Verbind je met ons

EU

#Polen: Europese vereniging van rechters schorst de Poolse Nationale Gerechtelijke Raad #KRS #RuleofLaw 

DELEN:

gepubliceerd

on


Vandaag (17 september) kwam de Algemene Vergadering van het Europese netwerk voor rechters (ENCJ) bijeen in Boekarest om de positie van de Poolse Nationale Judiciële Raad, de KRS, in de ENCJ te bespreken. De groep kwam tot de conclusie dat de KRS niet langer kon worden omschreven als onafhankelijk van de uitvoerende macht (de huidige PiS-regering) en wetgevende macht en de eindverantwoordelijkheid kon garanderen voor de ondersteuning van de rechterlijke macht bij de onafhankelijke rechtspraak.  

Men vond het een zeer droevige dag, aangezien de KRS een van de grondleggers van het netwerk was en hun vertegenwoordigers van het netwerk zeer gerespecteerd werden en in hoge mate bijdroegen aan het werk van het netwerk, zowel in het bestuur als op diverse vlakken. ENCJ-projecten gedurende vele jaren. 

De extreme omstandigheden in Polen op dit moment hebben geleid tot het zojuist genomen besluit. Deze omstandigheden zijn uiteengezet in het document van het College van Bestuur die is gepubliceerd op 16 augustus 2018. 

De Poolse regering heeft herhaaldelijk verklaard dat zij het rechtssysteem in hun land onder 'democratische controle' wil brengen. In hun ogen is dit nodig omdat de rechters in hun land een staat binnen een staat zijn, en een belangrijk deel van hen corrupt, lui of (voormalig) communistisch is. 

Er is geen substantieel bewijs onder de aandacht van de Raad van Bestuur van de ENCJ gebracht van de 'systemische misstanden' die de regering beweert recht te willen zetten. Zo is er geen onderzoek gepresenteerd naar het aantal ‘(voormalige) communisten’ in de rechterlijke macht en hoe zij het werk van de rechterlijke macht beïnvloeden. De ENCJ zei dat dit 'verrassend' zou zijn, aangezien de gemiddelde leeftijd van rechters in Polen tussen de 40 en 45 ligt, terwijl Polen in 1989 het communistische systeem verliet. Hetzelfde geldt voor onderzoek naar corruptie: slechts incidentele voorbeelden kwamen onder de aandacht van het bestuur zonder enig bewijs van systemische corruptie.  

De KRS is voorlopig ontdaan van haar stemrecht en uitgesloten van deelname aan ENCJ-activiteiten. De ENCJ blijft echter vastbesloten om in contact te blijven met de KRS. De ENCJ zal de situatie blijven monitoren en kijkt uit naar het moment waarop de KRS voldoet aan de eisen van de ENCJ en als gevolg daarvan weer kan worden verwelkomd als actief lid van de ENCJ. Ondertussen is de ENCJ bereid om hulp en begeleiding te bieden aan de KRS bij het vaststellen van de naleving van de Europese normen voor raden voor de rechterlijke macht. 

Achtergrond 

advertentie

De ENCJ heeft tot doel de samenwerking tussen en een goed wederzijds begrip tussen de Raden voor de Rechtspraak en de leden van de Rechtspraak van de lidstaten van de Europese Unie te verbeteren. Deze doelstelling brengt een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee om het fundament van onze gemeenschappelijke Europese rechtsorde hoog te houden, in het bijzonder de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht binnen die orde. Het staat de lidstaten vrij om hun rechtsstelsels in te richten op een manier die zij passend achten, maar er zijn wel enkele minimumnormen waaraan moet worden voldaan. 

 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending