Verbind je met ons

Iran

Waarom is er nog geen gehoor gegeven aan de oproep van het EU-parlement om de IRGC op de lijst van terreurorganisaties te plaatsen?

DELEN:

gepubliceerd

on

De chef van het buitenlands beleid van de EU herhaalde de weigering van de EU om de IRGC als een terroristische entiteit te bestempelen, wat leidde tot verdere kritiek van de leden van het Europees Parlement tijdens het plenaire debat. Borrell voerde aan dat nog niet is voldaan aan de juridische gronden voor de plaatsing op de lijst van de IRGC. In antwoord op het argument van Borrell dat niet voldaan is aan de juridische gronden voor de plaatsing op de lijst van de IRGC, noemde Charlie Weimers, een Zweeds parlementslid, hem “een leugenaar”.

Vorige week heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin het er bij de EU op aandringt om meer sancties op te leggen aan Teheran en de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) aan te merken als een terroristische organisatie. Deze resolutie, aangenomen met 357 stemmen voor, 20 tegen en 58 onthoudingen, was een reactie op de recente aanval van Iran op Israël.

Op 13 april werd Iran gelanceerd zijn allereerste directe offensief tegen Israëlisch grondgebied met meer dan 350 drones en kruis- en ballistische raketten, waarvan 99% werd onderschept door Israël en een door de VS geleide coalitie, aldus het Israëlische leger.

Tijdens de zitting veroordeelde het Europees Parlement krachtig de ongekende aanval van Iran op Israëlisch grondgebied, waarbij het zijn volledige steun betuigde voor de veiligheid van Israël en zijn burgers tegen de dreigementen van de Iraanse regering en haar bondgenoten.

De resolutie herhaalt de al lang bestaande oproep van het Parlement om de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde op te nemen op de EU-lijst van terroristische organisaties, waarbij wordt benadrukt dat een dergelijk besluit al veel te laat had moeten komen vanwege kwaadaardige Iraanse activiteiten. Het roept op dezelfde manier de Raad en het hoofd van het buitenlands beleid van de EU, Josep Borrell, op om Hezbollah in zijn geheel aan dezelfde lijst toe te voegen”, aldus de resolutie.

Hezbollah in Libanon is Irans grootste en rijkste proxy en voert momenteel oorlog aan het noordelijke front van Israël. Sinds 7 oktober, toen het door Iran gesteunde Hamas in Gaza Israël binnenviel, zijn er vanuit Libanon meer dan 3,200 projectielen op Israëlisch grondgebied afgevuurd. Om deze reden zijn 70,000 Israëliërs geëvacueerd uit de grensgemeenschappen en kunnen sinds oktober niet meer naar hun huizen terugkeren.

De aanneming van de nieuwste resolutie kwam een ​​dag na verhitte discussies tijdens het debat over Iran in het parlement, waar Josep Borrell, hoofd van het buitenlands beleid van de EU, door de leden van het Europees Parlement zwaar op de korrel werd genomen omdat hij er niet in was geslaagd de IRGC als een terroristische organisatie te bestempelen. Met het argument dat het blok de paramilitaire strijdmacht van Teheran al heeft opgenomen onder het sanctieregime van “Iran Massavernietigingswapens”, zei Borrell dat “het op de lijst zetten van deze organisatie als een ‘terroristische organisatie’ geen praktisch effect zou hebben.”

advertentie

Overigens zinspeelde Borrell tijdens het debat op de Israëlische aanval op het Iraanse consulaatgebouw in Damascus die aan de aanval op Israël voorafging. 'We hebben het ook veroordeeld toen dit gebeurde', zei hij, terwijl hij het feit negeerde dat dit consulaat in feite een hoofdkwartier was voor IRGC-commandanten in de Syrische hoofdstad.

Dit is wat Borrell ook zei: ‘We hebben een sanctieregime tegen Iran voor het leveren van drones aan Rusland. Welnu, het sanctieregime kan nu worden gebruikt om de productie en mogelijke overdracht van raketten van Iran naar Rusland te sanctioneren. Ik bedoel de potentiële overdracht, maar ook de productie zelf, en ook de Iraanse leveringen van dergelijke wapens in het Midden-Oosten en het Rode Zeegebied.''

Hij voegde eraan toe dat ‘sancties een belangrijk instrument zijn, en we hebben ze gebruikt om een ​​duidelijke boodschap naar Iran te sturen over hun gevaarlijke proliferatieactiviteiten die gericht zijn op de destabilisatie van de regio. Ik denk echter dat we moeten begrijpen dat sancties alleen geen beleid zijn. Sancties zijn instrumenten voor beleid. Sancties alleen kunnen Iran niet afschrikken. Dit zou duidelijk moeten worden na jaren van internationale sancties. Iran is, samen met Noord-Korea, het meest gesanctioneerde land ter wereld. Sancties alleen kunnen het risico van escalatie niet oplossen, en er moet plaats worden gegeven aan diplomatie. Diplomatieke actie moet even belangrijk zijn.''

Borrell ging in zijn slotopmerkingen in het debat alleen in op de belangrijkste kwestie, namelijk het op de lijst zetten van de IRGC als terroristische organisatie.

De chef van het buitenlands beleid van de EU herhaalde de weigering van de EU om de IRGC als een terroristische entiteit te bestempelen, wat leidde tot verdere kritiek van de leden van het Europees Parlement tijdens het plenaire debat. Borrell voerde aan dat nog niet is voldaan aan de juridische gronden voor de plaatsing op de lijst van de IRGC.

''De toevoeging van entiteiten of individuen aan de zogenaamde “EU-terroristenlijst” (Sanctieregime van Gemeenschappelijk Standpunt 931) is onderworpen aan een besluit van de Raad met eenparigheid van stemmen en aan een nationaal besluit van een nationale bevoegde autoriteit, zoals een rechtbank besluit of verjaringsbevel van een bestuursorgaan is een voorwaarde voor eventuele aanvullende vermeldingen. Er moet een nationaal besluit worden genomen voor daden die vallen onder de definitie van terroristische daden onder het betreffende sanctieregime”, aldus Borrell.

''De heer Borrell legde een aantal keren de kwestie uit van het op de lijst zetten van de IRGC als terroristische groepering. Dit kan alleen worden gedaan nadat een relevant besluit van een nationale autoriteit in een lidstaat is genomen. Tot nu toe is dit niet het geval', zei EU-woordvoerder van buitenlandse zaken, Peter Stano, afgelopen vrijdag tegen een journalist tijdens de middagbriefing van de Europese Commissie.

In tegenstelling tot Borrell heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, het idee van een EU-aanduiding van de IRGC gesteund.

In reactie op het argument van Borrell dat niet is voldaan aan de juridische gronden voor de opname van de IRGC, noemde Charlie Weimers, een Zweeds lid van het Europees Parlement van de Europese Conservatieven en Hervormers, hem “een leugenaar”.

“Dat is onzin. Hier heb ik het geheime juridische advies van de Raad. Nergens in dit document staat dat het een autoriteit in de EU moet zijn… Dat weet u. Jij kende de waarheid. Je hebt schaamteloos gelogen om de IRGC te beschermen. We zullen u niet missen, meneer Borrell, maar ik weet zeker dat de mullahs dat wel zullen doen,' zei Weimers.

Afgelopen juli verklaarden twee leden van het Europees Parlement dat de IRGC zonder enige juridische belemmeringen op de lijst zou kunnen worden geplaatst op grond van artikel 1, lid 4 van het VN-verdrag. “Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB.”

Het Duitse parlementslid Hannah Neumann, die al lang pleit voor de aanwijzing van de IRGC, zei: “Wat moet dit regime nog meer doen voordat jullie eindelijk wakker worden voor de harde realiteit? De IRGC is een terreurorganisatie…De drones en raketten die Israël aanvallen en onze schepen in de Rode Zee aanvallen, worden in Iran vervaardigd, en we hadden alle betrokkenen al maanden geleden sancties moeten opleggen.”

“En last but not least: het regime vertegenwoordigt het Iraanse volk niet op legitieme wijze, en je moet ophouden met te doen alsof dat wel het geval is”, voegde ze eraan toe, terwijl ze zich rechtstreeks tot Borell richtte.

Volgens Kasra Aarabi, een expert op het gebied van Iran, “is het plaatsen van de IRGC op de EU-terreurlijst een belangrijke stap om de nationale veiligheid te beschermen, om onze gemeenschappen te beschermen, in het bijzonder de Iraanse diaspora en de Joodse gemeenschap, omdat er een reële terreurdreiging bestaat en omdat ze richten zich niet alleen op terreurcomplotten en voeren deze uit, maar voeden ook de sjiitische islamitische radicalisering van eigen bodem, met behulp van de methoden van Isis en Al Qaeda.”

“Omdat de IRGC echter niet verboden is (als terreurgroep), zijn deze activiteiten niet verboden. Het huidige sanctieregime verbiedt niet het vermogen van de IRGC om jihadistische propaganda te verspreiden. Het verbieden van de IRGC zou op dat front helpen, maar het zal de calculus van de IRGC niet veranderen. Het enige dat op dit moment de calculus van de IRGC zal veranderen, zijn gerichte aanvallen op de militaire inlichtingendiensten van de IRGC in de regio en binnen Iran”, vertelde Aarabi, directeur van IRGC-onderzoek bij United Against Nuclear Iran (UANI) in Londen, aan European Jewish Druk op.

De IRGC werd opgericht als bewaarder van de ideologische principes van de Iraanse Islamitische Revolutie van 1979. In de loop van de tijd is het getransformeerd in een belangrijke macht, die de militaire, politieke en economische aspecten van het land omvat. Het land is actief betrokken bij terreurcomplotten in Europa en daarbuiten, waaronder moordaanslagen, ontvoeringen en surveillancecomplotten.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending