Verbind je met ons

kunstmatige intelligentie

Naar AI of niet naar AI? Naar een verdrag over kunstmatige intelligentie

DELEN:

gepubliceerd

on

Terwijl AI de wereld radicaal verandert, willen EU-wetgevers het reguleren voor het behoud van waarden en veiligheid. De AI-wet, de eerste wet in zijn soort, is ontworpen om de belangen van de EU-burgers te dienen. Aangezien technologieën echter voor iedereen beschikbaar zijn en sneller evolueren dan de regelgeving kan bijbenen, is een wereldwijde strategie nodig. De wereldwijde strategie van 'connecting the unconnected' staat voor grote en complexe uitdagingen die op grotere schaal moeten worden aangepakt. In dit verband zou de EU moeten overwegen een internationale top te organiseren om kernbeginselen vast te stellen voor veiligere AI-praktijken in de richting van een Verdrag inzake kunstmatige intelligentie, schrijft Francesco Cappelletti, Senior Beleids- en Onderzoeksfunctionaris, Europees Liberaal Forum (ELF); Cybersecurity onderwijzen aan Brussels School of Governance; Onderzoeker, CDSL, Vrije Universiteit Brussel.

AI en zijn betreffende trends

Ondanks dat het verre van een Matrix-achtig scenario is, kan ongereguleerde en misbruikte AI uitdagingen creëren voor onze samenlevingen. Het kan ons begrip van informatie beïnvloeden en als gevolg daarvan een cruciaal fundament in het hart van onze samenleving in gevaar brengen: democratie.

Er zijn verschillende zorgen met betrekking tot AI: het zou mensen in banen kunnen vervangen, als het misbruikt wordt, bevooroordeelde beslissingen nemen en de ongelijkheid vergroten. Maar de grootste zorg zou kunnen zijn dat AI onze vrije wil uitholt door verzamelde gegevens te gebruiken om ons gedrag te manipuleren, mogelijk zonder dat we het ons realiseren.

De lijst met bedreigingen gaat zo ver als samenzweerders kunnen komen, versterkt door talloze sciencefictionfilms in de afgelopen decennia. Uitgangspunt daarbij is echter een positieve houding ten opzichte van technologie in plaats van deze te verbieden, applicaties af te sluiten of de toegang tot (eventuele) innovaties te beperken. Technologie is inherent neutraal en de maatschappelijke impact ervan wordt bepaald door hoe we het gebruiken. Dit concept betekent ook dat de individuen vrij zijn om te kiezen welke technologie ze gebruiken. De uitdaging ligt dus in het vinden van een balans tussen de technologie zelf en hoe we die integreren in onze samenleving.

Hoewel technologieneutraliteit een essentiële mijlpaal is in het huidige snel evoluerende digitale landschap, is het beeld rond AI enigszins grensoverschrijdend (en complex). Veel niet-democratische landen zoals China met zijn sociale kredietsysteem, of Noord-Korea met zijn strikte controle over informatie, kunnen in de verleiding komen (als ze dat al niet doen) om AI te gebruiken om informatie en burgers te controleren en de democratie te manipuleren tot een quasi- totalitair regime. Het blijft een uitdaging om technologie ethisch te controleren wanneer deze wordt gedeeld met landen die er verschillende waarden op na houden. Ook moeten de AI-definitie en -taxonomie van de EU worden gezien in de context van haar regelgevende macht (ook wel het ‘Brusselseffect’ genoemd), die minder waarschijnlijk een impact zal hebben op het grenzeloze domein van cyberspace.

De AI en de regelgevingsaanpak van de EU

advertentie

Ondanks zorgen over de toepassingen ervan, blijft AI evolueren, het zal aanzienlijke veranderingen teweegbrengen in verschillende sectoren en industrieën, zoals informatietechnologie, financiën, gezondheidszorg, marketing en robotica, en de samenleving zoals we die nu kennen transformeren. Het zal de 'creatieve destructie' van Schumpeter werkelijkheid maken en de hiaten opvullen in de volledige realisatie van de netwerksamenleving. Onder deze omstandigheden is tijdige regelgeving bedoeld om de EU te positioneren als een leider in het besturen van AI-technologie.

Een trialoog waarbij de Europese Commissie, de Raad en het Parlement betrokken zijn, gecentreerd rond de ‘AI Act’, maakt de weg vrij voor de allereerste AI-regulering door een belangrijke mondiale speler, de Europese Unie. De bijgewerkte EU-regels maken de AI-definities duidelijker, harmoniseren de regels en richten zich op transparantie en ethiek. De herziene verordening maakt het ook gemakkelijker om de regels te volgen, ondersteunt het testen van nieuwe AI-ideeën en helpt bij de voorbereiding op de impact van AI op de toekomst.

Hoewel de nieuwe AI-regels een belangrijke stap voorwaarts zijn in het aanpakken van AI-gerelateerde problemen, zijn ze misschien niet voldoende om de internationale en open-accessdimensies aan te pakken waarin technologie evolueert - en dus de toekomstige uitdagingen ervan.

Navigeren door AI en de (cyber)supermacht

Technologie en de toekomst zijn omvangrijke onderwerpen die soms moeilijk te vatten zijn. Ons leven wordt getransformeerd door technologie: het beïnvloedt hoe we denken, ons gedragen en vormt zelfs onze cultuur. We leven in een staat van 'constante innovatie', waarbij onze prioriteiten snel kunnen verschuiven en het geloof in kernwaarden over een paar jaar misschien opnieuw moet worden beoordeeld. Wat vroeger tientallen jaren duurde en meerdere generaties oversloeg, kan nu gebeuren in een kwestie van maanden of jaren met de release van de nieuwste technologie. Nieuwe generaties die zijn ondergedompeld in een 'metaverse' samenleving, geven misschien voorrang aan toegang tot verbeterde diensten boven zorgen over gegevenscontrole of privacy, zoals we nu doen.

Deze potentieel zorgwekkende trends mogen de regelgeving niet overbodig maken. In plaats daarvan benadrukken ze de noodzaak van slimmere regelgeving, beleid en politieke benaderingen. Dit houdt in dat flexibele wetgevingskaders moeten worden gecreëerd die toekomstige technologische ontwikkelingen kunnen bijhouden.

Een nieuwe, onconventionele superkracht die we 'cyberspace' zouden kunnen noemen en die supercomputing, AI, metaverse en alle toekomstige technologieën omvat, is in opkomst. Omgaan met deze supermacht vereist een strategisch machtsevenwicht. In het licht van deze situatie moet de EU nauw samenwerken met AI-pioniers – en gelijkgestemde partners zoals de VS en het VK, aangezien geen enkele entiteit of organisatie, noch natie alleen deze uitdagingen onafhankelijk kan aanpakken.

De wereld is onderling verbonden en heeft grote en complexe uitdagingen die op grotere schaal moeten worden aangepakt. Er moet dus een wereldwijde consensus komen over het prioriteren van waarden in AI-toepassingen om te zorgen voor een gedeeld begrip van de voordelen van samenwerking bij het veilig inzetten van AI. De 'Wet AI' lijkt een kansrijk uitgangspunt om de basis op dit domein te leggen. Er is echter een globale aanpak nodig om deze uitdaging aan te pakken. Europa moet een stap voorwaarts zetten door een platform te creëren voor een wereldtop om overeenstemming te bereiken over kernbeginselen voor veiligere AI-praktijken, en mogelijk zelfs de basis te leggen voor een Verdrag inzake kunstmatige intelligentie.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending