Verbind je met ons

Misdrijf

Geweld tegen vrouwen: seks zonder toestemming is verkrachting, zeggen EP-leden 

DELEN:

gepubliceerd

on

Het ontwerpverslag vraagt ​​om een ​​uniforme, op toestemming gebaseerde definitie van verkrachting in de EU, strengere regels voor cybergeweld en betere ondersteuning van slachtoffers, FEMM, LIBE.

Afgelopen woensdag (28 juni) keurden de commissies voor burgerlijke vrijheden en vrouwenrechten wijzigingen goed in een voorstel voor een richtlijn ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

Een op toestemming gebaseerde definitie van verkrachting

Voortbouwend op het voorstel van de Commissie voor een strafrechtelijke definitie van verkrachting op basis van het ontbreken van toestemming, proberen EP-leden angst en intimidatie toe te voegen aan de lijst van factoren die vrije besluitvorming in de weg staan. Toestemming moet worden beoordeeld rekening houdend met de specifieke omstandigheden, zeggen EP-leden. Ze stellen aanvullende strafrechtelijke regels voor aanranding (dwz elke seksuele daad zonder wederzijds goedvinden die niet als verkrachting kan worden gedefinieerd) voor en pleiten voor EU-wetgeving inzake intersekse genitale verminking, gedwongen sterilisatie, gedwongen huwelijken en seksuele intimidatie op het werk.

Strengere strafregels voor daders

EP-leden willen dat de lijst met verzwarende omstandigheden wordt uitgebreid met:

  • De verblijfsstatus van een slachtoffer, zwangerschap, angst, slachtoffer zijn van mensenhandel of gepensioneerd zijn, kinderen of voorzieningen voor asielzoekers;
  • bijzonder onmenselijke, vernederende of vernederende handelingen;
  • misdrijven die leiden tot de dood of zelfmoord van personen ten laste;
  • misdaden gepleegd tegen een publiek figuur, waaronder journalisten en mensenrechtenactivisten;
  • proberen winst of winsten te genereren;
  • intentie om "eer" te behouden of te herstellen, en;
  • bedoeling om slachtoffers te straffen voor hun seksuele geaardheid of andere kenmerken van hun identiteit.

Online geweld en intimidatie

advertentie

Het conceptrapport gaat ook in op online vormen van geweld en intimidatie. Europarlementsleden eisen een uitgebreide definitie van "intiem materiaal" dat niet zonder toestemming mag worden gedeeld, zodat ook naaktfoto's of video's die niet van seksuele aard zijn, worden opgenomen. Het zonder toestemming vrijgeven van persoonsgegevens in deze context moet worden bestraft en er moet rekening worden gehouden met economische schade. Het verzenden van ongevraagd materiaal met afbeeldingen van geslachtsdelen moet worden geclassificeerd als cyberpesten, voegen EP-leden toe.

Betere ondersteuning van slachtoffers

De lidstaten moeten slachtoffers gratis rechtsbijstand garanderen, in een taal die ze begrijpen, zo snel mogelijk bewijs verzamelen en hen gespecialiseerde ondersteuning bieden. Slachtoffers van cybergeweld zouden toegang moeten hebben tot gespecialiseerde beoordelingen om hun beschermingsbehoeften vast te stellen, aldus EP-leden.

Frances Fitzgerald (EVP, Ierland), leidend EP-lid van de Commissie Vrouwenrechten en Gendergelijkheid, zei: “Seks zonder wederzijds goedvinden, dat wil zeggen verkrachting, moet worden opgenomen in elke richtlijn over geweld tegen vrouwen. Nu het geweld tegen vrouwen na COVID-19 blijft stijgen, zou het voor vrouwen onbegrijpelijk zijn om van hun regeringen te horen dat verkrachting niet kan worden opgenomen in de wetgeving om dit gruwelijke fenomeen te bestrijden. Het Parlement zal opkomen voor de veiligheid van vrouwen overal in Europa – wij roepen de lidstaten op hetzelfde te doen.”

Evin Incir (S&D, Zweden), EP-lid voor de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken zei: “Met deze historische richtlijn ontketenen we een krachtige kracht voor verandering. Het lichaam van vrouwen ligt niet voor het oprapen en we weigeren elke schending van hun autonomie en waardigheid te tolereren. Het is tijd om woorden om te zetten in daden ter verdediging van vrouwen en meisjes in onze hele Unie. Ons standpunt is duidelijk; de lidstaten moeten weten dat er geen richtlijn kan zijn zonder paragrafen over instemming. Alleen een ja is een ja!”

U kunt videoverklaringen van de corapporteurs bekijken hier.

Volgende stappen

Het ontwerpverslag werd aangenomen met 71 stemmen voor, 5 tegen en 7 onthoudingen, terwijl het ontwerpbesluit om interinstitutionele onderhandelingen aan te gaan werd goedgekeurd met 72 stemmen voor, 6 tegen en 5 onthoudingen.

De besprekingen met de Raad over de definitieve vorm van de wetgeving zullen beginnen zodra het ontwerp-onderhandelingsmandaat is goedgekeurd door het voltallige Huis – naar verwachting tijdens de plenaire zitting van 10-13 juli. De lidstaten waren het daarmee eens hun positie op 9 juni.

Meer informatie 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending