Verbind je met ons

Kunst

Status van de kunstenaar: Verbeter de arbeidsomstandigheden van kunstenaars en cultuurwerkers 

DELEN:

gepubliceerd

on

De leden van het Europees Parlement hebben een voorstel aangenomen voor een EU-kader om de levens- en werkomstandigheden van culturele en creatieve werknemers te verbeteren, EMPL.

In een ontwerpwetgevingsinitiatief, aangenomen met 43 stemmen voor, vijf en drie onthoudingen, benadrukken de leden van het Europees Parlement de precaire arbeidsomstandigheden en de onzekere juridische status van kunstenaars en andere professionals in de culturele en creatieve sectoren (CCS) in verschillende Europese landen, en vragen zij om wetgevende instrumenten om de kwestie aanpakken.

EP-leden zeggen dat het werk van CCS-professionals vaak wordt gekenmerkt door een hoge grensoverschrijdende mobiliteit, terwijl er tegelijkertijd geen gemakkelijke overdraagbaarheid van hun socialezekerheidsrechten bestaat. Ze benadrukken ook dat de kloof tussen de nationale sociale stelsels, de nationale definities van kunstenaars en andere regels scheppen oneerlijke omstandigheden.

Het wetgevingsinitiatief

Het rapport roept op tot het creëren van een juridisch EU-kader om de sociale en professionele omstandigheden in de CCS te verbeteren. Dit raamwerk zou het volgende omvatten:

– a directive on decent working conditions for CCS professionals and the correct determination of their employment status;

– a European platform to improve the exchange of best practice and mutual understanding among member states to improve working and social security conditions with the involvement of social partners;

advertentie

– adapting EU programmes that fund artists, such as Creative Europe, to include social conditionality to contribute to the compliance with EU, national or collective labour and social obligations.

“Het niveau van onzekerheid in de sector is al jaren nijpend, maar de COVID-19-crisis heeft aangetoond dat de situatie voor CCS-professionals eenvoudigweg onhoudbaar is. Het is onze verantwoordelijkheid om zinvolle oplossingen te bieden aan professionals die veel te verduren hebben, maar die ons toch alles geven, een sector die we moeten koesteren, want zonder cultuur mist onze vakbond een ziel”, aldus de co-rapporteur van de Commissie Cultuur en Onderwijs. Domenec Ruiz Devesa (S&D, ES).

“I have worked as an artist for years and I am very aware of the challenges and benefits that brings with it. The cultural and creative sectors are crucial for creating European solidarity and identity, and we need to invest in new European competitions to bring EU culture closer to its citizens. Money for cultural and creative work is an investment, not a cost,” co-rapporteur of the Employment and Social Affairs Committee Antonius Manders (EVP, NL) gezegd.

Volgende stappen

Het Parlement zal tijdens de plenaire zitting van november in Straatsburg over dit wetgevingsinitiatief stemmen. De Commissie heeft dan drie maanden de tijd om te antwoorden door het EP op de hoogte te stellen van de stappen die zij van plan is te ondernemen, of door redenen op te geven voor een eventuele weigering om een ​​wetgevingsinitiatief voor te stellen in de trant van het verzoek van het EP.

Achtergrond

Het Europees Parlement heeft opgeroepen tot de oprichting van een gemeenschappelijke definitie en minimale sociale normen voor kunstenaars en cultuurwerkers sinds 2021. Volgens het Verdrag van Lissabon heeft het Europees Parlement recht op wetgevend initiatief waardoor zij de Commissie kan vragen een voorstel in te dienen.

Atypische werkpatronen en onregelmatige inkomens in de CCS leiden tot problemen zoals zwakke sociale bescherming, gebrek aan fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en minder mogelijkheden voor sociale onderhandelingen, waardoor professionals uit de culturele en creatieve sector kwetsbaar zijn voor misbruik van onderaanneming, schijnzelfstandigheid, onderbetaald of onbetaald werk en dwangmatige uitkoopovereenkomsten. Nieuwe digitale technologieën, zoals generatieve AI, zorgen ook voor uitdagingen voor CCS-professionals.

Meer informatie 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending