Verbind je met ons

Kazachstan

Kazachstan neemt een wet aan die huiselijk geweld strafbaar stelt, een overwinning voor de menselijke waardigheid

DELEN:

gepubliceerd

on

Op 15 april ondertekende president van Kazachstan, Kassym-Jomart Tokayev, een wet ter waarborging van de rechten van vrouwen en de veiligheid van kinderen, waarbij de straffen voor geweld tegen vrouwen en kinderen werden gewijzigd. Het is een overwinning voor de menselijke waardigheid in de regio en een monumentale vooruitgang op het gebied van de mensenrechten – schrijft Aigul Kuspan, voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken, defensie en veiligheid in het parlement van de Republiek Kazachstan.

Kazachstan heeft zichzelf gepositioneerd als een leider in de regio, niet alleen door het bevorderen van een veiligere, rechtvaardiger samenleving voor alle burgers, maar ook door te strijden voor de rechten van burgers tegen alle vormen van discriminatie. Dit is niet louter retoriek, maar een substantiële juridische en bestraffende ontwikkeling, een echte verandering van binnenuit.

Op het meest basale niveau hebben wetgevers van Kazachstan onvermoeibaar gezocht naar manieren om slachtoffers van gendergerelateerd en huiselijk geweld zich veilig, geloofd en beschermd te laten voelen. Als staatsfunctionaris prijs ik deze inspanning en heb ik er ontzag voor. Ik heb ontzag voor de wens van Kazachstan om naar zijn overlevenden te luisteren en deze te beschermen.

De wet behandelt een spectrum aan nieuwe kwesties, waaronder huiselijk geweld, seksueel geweld, pesten en intimidatie, waarbij strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt toegepast op elk opzettelijk toebrengen van schade aan een andere persoon.

De betekenis van deze ontwikkeling voor Kazachstan kan niet genoeg worden benadrukt als een mijlpaal voor het land en de regering van Kazachstan. Voortaan zal de regering een holistische campagne voeren die gericht is op het ter discussie stellen van maatschappelijke normen die huiselijk geweld tegen vrouwen en kinderen in stand houden, en op het bevorderen van gendergelijkheid, respectvolle relaties en nultolerantie voor geweld binnen het gezin.

De wet waarborgt niet alleen de rechten en veiligheid van vrouwen en kinderen. Maar de manier waarop we overtreders behandelen zal radicaal worden vernieuwd. Het criminaliseren van huiselijk geweld en het betekenen van een bedrijf
Het engagement om wreedheid in al zijn vormen te bestrijden is de cruciale stap van het waarborgen van de verantwoordelijkheid voor overtreders. En de aanpak om dit te doen is veelzijdig.

advertentie

Het berust op een culturele bevordering van respect voor de rechten van vrouwen en de menselijke waardigheid, en geeft in één klap een stem aan slachtoffers van geweld, die een hernieuwd recht hebben om juridische bescherming en steun voor hun ellende te zoeken.

Deze wet is een weerspiegeling van het land en de regering van Kazachstan en onderstreept dat Kazachstan momenteel de laagste niveaus van vooringenomenheid in de regio kent, zoals blijkt uit de UNDP Gender Social Norms Index. Het Global Gender Gap Report 2023 van het World Economic Forum laat aanzienlijke vooruitgang zien op het gebied van de empowerment van vrouwen in Kazachstan, terwijl het land het afgelopen jaar wereldwijd 18 posities is gestegen naar de 62ⁿᵈ plaats – vooral door het wegwerken van de genderkloof in het onderwijsniveau en het vergroten van de politieke en economische participatie. Het weerspiegelt ook de fervente steun van president Tokajev aan deze ontwikkelingen bij het opzetten van het Centraal-Aziatische Regionale Kennisplatform voor het delen van gender empowerment, geweldpreventie en reactie-expertise.

De internationale reacties zijn overwegend positief. Ze hebben die van Kazachstan geprezen
democratische waarden. En ze hebben de culturele gevoeligheid van het leiderschap geprezen. Van de Verenigde
Staten: “Wij zijn blij met de goedkeuring door Kazachstan van nieuwe wetten die de bescherming tegen huiselijk geweld versterken. Het veelvuldig voorkomen van huiselijk geweld laat geen enkel land, samenleving of sociaal-economische groep ongemoeid.

Wij staan ​​achter de Kazachse samenleving als we zeggen: dat huiselijk geweld een criminele daad is."
Peter Stano, hoofdwoordvoerder voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, heeft dat gedaan
prees eveneens de wetgevende macht. UNDP Kazachstan prijst de wetgevende macht
initiatieven ter bescherming van de rechten van vrouwen en kinderen, “een cruciale stap in de richting van
gelijkheid, rechtvaardigheid en veiligheid voor alle burgers.” Deze veranderingen, zegt het, versterken
bescherming van kwetsbare groepen en leggen een cruciale basis voor een stabiele,
welvarende samenleving.

De Raad van Europa spreekt in koor en zegt: “Wij moedigen Kazachstan daartoe aan
zich houden aan de principes van inclusiviteit en gelijkheid voor iedereen, die hiermee samenhangen
de waarden van de Raad van Europa.”

Deze hervorming is op ten minste drie niveaus werkzaam: juridisch, politiek en cultureel.
Hoewel strafmaatregelen een essentieel onderdeel van de wet zijn, zijn ze dat ook
aangevuld met en initiëren van een hele reeks culturele hervormingen, waaronder
inclusiviteit en gendergelijkheid, evenals een levendige democratische politiek.

In praktische termen zal een groter cultureel respect en een grotere gevoeligheid voor vrouwen en kinderen
Ik wed dat het later als een preventieve maatregel dient. De wet weerspiegelt onze
toewijding aan het hooghouden van democratische waarden, het bevorderen van gendergelijkheid, en
het versterken van gezinsstructuren. Die overheidsinstanties zullen daartoe gedwongen worden
de diepere oorzaken van geweld aanpakken en samen uitgebreide steun verlenen
getroffen individuen zullen het lichaam van onze natie van binnenuit versterken.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending