra lidstaat en projecten is een uitzonderlijke omstandigheid. Het vereist een complexe beoordeling door de Commissie om te verifiëren dat de nieuwe individuele projecten correct zijn geïntegreerd in de bestaande routekaart en structuur van het IPCEI, bijvoorbeeld door middel van het tot stand brengen van voldoende en waardevolle samenwerkingen met de oorspronkelijke deelnemers, en echt een aanzienlijke meerwaarde opleveren aan het IPCEI om zijn doelstellingen te bereiken.

De Commissie neemt nota van en verwelkomt de steeds transparanter, opener en inclusievere praktijk die de lidstaten nu hebben ingevoerd bij het ontwerpen van IPCEI's om ervoor te zorgen dat alle geïnteresseerde lidstaten vanaf het begin toetreden, zodat deze belangrijke Europese projecten nog meer voordelen opleveren voor de hele EU zonder de concurrentie onnodig te verstoren.

advertentie

De beoordeling van de Commissie

De Commissie heeft de plannen van Oostenrijk beoordeeld aan de hand van de EU-staatssteunregels, meer bepaald de Mededeling over belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI)​ Waar particuliere initiatieven ter ondersteuning van doorbraakinnovatie uitblijven vanwege de aanzienlijke risico's die dergelijke projecten met zich meebrengen, stelt de IPCEI-mededeling over staatssteun de lidstaten in staat om gezamenlijk de kloof te dichten om dit marktfalen te verhelpen, terwijl ervoor wordt gezorgd dat de economie van de EU ten volle profiteert en mogelijke verstoringen worden beperkt. aan de concurrentie.

De projecten die Infineon Austria, AT&S Austria en NXP Semiconductors Austria zullen uitvoeren, zijn gericht op het leveren van aanvullende technologische innovaties op het gebied van energie-efficiënte halfgeleiders, geavanceerde beveiliging en interconnecties, en op het gebied van organische verpakkingstechnologie.

In dit verband stelde de Commissie vast dat de projecten aanzienlijke waarde zullen toevoegen aan de IPCEI-micro-elektronica van 2018 en zullen bijdragen aan en de integratie van bestaande IPCEI zullen versterken. Met name:

  • Ze zullen aanzienlijk bijdragen aan het bereiken van gemeenschappelijk doel nagestreefd door het bestaande IPCEI ter ondersteuning van een strategische waardeketen, met name door de ontwikkeling van innovatieve micro-elektronica, technologieën en componenten voor de automobielsector, het IoT en andere belangrijke toepassingen (zoals ruimtevaart, luchtvaartelektronica en beveiliging), door te streven naar technologische oplossingen die niet (voldoende) aangepakt.
  • Ze zullen aanzienlijke waarde toevoegen aan het bestaande IPCEI door belangrijke bijdragen te leveren aan de doelstellingen, integratie, samenwerkingen, reikwijdte en onderzoeks- en ontwikkelingsinhoud.
  • Ze zijn zeer ambitieus, richten op het ontwikkelen van technologieën en processen die verder gaan dan de huidige technologie.
  • De bedrijven zullen belangrijk en waardevol worden aanvullend gezamenlijk onderzoek met de bestaande directe partners en ondersteuning van de ontwikkeling en doelstellingen van de relevante technologievelden.
  • De projecten brengen aanzienlijke technologische en financiële risico's met zich mee, en overheidssteun is daarom nodig om bedrijven te prikkelen om de investering uit te voeren.
  • De steun aan elk van de drie bedrijven is beperkt tot wat is noodzakelijk, evenredig en de concurrentie niet onnodig verstoort.
  • Extra belangrijk Overal in Europa zullen positieve overloopeffecten worden gegenereerd.

Op basis hiervan heeft de Commissie geconcludeerd dat de Oostenrijkse plannen om toe te treden tot de IPCEI Microelectronics van 2018 in overeenstemming zijn met de EU-staatssteunregels.

Achtergrond

In juni 2014 het De Commissie heeft een mededeling aangenomen over belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI), met criteria op basis waarvan de lidstaten transnationale projecten van strategisch belang voor de EU kunnen steunen op grond van artikel 107, lid 3, onder b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Dit kader is bedoeld om de lidstaten aan te moedigen projecten te steunen die een duidelijke bijdrage leveren aan de strategische doelstellingen van de EU.

De IPCEI-mededeling vormt een aanvulling op andere staatssteunregels, zoals de Algemene groepsvrijstellingsverordening en Kader voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, wat het mogelijk maakt om innovatieve projecten tegen genereuze voorwaarden te ondersteunen.

Sinds 2014 wordt de IPCEI-communicatie toegepast op het gebied van infrastructuur alsook voor geïntegreerde projecten op het gebied van onderzoek en innovatie, voor micro-elektronischs (in december 2018) en voor de batterijwaardeketen (in december 2019 en in januari 2021).

De IPCEI-mededeling wordt momenteel herzien om na een evaluatie of 'Fitness Check' afgerond in oktober 2020. Op 23 februari 2021lanceerde de Commissie een openbare raadpleging het uitnodigen van alle belanghebbenden om commentaar te geven op de herziene ontwerp-IPCEI-mededeling. In dit verband stelt de Commissie onder meer voor om het open karakter van IPCEI's verder te versterken (door bijvoorbeeld te bepalen dat alle lidstaten een echte kans moeten krijgen om deel te nemen aan een opkomend project).

Belanghebbenden kunnen acht weken lang reageren op de consultatie, tot 20 april 2021.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt beschikbaar onder zaaknummer SA.56606 in het worden gemaakt Staatssteunregister op de concurrentie website zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost.

Nieuwe publicaties van besluiten over staatssteun op internet en in het Publicatieblad staan ​​in de Competitie wekelijks e-News.

Oostenrijk

Commissie keurt Oostenrijkse regeling van 1.6 miljoen euro goed ter ondersteuning van overheidsbedrijven die actief zijn in de pool- en wellnesssector in de context van de uitbraak van het coronavirus

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft een Oostenrijkse regeling van 1.6 miljoen euro goedgekeurd ter ondersteuning van overheidsbedrijven die actief zijn in de pool- en wellnesssector die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus en de beperkende maatregelen die de Oostenrijkse regering moest nemen om de verspreiding van het virus te beperken. De maatregel werd goedgekeurd in het kader van de staatssteun Tijdelijk kader. In het kader van de regeling zal de steun de vorm aannemen van rechtstreekse subsidies tot € 400,000 per begunstigde.

De maatregel staat open voor openbare micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die actief zijn in de regio Salzburg en die een thermaal of overdekt zwembad met sauna en/of wellnessruimte exploiteren. De overheidssteun dekt een deel van de vaste kosten die deze bedrijven maken tijdens perioden waarin zij door de geldende beperkingen te maken kregen met bedrijfsstoringen. Het doel van de maatregel is het opvangen van de plotselinge liquiditeitstekorten waarmee deze bedrijven door de uitbraak van het coronavirus worden geconfronteerd.

De Commissie heeft vastgesteld dat de Oostenrijkse regeling in overeenstemming is met de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling. In het bijzonder zal de steun (i) niet meer bedragen dan 1.8 miljoen EUR per begunstigde; en (ii) uiterlijk op 31 december 2021 worden toegekend. De Commissie heeft geconcludeerd dat de maatregel noodzakelijk, passend en evenredig is om een ​​ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen, in overeenstemming met artikel 107, lid 3, onder b). VWEU en de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling. Op basis hiervan keurde de Commissie de maatregel goed op grond van de EU-staatssteunregels. Meer informatie over de tijdelijke kaderregeling en andere maatregelen die de Commissie heeft genomen om de economische gevolgen van de coronaviruspandemie aan te pakken, is te vinden CDL Super Session.. De niet-vertrouwelijke versie van de beslissing zal onder het nummer SA.64490 in de staatssteun registreren bij de Commissie concurrentie website zodra vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost.

advertentie

Verder lezen

Oostenrijk

NextGenerationEU: Europese Commissie steunt Oostenrijks herstel- en veerkrachtplan

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft een positieve beoordeling gegeven van het herstel- en veerkrachtplan van Oostenrijk. Dit is een belangrijke stap in de richting van de EU-uitbetaling van 3.5 miljard euro aan subsidies in het kader van de Recovery and Resilience Facility. Deze financiering zal de uitvoering ondersteunen van de cruciale investerings- en hervormingsmaatregelen die zijn beschreven in het herstel- en veerkrachtplan van Oostenrijk. Het zal Oostenrijk helpen sterker uit de COVID-19-pandemie te komen.

De RRF – in het hart van NextGenerationEU – zal tot 672.5 miljard euro (in lopende prijzen) ter beschikking stellen ter ondersteuning van investeringen en hervormingen in de hele EU. Het Oostenrijkse plan maakt deel uit van een ongekende gecoördineerde EU-reactie op de COVID-19-crisis, om gemeenschappelijke Europese uitdagingen aan te pakken door de groene en digitale transities te omarmen, om de economische en sociale veerkracht en de samenhang van de eengemaakte markt te versterken.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei: “Vandaag heeft de Europese Commissie besloten groen licht te geven voor het herstel- en veerkrachtplan van Oostenrijk. Oostenrijk loopt al voorop in de groene transitie. Door speciale nadruk te leggen op investeringen en hervormingen die onze klimaatdoelstellingen verder ondersteunen, maakt Oostenrijk een duidelijk statement. We hebben uw plan onderschreven omdat we het er volledig mee eens zijn dat gedurfde actie nodig is om de groene transitie te realiseren.”

advertentie

De Commissie heeft het plan van Oostenrijk beoordeeld op basis van de criteria die zijn uiteengezet in de RRF-verordening. In de analyse van de Commissie werd met name onderzocht of de investeringen en hervormingen die in het Oostenrijkse plan zijn uiteengezet, de groene en digitale transities ondersteunen; bijdragen aan een doeltreffende aanpak van de uitdagingen die in het Europees semester zijn geïdentificeerd; en haar groeipotentieel, het scheppen van banen en economische en sociale veerkracht versterken.

De groene en digitale transitie van Oostenrijk verzekeren  

Uit de beoordeling van de Commissie blijkt dat in het plan van Oostenrijk 59% van de totale toewijzing van het plan wordt besteed aan maatregelen ter ondersteuning van klimaatdoelstellingen. Dit omvat hervormingen van het Oostenrijkse belastingstelsel die gericht zijn op het verminderen van de CO2-uitstoot door middel van stimulansen voor klimaatvriendelijke technologieën, preferentiële belastingtarieven voor producten met lage of nulemissie, en prijsstelling van CO2 uitstoot. Deze maatregelen worden geflankeerd door gerichte belastingverlichting voor bedrijven en huishoudens in nood. Andere maatregelen investeren in energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen, het koolstofvrij maken van de industrie, biodiversiteit en circulaire economie. Deze investeringen gaan gepaard met gerelateerde hervormingen, waaronder de herziening van het steunkader voor hernieuwbare energiebronnen en de geleidelijke afschaffing van olieverwarmingssystemen.

advertentie

Uit de beoordeling door de Commissie van het plan van Oostenrijk blijkt dat het 53% van zijn totale toewijzing besteedt aan maatregelen ter ondersteuning van de digitale transitie. Dit omvat aanzienlijke investeringen in connectiviteit, met bijzondere aandacht voor de wijdverbreide uitrol van Gigabit-compatibele netwerken en de totstandbrenging van nieuwe symmetrische Gigabit-verbindingen in achtergestelde, achtergestelde en landelijke gebieden. Het plan omvat ook aanzienlijke investeringen in de digitalisering van onderwijs, e-overheid en het MKB.

Versterking van de economische en sociale veerkracht van Oostenrijk

De Commissie is van mening dat het plan van Oostenrijk een uitgebreide reeks wederzijds versterkende hervormingen en investeringen omvat die bijdragen tot een doeltreffende aanpak van een aanzienlijk deel van de economische en sociale uitdagingen die worden beschreven in de landspecifieke aanbevelingen aan Oostenrijk. De verwachting is dat de voltijdse arbeidsmarktparticipatie van vrouwen zal verbeteren als gevolg van een grotere beschikbaarheid van hoogwaardige opvangvoorzieningen voor jonge kinderen. De reeds lang erkende uitdaging in verband met de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen wordt aangepakt door middel van maatregelen in het plan. Het plan pakt een aantal van de sociale en economische uitdagingen aan die tijdens de COVID-19-crisis zijn ontstaan ​​of zijn verergerd. Gerichte compensatie van onderwijs- en leerachterstanden als gevolg van de pandemie zal een toename van ongelijkheden in onderwijsresultaten bestrijden. Een reeks actieve arbeidsmarktbeleidsmaatregelen zal naar verwachting tegemoet komen aan de toegenomen behoefte aan hulp aan laaggeschoolden en de kansen op de arbeidsmarkt van kansarme groepen vergroten.

Het plan is een alomvattend en voldoende evenwichtig antwoord op de economische en sociale situatie van Oostenrijk in Oostenrijk, en draagt ​​daarmee op passende wijze bij aan alle zes pijlers waarnaar in de RRF-verordening wordt verwezen.

Een economie die werkt voor mensen Executive Vice President Valdis Dombrovskis (afgebeeld) zei: “We hebben vandaag het herstelplan van Oostenrijk bekrachtigd om een ​​meer rechtvaardige, digitale en duurzame economie te creëren. Met dit plan is de juiste balans gevonden, waarbij meer dan de helft van de totale toewijzing is gericht op klimaatdoelstellingen, zoals investeringen om verouderde olie- en gasverwarmingssystemen buiten gebruik te stellen, emissievrij openbaar vervoer te ondersteunen en de biodiversiteit te vrijwaren. Het plan zal ook de digitale connectiviteit in Oostenrijk bevorderen en de digitale vaardigheden van leerlingen helpen bevorderen. Ik juich vooral maatregelen toe om laaggeschoolde en kansarme groepen een handje te helpen dankzij gerichte kansen op de arbeidsmarkt, en om het voor vrouwen gemakkelijker te maken om voltijds te werken.”

Ondersteuning van vlaggenschipinvesteringen en hervormingsprojecten

Het Oostenrijkse plan stelt projecten voor in zeven Europese vlaggenschipgebieden. Dit zijn specifieke investeringsprojecten die betrekking hebben op problemen die alle lidstaten gemeen hebben op gebieden die banen en groei creëren en die nodig zijn voor de dubbele transitie. Zo heeft Oostenrijk voorgesteld om €159 miljoen te investeren om verouderde olie- en gasverwarmingssystemen buiten gebruik te stellen en €543 miljoen in de aanleg van nieuwe treinlijnen en de elektrificatie van bestaande. 

Commissaris voor Economie Paolo Gentiloni zei: “Het herstel- en veerkrachtplan van Oostenrijk bevat een werkelijk brede reeks initiatieven die het leven van burgers en het concurrentievermogen van bedrijven in alle delen van het land zullen verbeteren. Maatregelen omvatten de belangrijke eco-sociale belastinghervorming - een uitstekend voorbeeld van hoe belastingbeleid kan helpen ons klimaat te beschermen op een manier die sociaal rechtvaardig is. Samen met maatregelen zoals de geleidelijke afschaffing van olieverwarmingssystemen en het mobiliteitsmasterplan, zal Oostenrijk een sterke impuls krijgen in zijn inspanningen om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. Ik juich ook hervormingen toe die de gezondheidszorg en langdurige zorg, kinderopvangfaciliteiten en onderwijs."

Uit de beoordeling blijkt ook dat geen van de maatregelen die in het plan zijn opgenomen, significant schadelijk zijn voor het milieu, in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd in de RRF-verordening.

De door Oostenrijk ingevoerde controlesystemen worden toereikend geacht om de financiële belangen van de Unie te beschermen. Het plan geeft voldoende details over hoe de nationale autoriteiten gevallen van belangenconflicten, corruptie en fraude met betrekking tot het gebruik van middelen zullen voorkomen, opsporen en corrigeren.

Volgende stappen

De Commissie heeft vandaag haar goedkeuring gehecht aan een voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad om in het kader van het RRF 3.5 miljard euro aan subsidies aan Oostenrijk te verstrekken. De Raad heeft nu in de regel vier weken de tijd om het voorstel van de Commissie goed te keuren.

Als de Raad het plan goedkeurt, zou er 450 miljoen euro aan voorfinanciering aan Oostenrijk kunnen worden uitbetaald. Dit vertegenwoordigt 13% van het totale toegewezen bedrag voor Oostenrijk.

De Commissie zal toestemming geven voor verdere uitbetalingen op basis van de bevredigende verwezenlijking van de mijlpalen en streefdoelen die zijn uiteengezet in het uitvoeringsbesluit van de Raad, als afspiegeling van de voortgang bij de uitvoering van de investeringen en hervormingen. 

Voor meer informatie

Vragen en antwoorden: Europese Commissie steunt Oostenrijks herstel- en veerkrachtplan

Herstel- en veerkrachtfaciliteit: vragen en antwoorden

Factsheet over het herstel- en veerkrachtplan van Oostenrijk

Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Oostenrijk

Bijlage bij het voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Oostenrijk

Werkdocument van de diensten bij het voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad

Faciliteit voor herstel en veerkracht

Regeling herstel- en veerkrachtfaciliteit

Verder lezen

Oostenrijk

NextGenerationEU: President von der Leyen in Oostenrijk en Slowakije presenteert beoordeling door de Commissie van nationale herstelplannen

gepubliceerd

on

Vandaag (21 juni) heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen (foto) zal haar NextGenerationEU-tour in Oostenrijk en Slowakije voortzetten om persoonlijk het resultaat van de beoordeling en aanbeveling van de Commissie aan de Raad over de goedkeuring van de nationale herstel- en veerkrachtplannen in het kader van NextGenerationEU. Maandagochtend zal ze in Wenen zijn voor een ontmoeting met de kanselier van Oostenrijk, Sebastian Kurz. Later die dag zal de president naar Bratislava reizen, waar ze zal worden ontvangen door Eduard Heger, premier van de Slowaakse Republiek. Ze zal ook een ontmoeting hebben met Zuzana Čaputová, president van de Slowaakse Republiek, en Boris Kollár, voorzitter van de Nationale Raad, samen met vice-president Maroš Šefčovič. In beide landen zal de president projecten bezoeken die worden of worden gefinancierd in het kader van de Recovery and Resilience Facility, gericht op wetenschap en de groene transitie in Slowakije, en op kwantumtechnologie in Oostenrijk.

advertentie

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending