Verbind je met ons

Voorpagina

2e prijs - Student Journalism Awards - Wat betekent het voor mij om op een internationale school te zijn? - Maxime Tanghe

gepubliceerd

on

Het woord 'internationaal' portretteert voor mij een harmonisatie in overtuigingen en culturen. Het vereist een aanzienlijke hoeveelheid respect en ethiek, die van het allergrootste belang moeten zijn voor onze moderniserende samenleving. Als student aan een internationale school is mijn kijk op mijzelf en mijn perceptie van de mensheid radicaal veranderd, maar het heeft ook direct invloed gehad op de manier waarop ik anderen waardeer en behandel. Daarbij kwam een ​​drastische verandering in mijn houding, gedrag en vooral een inherente verandering in mijn morele waarden en principes, allemaal veroorzaakt door deze fantastische blootstelling aan een verscheidenheid aan culturen, moraal en overtuigingen. 

Mijn gepassioneerde overtuiging en pleidooi voor de voordelen van deze blootstelling zijn te danken aan mijn persoonlijke ervaring. Mijn reis begon als een ruimdenkende en energieke vijfjarige toen ik mijn thuisstad Brussel verliet om naar Berlijn te verhuizen. Een altijd veranderende stad vol culturele diversiteit en algeheel respect voor alle verschillende belangen en percepties. Ik was direct gefascineerd door deze mentaliteit. De mentaliteit om voor alles open te staan ​​en iedereen te respecteren, ongeacht wie ze zijn. Hoewel ik op een traditionele Duitse school zat, heeft de stad me al gevormd tot wie ik wilde zijn.

Op mijn tiende begon, naast mijn eerdere gevestigde basis van "internationalisme", mijn "echte" internationale schoolreis. Toen verhuisde ik terug naar het hart van Europa en ging ik naar de Europese School van Brussel. Deze waardering voor internationale scholen steeg snel naarmate ik me steeds meer bewust werd van de verschillende voordelen en privileges van het bijwonen van een internationale school, zoals de opname van alle talen en ethische achtergronden, waardoor ik culturen op de meest directe en authentieke manier kon waarderen. Ik was direct meer geïntrigeerd om nieuwe talen te leren en naar verschillende bestemmingen te reizen om een ​​breed scala aan culturen te ervaren.

Als resultaat van dit toenemende verlangen om nieuwe talen en culturen te leren, overtuigde ik mijn ouders om me naar de British School of Brussels te laten gaan. Ik wilde mijn taalbarrière overwinnen met de grote internationale Engelssprekende bevolking. Sindsdien associeer ik het zijn van een internationale schoolstudent met hard werken, vastberadenheid en gretigheid om nieuwe vaardigheden te verwerven, gecombineerd met het doel om zowel nieuwe kansen als uitdagingen aan te gaan.

Deel uitmaken van deze kosmopolitische gemeenschap heeft ook het grote voordeel dat het een visionair en internationaal carrièrepad creëert. Door het gemak te hebben elke dag zoveel verschillende en unieke leerlingen te ontmoeten, kan een invloedrijk netwerk van verbindingen worden opgebouwd die een sociaal leven kunnen koesteren. Dat deed het zeker voor mij, want ik kan genieten van het gezelschap van vrienden van over de hele wereld. Dat maakt elke ontmoeting tot een compleet andere culturele ervaring en de kennis en het plezier dat het oplevert. Niet alleen is er dit fantastische sociale aspect van een internationale student, maar er is ook een verhoogde kans om toegang te krijgen tot hoog aangeschreven universiteiten over de hele wereld. Zoals Nelson Mandela ooit zei: "Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen". Tegelijkertijd heeft dit netwerk van mensen de mogelijkheid om te dienen als een krachtig instrument om zakelijke of carrièregerelateerde kwesties te bevorderen. Daarom associeer ik het zijn van een internationale schoolstudent met een uitstekend sociaal leven, talloze kansen en een mooie toekomst.

Een citaat dat sterk resoneert met mijn idee om student te zijn aan een internationale school is: “Simpele uitwisselingen kunnen muren tussen ons neerhalen, want als mensen samenkomen en met elkaar praten en een gemeenschappelijke ervaring delen, dan is hun gemeenschappelijke menselijkheid onthuld ”-Barack Obama. De manier waarop ik dit verrukkelijke citaat interpreteer voor ons scenario is dat die regelmatige culturele uitwisselingen die plaatsvinden op een internationale school, ons verenigen en ongelijkheid uitroeien.

Vanwege de vele bijbehorende privileges die het studeren op een internationale school met zich meebrengt, geloof ik dat er een zeker gevoel van jaloezie is bij buitenstaanders. Wat kan worden veroorzaakt door de prestigieuze en gelukkige positie waarin we ons bevinden, samen met de perceptie dat we een beetje arrogant zijn. De meesten van ons hebben echter grote waardering voor deze gegeven kans. Ikzelf meegerekend, ben ik meer dan dankbaar dat ik in deze positie ben en voel me buitengewoon gezegend dat ik deze voorrechten heb mogen ervaren. Naar mijn mening zou arrogant zijn het hele doel van het zijn en vertegenwoordigen van dit internationale studentimago van inclusief, cultureel bewust en respectvol zijn, teniet doen. Om die reden geloof ik dat elke student met een gevoel van arrogantie geen deel uitmaakt van het echte beeld en het doel van student zijn op een internationale school. Als gevolg hiervan vormen ze absoluut een minderheid, aangezien de meesten van ons zeker niet deze negatieve mentaliteit hebben.

Over het algemeen is mijn passie als student aan een internationale school diepgaand en bijna overweldigend. Dat komt door de eindeloze voordelen die ik kan bedenken en het is buitengewoon moeilijk om nadelen te bedenken. Het heeft mij positief veranderd, en het kan jou ook veranderen! Ik ben ervan overtuigd dat het integreren en omarmen van enkele van de karakteristieken en principes die studenten van internationale scholen aantreffen, een positieve impact kan hebben op ieders leven. Daarom is het nodig om je af te vragen: "Hoe kan ik wat internationalisme integreren in mijn persoonlijke leven?" Of dit nu kan zijn om nieuwe culturen te leren en te ervaren of gewoon om meer open te staan. Elke verandering in deze richting zal een substantiële impact hebben op onze toekomst.

Verder lezen

Economie

De uitgifte van groene obligaties zal de internationale rol van de euro versterken

gepubliceerd

on

De ministers van de Eurogroep bespraken de internationale rol van de euro (15 februari) naar aanleiding van de publicatie van de mededeling van de Europese Commissie van (19 januari), 'Het Europese economische en financiële systeem: kracht en veerkracht bevorderen'.

Paschal Donohoe, voorzitter van de Eurogroep, zei: "Het doel is om onze afhankelijkheid van andere valuta te verminderen, en om onze autonomie in verschillende situaties te versterken. Tegelijkertijd impliceert een toenemend internationaal gebruik van onze valuta ook mogelijke afwegingen, die we zullen blijven volgen. Tijdens de discussie benadrukten de ministers het potentieel van de uitgifte van groene obligaties om het gebruik van de euro door de markten te versterken en tegelijkertijd bij te dragen aan het bereiken van onze klimaattransitiedoelstelling. "

De Eurogroep heeft de kwestie de afgelopen jaren sinds de Eurotop van december 2018 verschillende keren besproken. Klaus Regling, de directeur van het European Stability Mechanism, zei dat een te grote afhankelijkheid van de dollar risico's met zich meebrengt, en noemde Latijns-Amerika en de Aziatische crisis van de jaren 90 als voorbeelden. Hij verwees ook schuin naar "recentere afleveringen" waarin de dominantie van de dollar betekende dat EU-bedrijven niet konden blijven samenwerken met Iran in het licht van Amerikaanse sancties. Regling gelooft dat het internationale monetaire systeem langzaam evolueert naar een multipolair systeem waarin drie of vier valuta's belangrijk zullen zijn, waaronder de dollar, euro en renminbi. 

Europees commissaris voor Economie, Paolo Gentiloni, was het ermee eens dat de rol van de euro kan worden versterkt door de uitgifte van groene obligaties, waardoor het gebruik van de euro door de markten wordt bevorderd en tegelijkertijd wordt bijgedragen aan het bereiken van onze klimaatdoelstellingen van de Next Generation EU-fondsen.

De ministers waren het erover eens dat er brede maatregelen nodig zijn om de internationale rol van de euro te ondersteunen, waaronder vooruitgang op het gebied van onder meer de Economische en Monetaire Unie, de bankenunie en de kapitaalmarktenunie, om de internationale rol van de euro veilig te stellen.

Verder lezen

EU

Het Europese mensenrechtenhof steunt Duitsland over de luchtaanval in Kunduz

gepubliceerd

on

By

Een onderzoek door Duitsland naar een dodelijke luchtaanval in 2009 nabij de Afghaanse stad Kunduz, die werd bevolen door een Duitse commandant, voldeed aan zijn verplichtingen op het gebied van het recht op leven, oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens op dinsdag (16 februari), schrijft .

De uitspraak van de rechtbank in Straatsburg verwerpt een klacht van de Afghaanse burger Abdul Hanan, die twee zonen verloor bij de aanval, dat Duitsland zijn verplichting om het incident effectief te onderzoeken niet is nagekomen.

In september 2009 riep de Duitse commandant van de NAVO-troepen in Kunduz een Amerikaanse straaljager op om twee brandstoftrucks in de buurt van de stad aan te vallen, waarvan de NAVO dacht dat ze waren gekaapt door Taliban-opstandelingen.

De Afghaanse regering zei dat op dat moment 99 mensen, waaronder 30 burgers, werden gedood. Onafhankelijke rechtengroepen, naar schatting tussen de 60 en 70 burgers, werden gedood.

Het dodental schokte de Duitsers en dwong uiteindelijk de minister van Defensie om af te treden wegens beschuldigingen van het verdoezelen van het aantal burgerslachtoffers in de aanloop naar de Duitse verkiezingen in 2009.

De federale procureur-generaal van Duitsland had geconstateerd dat de commandant niet strafrechtelijk aansprakelijk was, voornamelijk omdat hij ervan overtuigd was toen hij de luchtaanval beval dat er geen burgers aanwezig waren.

Om volgens het internationaal recht aansprakelijk te zijn, zou moeten worden vastgesteld dat hij heeft gehandeld met de bedoeling buitensporige burgerslachtoffers te veroorzaken.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft de doeltreffendheid van het onderzoek van Duitsland onderzocht, onder meer of het een rechtvaardiging voor dodelijk gebruik van geweld heeft vastgesteld. Het hield geen rekening met de wettigheid van de luchtaanval.

Van de 9,600 NAVO-troepen in Afghanistan heeft Duitsland het op een na grootste contingent achter de Verenigde Staten.

Een vredesakkoord van 2020 tussen de Taliban en Washington roept op tot terugtrekking van buitenlandse troepen tegen 1 mei, maar de regering van de Amerikaanse president Joe Biden herziet de deal na een verslechtering van de veiligheidssituatie in Afghanistan.

Duitsland bereidt zich voor om het mandaat voor zijn militaire missie in Afghanistan van 31 maart tot het einde van dit jaar te verlengen, met een troepenniveau van maximaal 1,300, volgens een conceptdocument dat door Reuters is gezien.

Verder lezen

EU

Digitalisering van rechtsstelsels in de EU: Commissie start openbare raadpleging over grensoverschrijdende justitiële samenwerking

gepubliceerd

on

Op 16 februari lanceerde de Europese Commissie een openbare raadpleging over de modernisering van de rechtsstelsels van de EU. De EU wil de lidstaten ondersteunen bij hun inspanningen om hun rechtsstelsels aan het digitale tijdperk aan te passen en te verbeteren Grensoverschrijdende justitiële samenwerking van de EU​ Commissaris voor Justitie Didier Reynders (foto) zei: “De pandemie COVID-19 heeft het belang van digitalisering verder onderstreept, ook op het gebied van justitie. Rechters en advocaten hebben digitale tools nodig om sneller en efficiënter te kunnen samenwerken.

Tegelijkertijd hebben burgers en bedrijven onlinetools nodig voor een gemakkelijkere en transparantere toegang tot de rechter tegen lagere kosten. De Commissie streeft ernaar dit proces vooruit te helpen en de lidstaten te ondersteunen bij hun inspanningen, ook wat betreft het vergemakkelijken van hun samenwerking bij grensoverschrijdende gerechtelijke procedures door gebruik te maken van digitale kanalen. " In december 2020 heeft de Commissie een mededeling waarin de acties en initiatieven worden uiteengezet die bedoeld zijn om de digitalisering van rechtsstelsels in de hele EU te bevorderen.

Tijdens de openbare raadpleging zullen standpunten worden verzameld over de digitalisering van grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafprocedures in de EU. De resultaten van de openbare raadpleging, waaraan een breed scala aan groepen en individuen kan deelnemen en die beschikbaar is hier tot 8 mei 2021, zal worden meegenomen in een initiatief voor de digitalisering van grensoverschrijdende justitiële samenwerking dat eind dit jaar wordt verwacht, zoals aangekondigd in de Werkprogramma van de Commissie voor 2021.

Verder lezen
advertentie

Twitter

Facebook

advertentie

Trending