Verbind je met ons

Europees parlement

Naar een EU-verbod op producten die met dwangarbeid zijn gemaakt 

DELEN:

gepubliceerd

on

Deze week hebben de commissies Interne Markt en Internationale Handel hun standpunt aangenomen over het buiten de EU-markt houden van producten die met behulp van dwangarbeid zijn gemaakt. IMCO, INTA.

Het ontwerp regulatie zou een raamwerk opzetten om het gebruik van dwangarbeid in de toeleveringsketens van bedrijven te onderzoeken. Als bewezen wordt dat een bedrijf gebruik heeft gemaakt van dwangarbeid, wordt alle import en export van de bijbehorende goederen aan de grenzen van de EU stopgezet en moeten bedrijven ook goederen terugtrekken die de EU-markt al hebben bereikt. Deze zouden vervolgens worden gedoneerd, gerecycled of vernietigd.

Omkering van de bewijslast in risicovolle gevallen

De leden van het Europees Parlement hebben het gewijzigd Voorstel van de Commissie de Commissie op te dragen een lijst op te stellen van geografische gebieden en economische sectoren die een hoog risico lopen op het gebruik van dwangarbeid. Voor goederen die in deze risicogebieden worden geproduceerd, hoeven de autoriteiten niet langer te bewijzen dat mensen gedwongen zijn te werken, omdat de bewijslast bij bedrijven zou komen te liggen.

Sanering en bredere definities

De commissies willen ook dat goederen die uit de markt zijn gehaald pas weer op de markt mogen worden gebracht nadat het bedrijf heeft aangetoond dat het is gestopt met het gebruik van dwangarbeid in zijn activiteiten of toeleveringsketen en eventuele relevante gevallen heeft verholpen.

De leden van het Europees Parlement hebben ook de definities die in de tekst worden gebruikt, bijgewerkt en uitgebreid. In het bijzonder zou de definitie van dwangarbeid hierop worden afgestemd ILO-normen en omvatten “alle werkzaamheden of diensten die van een persoon worden gevorderd onder dreiging van enige straf en waarvoor de genoemde persoon zichzelf niet vrijwillig heeft aangeboden”.

advertentie

Co-rapporteur Samira Rafaël (Renew, NL) zei: “Dwangarbeid is een ernstige schending van de mensenrechten. Het verbod waar we vandaag voor hebben gestemd zal essentieel zijn bij het blokkeren van producten die met behulp van moderne slavernij zijn gemaakt en het wegnemen van de economische prikkel voor bedrijven om dwangarbeid te verrichten. Het zal klokkenluiders beschermen, slachtoffers een oplossing bieden en onze bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen beschermen tegen onethische concurrentie. Onze tekst bevat krachtige bepalingen over een database en is genderresponsief, allemaal sleutelelementen voor duurzame impact.”

Na de stemming, corapporteur Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D, PT) zei: “27.6 miljoen arbeiders wereldwijd lijden onder dwangarbeid, een soort moderne slavernij – we moeten deze overwinning aan hen opdragen. We hebben ervoor gezorgd dat producten die met dwangarbeid zijn gemaakt, van de interne markt worden geweerd totdat de werknemers zijn gecompenseerd voor de schade die hen is aangedaan. Het verbieden van dwangarbeid beschermt ook bedrijven die zich aan de regels houden tegen oneerlijke concurrentie. Ten slotte maken we het gemakkelijker om door de staat opgelegde dwangarbeid te bewijzen.”

Volgende stappen

De twee commissies hebben het ontwerpverslag aangenomen met 66 stemmen voor, 0 tegen en 10 onthoudingen. De plenaire vergadering zal het nu moeten bevestigen als het onderhandelingsmandaat van het EP en dan, zodra de Raad ook zijn standpunt heeft aangenomen, kunnen de besprekingen over de definitieve vorm van de verordening beginnen.

Achtergrond

Het Parlement werkt ook aan andere stukken wetgeving die fatsoenlijk werk en verantwoord ondernemen bevorderen, zoals het voorstel over de richtlijn over Corporate Sustainability Due Diligence, waarover momenteel wordt onderhandeld. Het voorstel over het verbieden van producten die met dwangarbeid zijn gemaakt, richt zich specifiek op producttoezicht.

Meer informatie 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending