Verbind je met ons

Kazachstan

De reis van Kazachstan van ontvanger van hulp naar donor: hoe de ontwikkelingshulp van Kazachstan bijdraagt ​​aan de regionale veiligheid

DELEN:

gepubliceerd

on

In een tijdperk waarin mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, pandemieën en economische crises geen grenzen kennen, is de noodzaak voor internationale samenwerking nog nooit zo groot geweest – schrijft Arken Arystanov, voorzitter van KazAID. De onderlinge verbondenheid van onze wereld dicteert dat een crisis in één land zich kan uitstrekken over de buurlanden en zelfs over de hele wereld. Deze realiteit vormt de kern van de VN-Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, die de noodzaak van partnerschap in ontwikkelingssamenwerking onderstreept. Als voorzitter van KazAidMet trots kan ik zeggen dat Kazachstan, sinds zijn overgang van een hulpontvanger naar een donorland, voorop loopt bij het omarmen van dit mondiale principe.

Economische groei die leidt tot ontwikkelingshulp

Sinds onze onafhankelijkheid in 1991 heeft Kazachstan een opmerkelijke economische groei doorgemaakt, met een BBP dat nu onze regionale buren overtreft. De Kazachse regering is optimistisch over de economische ontwikkeling in 2024, voorspelling een groei van minimaal 5.3%. Het afgelopen jaar heeft Kazachstan blijk gegeven van veerkracht door zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden en een robuuste economische groei van 5.1% te realiseren. Dit economische succes, dat de afgelopen drie decennia bestrijkt, heeft ons in staat gesteld bij te dragen aan de mondiale inspanningen via officiële ontwikkelingshulp (ODA). Onze focus lag op belangrijke gebieden zoals armoedebestrijding, milieubescherming en sociaal-economische ontwikkeling. We hebben jaarlijks ongeveer 40 miljoen dollar aan ODA vastgelegd, wat neerkomt op ruim 600 miljoen dollar in de afgelopen twintig jaar. Deze bijdrage, inclusief steun aan internationale organisaties en humanitaire hulp, is een bewijs van de toewijding van Kazachstan, niet alleen om de ontvangende landen te helpen, maar ook om onze internationale betrekkingen en economische partnerschappen te versterken.

Ons staatsbeleid op het gebied van ODA wordt gekenmerkt door duidelijke sectorale en geografische prioriteiten, met speciale nadruk op bilaterale samenwerking, vooral in de Centraal-Aziatische regio. We hebben grote projecten uitgevoerd in landen als Kirgizië, Tadzjikistan en Afghanistan. Buiten onze grenzen heeft Kazachstan zijn internationale ontwikkelingshulp uitgebreid door actieve deelname aan projecten van de Verenigde Naties, waarbij wordt bijgedragen aan diverse terreinen zoals milieubehoud, gezondheidszorg, vrouwenrechten en de bestrijding van drugshandel.

Mondiale samenwerking en beste praktijken

The guiding principles of our national strategy for ODA – transparency, accountability, and effectiveness – are pillars that ensure our aid is both impactful and respectful. We coordinate our decisions on aid provision and utilization with international standards, aiming for measurable results while considering the political and economic implications for both Kazakhstan and our partner countries.

advertentie

Onze trouw aan internationale normen en principes is standvastig. We sluiten ons aan bij raamwerken zoals de Verklaring van Parijs over de effectiviteit van ontwikkelingshulp, de Accra Agenda for Action en het Busan Outcome Document, waardoor we ervoor zorgen dat ons ODA-beleid niet alleen in overeenstemming is met mondiale normen, maar ook met de nationale belangen en wettelijke kaders van Kazachstan. Wij geloven rotsvast in het respecteren van de soevereiniteit en de rechtssystemen van onze partnerlanden, waardoor we kunnen garanderen dat onze hulp zowel welkom als effectief is.

Ik ben er trots op dat de rol van Kazachstan op het gebied van ODA wordt erkend door vooraanstaande internationale instanties zoals de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waar we sinds 2015 de status hebben van ‘genodigde’ bij het Development Assistance Committee (DAC). Deze erkenning weerspiegelt onze inzet voor mondiale ontwikkelingsinitiatieven en onze groeiende invloed in de regio. Onze partnerschappen met het VN-Ontwikkelingsprogramma, belangrijke donoren en internationale ontwikkelingsinstellingen sluiten aan bij het buitenlands beleid van Kazachstan, de economische ontwikkelingsprioriteiten en het engagement voor internationale principes, vooral de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). Deze doelstellingen, die in 2015 zijn aangenomen, streven naar duurzame mondiale ontwikkeling op economisch, sociaal en ecologisch vlak en bouwen voort op de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MDG’s). We hebben ook een memorandum van overeenstemming ondertekend met negen internationale samenwerkingsagentschappen, waaronder het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID), het Turkse Samenwerkings- en Coördinatieagentschap (TIKA), het Korea International Cooperation Agency (KOICA), het Japan International Cooperation Agency (JICA) , het Azerbeidzjaanse Internationale Ontwikkelingsagentschap (AIDA) en vele anderen om de samenwerking op het gebied van ontwikkelingshulp die de sociale, politieke en economische stabiliteit en veiligheid in Centraal-Azië bevordert, te vergroten.

Verbetering van de efficiëntie van ODA

Onze ODA-inspanningen strekken zich uit tot het opzetten van regionale platforms die kritieke kwesties aanpakken, zoals het verband tussen water en energie, milieu-uitdagingen en de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen. Deze initiatieven dragen bij aan de regionale stabiliteit door het waarborgen van de voedsel- en milieuveiligheid, die cruciaal zijn op het gebied van de internationale ontwikkelingssamenwerking.

Vóór 2013 was de internationale hulp van Kazachstan gefragmenteerd en ontbrak er een gecentraliseerde aanpak. Dit maakte de oprichting van een juridisch kader voor onze ODA noodzakelijk en leidde tot de oprichting van KazAID onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken. KazAID kreeg de opdracht om ODA-activiteiten te systematiseren en reguleren, om de efficiëntie en afstemming met onze doelstellingen van het buitenlands beleid te garanderen.

Vandaag de dag zien we de vruchten van deze herstructurering. Ik kan met vertrouwen zeggen dat KazAID verbetert bilaterale samenwerking en regionale veiligheid in Centraal-Azië. Onze focus strekt zich uit tot crisisrespons, conflictpreventie, vredesopbouw en het bevorderen van sterke politieke en economische relaties. We zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van onderzoeks-, technologische en onderwijsplatforms en dragen daarmee aanzienlijk bij aan onze binnenlandse economie en internationale partnerschappen.

Resultaten van de hulp van Kazachstan

De betekenis van onze ODA reikt verder dan traditionele hulp. Het gaat om het opbouwen van capaciteiten, het delen van kennis en het overdragen van technologie. Bijvoorbeeld de verenigde Centraal-Aziatische ruimte voor hoger onderwijs initiatief, het bevorderen van uitwisselingen tussen universiteiten, is een bewijs van onze toewijding aan onderwijs en ontwikkeling. Bovendien is onze rol in de Zuid-Zuid-samenwerking (SSC) via driehoekige partnerschappen met verschillende nationale en internationale ontwikkelingsorganisaties markeert een nieuw tijdperk van samenwerking, waarbij onze sterke punten op het gebied van handel, digitalisering, transit-transportbanden en culturele uitwisselingen worden benut.

Gezamenlijke projecten in sectoren van de digitale economie, zoals kunstmatige intelligentie en e-commerce, zijn van cruciaal belang. Bijvoorbeeld de etablissement van het ESCAP Digital Solutions Centre zou het regionale concurrentievermogen kunnen bevorderen en de digitale kloof kunnen overbruggen.

Kazachstan bevordert ook digitale gelijkheid en toegang tot onderwijs in de regio, terwijl het ook culturele en humanitaire samenwerking bevordert. Een goed voorbeeld hiervan is de oprichting van programma's zoals “Dostyk (Vrienschap): Diplomatie”, dat tot doel heeft de samenwerking tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken van Centraal-Aziatische landen te versterken. Een ander initiatief, “Dostyk (Vrienship): Digitalisering”, streeft ernaar de efficiëntie van het openbaar bestuur te vergroten in samenwerking met het directoraat Technische Samenwerking onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Singapore. Bovendien ondersteunt het programma “Avicenna: Health Care” de academische mobiliteit en bevordert het de regionale samenwerking op het gebied van medisch onderwijs in Centraal-Azië. Bovendien vond bij de implementatie van het Memorandum of Understanding en de samenwerking op het gebied van de overdracht van e-overheidssystemen een formele overdracht van de e-overheidssoftware “eGOV” onder de merknaam KazAID aan Tadzjikistan plaats als een technische subsidie. Het succes van deze digitaliseringsprojecten heeft niet alleen interesse gewekt bij de buurlanden, maar ook bij landen op het Afrikaanse continent.

Het doet mij genoegen te kunnen zeggen dat Kazachstan op het punt staat zijn rol in de SSC te versterken, ondersteund door bilaterale overeenkomsten, regionale verdragen en deelname aan verschillende regionale formats zoals de Euraziatische Economische Unie, de Shanghai Cooperation Organization, de Conferentie over Interactie en Vertrouwenwekkende Maatregelen, en partnerschappen met landen als India, China en Japan.

Om de effectiviteit en duurzaamheid van onze ODA te garanderen, hebben we ons bovendien geconcentreerd op het ontwikkelen van een financieel raamwerk dat administratieve kosten, onderwijssubsidies, vrijwillige bijdragen en technische projecten omvat. Het is opmerkelijk dat onze administratieve kosten, die minder dan 1% van onze ODA uitmaken, worden meegeteld als de bijdrage van een land.

De activiteiten van KazAID sinds de oprichting hebben blijk gegeven van een toegewijde inspanning om niet alleen hulp te bieden, maar ook om de effectieve benutting ervan op sectoraal gebied te garanderen, variërend van technische bijstand en onderwijssubsidies tot gezamenlijke projecten met ministeries. Deze inspanningen zijn van cruciaal belang op gebieden als ondernemerschap, vrouwenrechten, digitaal bestuur, medisch onderwijs en waterbeheer, en komen ook Kazachstan en onze buurlanden ten goede.

Uiteindelijk weerspiegelt de Kazachse benadering van ODA ons inzicht dat de huidige mondiale uitdagingen collectieve actie vereisen. Onze inspanningen op het gebied van ODA zijn een strategisch instrument bij het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het bijdragen aan een stabiele en welvarende regio, evenals aan een onderling verbonden wereld. Onze aanpak, geworteld in strategische partnerschappen, respect voor soevereiniteit en een focus op duurzame ontwikkeling, positioneert ons niet alleen als donor, maar ook als een belangrijke speler bij het vormgeven van een veiligere toekomst voor onze regio en daarbuiten. Door te investeren in de stabiliteit en ontwikkeling van buurlanden willen we een buffer creëren tegen potentiële conflicten en crises die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Onze ODA-initiatieven zijn afgestemd op de unieke uitdagingen waarmee onze regio wordt geconfronteerd, zoals economische ongelijkheid, milieukwesties en politieke instabiliteit. Door capaciteitsopbouw, infrastructuurontwikkeling en het bevorderen van economische onderlinge afhankelijkheid streven we ernaar een basis te leggen voor duurzame vrede en welvaart.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending