Verbind je met ons

Consumentenbescherming

Betere consumentenbescherming: nieuwe EU-regels voor producten met gebreken 

DELEN:

gepubliceerd

on

De EU wil de bestaande regels voor producten met gebreken actualiseren om de consument beter te beschermen en gelijke tred te houden met de ontwikkeling van nieuwe technologieën, Economie.

De bestaande productaansprakelijkheidsrichtlijn werd bijna veertig jaar geleden aangenomen. In september 40, de Europese Commissie heeft een voorstel gepubliceerd om de richtlijnen aan te passen om tegemoet te komen aan de technologische voordelen die nieuwere producten kunnen hebben.

Het doel van de herziene richtlijn is om uniforme regels voor de EU-landen vast te stellen en een goede werking van de digitale wereld te garanderen circulaire economie en help slachtoffers van gebrekkige producten een eerlijkere schadevergoeding te krijgen.

Reikwijdte van de herziene aansprakelijkheidsregels

Om de veranderingen in de digitale en groene wereld beter weer te geven, moet de bestaande definitie van een product worden uitgebreid met software-updates, kunstmatige intelligentie of digitale diensten, bijvoorbeeld robots, drones of smart-home-systemen.

Tegelijkertijd sluiten de herziene regels open source- of vrije software uit van het toepassingsgebied, omdat dergelijke software afhankelijk is van verbeteringen van gebruikers. Dit betekent dat de ontwikkelaars niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade, die eventueel door andere gebruikers wordt veroorzaakt.

Zoals de EU is zich inzetten om duurzamer te wordenmoeten producten zo worden ontworpen dat ze duurzamer, herbruikbaar, herstelbaar en opwaardeerbaar zijn. Ook moeten de aansprakelijkheidsregels voor bedrijfsmodellen in de circulaire economie worden gemoderniseerd om ervoor te zorgen dat ze duidelijk en eerlijk zijn voor bedrijven die producten substantieel wijzigen.

advertentie

Schade

Momenteel erkent de richtlijn alleen fysieke schade als een legitieme reden om schadevergoeding te eisen. Onder de nieuwe regels wordt het mogelijk om compensatie te vragen voor medisch erkende psychische schade, waarvoor therapie of medische behandeling nodig is.

Ook kan er schadevergoeding worden geclaimd voor de vernietiging of onomkeerbare corruptie van gegevens, zoals het verwijderen van bestanden van een harde schijf. De schade moet echter groter zijn dan € 1,000,-.

Aansprakelijkheid

Volgens het voorstel van de Commissie zou de aansprakelijkheidsperiode twintig jaar moeten bedragen.

Het Parlement wil de aansprakelijkheidstermijn verlengen tot 30 jaar in sommige gevallen waarin schade na langere tijd zichtbaar wordt.

Volgens de herziene richtlijn moet er altijd iemand in de EU zijn die aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die is veroorzaakt door een gebrekkig product, ook als het product buiten de EU is gemaakt. Dit kan de importeur van het product zijn of een vertegenwoordiger van de fabrikant. Als er geen aansprakelijk bedrijf is, kunnen consumenten nog steeds via nationale regelingen worden gecompenseerd.

Duidelijkere compensatieprocedure

Het Parlement streeft ernaar de procedure te vereenvoudigen om te bewijzen dat een product defect was, schade veroorzaakte en er redelijke gronden zijn om schadevergoeding te eisen.

De leden van het Europees Parlement willen dat de nationale consumentenbeschermingsautoriteiten op een gemakkelijk toegankelijke en begrijpelijke manier begeleiding en informatie bieden voor schadevergoedingsclaims.

Consumenten die schade hebben geleden, kunnen zich tot de nationale rechtbanken wenden om de fabrikanten te gelasten bewijsmateriaal vrij te geven dat kan helpen bij hun vordering tot schadevergoeding.

In de huidige richtlijn bedraagt ​​de minimale schadevergoedingsdrempel om schadevergoeding te vorderen € 500. Het Parlement stelt voor om de drempel te schrappen, zodat consumenten kunnen aantonen dat gebreken een mogelijke oorzaak van schade zijn voor welk product dan ook.

Tekortkoming

Het Parlement is van mening dat een product als gebrekkig moet worden beschouwd als het niet veilig is voor de gemiddelde consument.

De defecten kunnen verband houden met het ontwerp van een product, de technische kenmerken en instructies, het te verwachten gebruik ervan, de effecten die andere producten kunnen hebben op het defecte product, rekening houdend met de levensduur ervan, of het vermogen om voortdurend te leren.

Volgende stappen

na een gezamenlijk verslag door het Parlement commissie juridische zaken en commissie interne markt en consumentenbeschermingheeft het Parlement in oktober 2023 zijn standpunt over de herziene regels goedgekeurd. Dit zal als basis dienen voor de onderhandelingen met EU-landen over de definitieve vorm van de wetgeving.

Lees meer over hoe de EU de consumentenbescherming wil vergroten.

Aansprakelijkheidsregels voor kunstmatige intelligentie

De EU werkt ook aan regels hierover aansprakelijkheid voor kunstmatige intelligentie, dat een aanvulling zou vormen op de herziene productaansprakelijkheidsrichtlijn en een betere aanpak zou bieden van de schade die wordt veroorzaakt door onrechtmatig gedrag van AI-systemen, zoals inbreuken op de privacy of schade veroorzaakt door veiligheidsproblemen.

Lees verder over hoe de EU het gebruik van AI wil reguleren.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending