Verbind je met ons

Milieu

Pesticiden: EP-leden willen een drastische vermindering van het gebruik van chemische pesticiden 

DELEN:

gepubliceerd

on

Op dinsdag (24 oktober) heeft de Milieucommissie haar standpunt aangenomen over maatregelen om een ​​duurzaam gebruik van pesticiden te garanderen en het gebruik en de risico's van alle chemische pesticiden tegen 50 met minstens 2030% te verminderen, ENVI.

In de tekst die met 47 stemmen voor, 37 en 2 onthoudingen is aangenomen, zeggen de leden van het Europees Parlement dat de EU tegen 2030 het gebruik en de risico’s van chemische gewasbeschermingsmiddelen met minstens 50% moet verminderen en het gebruik van zogenaamde "gevaarlijkere producten" met 65% vergeleken met het gemiddelde van 2013-2017. De Commissie heeft voor beide een doelstelling van 50% voorgesteld, gebaseerd op het gemiddelde van 2015-2017.

De Europarlementariërs willen dat elke lidstaat nationale doelstellingen en strategieën aanneemt, gebaseerd op de stoffen die per jaar worden verkocht, hun gevarenniveau en de omvang van hun landbouwareaal. De Commissie zou vervolgens nagaan of de nationale doelstellingen ambitieuzer moeten zijn om de EU-doelstellingen voor 2030 te verwezenlijken.

Om de impact van nationale strategieën te maximaliseren, moeten de lidstaten ook gewasspecifieke regels invoeren voor ten minste die vijf gewassen waar een vermindering van het gebruik van chemische pesticiden de grootste impact zou hebben.

Verbod op chemische bestrijdingsmiddelen in gevoelige gebieden

De leden van het Europees Parlement willen het gebruik van chemische pesticiden (behalve die welke zijn toegestaan ​​voor biologische landbouw en biologische bestrijding) verbieden in gevoelige gebieden, en binnen een bufferzone van vijf meter, zoals alle stedelijke groene ruimten, waaronder parken, speeltuinen, recreatiegebieden, openbare paden, net zoals Natura 2000-gebieden.

Geïntegreerde ongediertebestrijding en pesticiden met een laag risico

advertentie

Europarlementariërs zeggen dat EU-landen ervoor moeten zorgen dat chemische pesticiden alleen als laatste redmiddel worden gebruikt, zoals vastgelegd in Geïntegreerde plaagbestrijding.

Om boeren beter uit te rusten met vervangende stoffen, willen ze dat de Commissie zes maanden na de inwerkingtreding van de verordening een EU-doelstelling voor 2030 vaststelt voor het verhogen van de verkoop van pesticiden met een laag risico. Tegelijkertijd moet de Commissie ook methodologieën evalueren om het autorisatieproces van pesticiden en biocontrole met een laag risico te versnellen, aangezien de huidige langdurige procedures een aanzienlijk obstakel vormen voor de toepassing ervan.

De door de nieuwe regels geïntroduceerde veranderingen zouden geleidelijk plaatsvinden om de impact op de voedselzekerheid tot een minimum te beperken.

Import uit niet-EU-landen

Tegen december 2025 moet de Commissie de verschillen in het gebruik van pesticiden op geïmporteerde landbouw- en agrovoedingsproducten in verhouding tot EU-producten onderzoeken en, indien nodig, maatregelen voorstellen om ervoor te zorgen dat de import voldoet aan EU-equivalente normen. Bovendien zou de export van pesticiden die niet in de EU zijn goedgekeurd, verboden zijn.

Na de stemming, rapporteur Sara Wiener (Groenen, AT) zeiden: “Deze stemming brengt ons een stap dichter bij het aanzienlijk terugdringen van het gebruik van chemische pesticiden tegen 2030. Het is zeer positief dat we het eens konden worden over haalbare compromissen in een ideologisch geladen en door de industrie gedomineerde discussie. Er zijn bijvoorbeeld praktische oplossingen gevonden op gevoelige gebieden waar lidstaten indien nodig uitzonderingen kunnen maken. Het was voor mij bijzonder belangrijk om ervoor te zorgen dat onafhankelijk advies over preventieve maatregelen op basis van geïntegreerde plaagbestrijding gratis aan de Europese boeren zou worden aangeboden."

Volgende stappen

Het Parlement zal zijn mandaat naar verwachting aannemen tijdens de plenaire zitting van 20-23 november 2023, waarna het klaar is om onderhandelingen met de EU-lidstaten te starten.

Achtergrond

Het Parlement heeft herhaaldelijk opgeroepen tot de noodzaak voor de EU om over te stappen op een duurzamer gebruik van pesticiden en heeft de Commissie opgeroepen voorstellen te doen een ambitieuze en bindende EU-doelstelling voor de vermindering van het gebruik van pesticiden. De voorstel maakt deel uit van een pakket maatregelen dat erop gericht is de ecologische voetafdruk van het voedselsysteem van de EU te verkleinen en de economische verliezen als gevolg van de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit te verzachten.

Meer informatie 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending