Verbind je met ons

EU

Controleurs publiceren een achtergronddocument over de handhaving van het #EUCompetition-beleid

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Rekenkamer heeft een achtergronddocument gepubliceerd over de handhaving van de mededingingsregels van de EU. Achtergronddocumenten bieden informatie over lopende controletaken en zijn bedoeld als informatiebron voor degenen die geïnteresseerd zijn in het beleid en/of de programma's die worden gecontroleerd.

Het document is gebaseerd op voorbereidende werkzaamheden voor een momenteel lopende audit naar de vraag of de Europese Commissie effectief is geweest in het handhaven van de EU-mededingingsregels. Het mededingingsbeleid heeft betrekking op concurrentieverstorend gedrag, fusies en staatssteun.

Het Achtergronddocument bevat hoofdstukken over het belang van concurrentie op de interne markt van de EU, evenals de kwesties eromheen, waaronder concurrentiebeperkend gedrag en marktherstructurering. Het zet de doelstellingen van de EU uiteen voor het mededingingsbeleid, het regelgevingsklimaat en de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende autoriteiten op het niveau van de EU en de lidstaten.

“We hopen dat de lezers in dit achtergronddocument nuttige informatie vinden over de reikwijdte van onze controle”, aldus Alex Brenninkmeijer, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. “Het concurrentiebeleid speelt een cruciale rol in de interne markt van de EU en het is belangrijk dat dit zo breed mogelijk wordt begrepen.”

De controleurs zullen interviews afnemen met ambtenaren van de Europese Commissie en van de nationale mededingingsautoriteiten. Zij zullen ook documenten beoordelen die verband houden met de handhavingsactiviteiten van de Commissie en haar samenwerking met de nationale mededingingsautoriteiten van de lidstaten. De publicatie van het accountantsrapport wordt medio 2019 verwacht.

Mededingingsregels spelen een belangrijke rol in de economie van de EU: zij zorgen ervoor dat bedrijven zaken kunnen doen op een gelijk speelveld en een grotere verscheidenheid aan producten en diensten aan consumenten kunnen aanbieden tegen concurrerende prijzen en voorwaarden. Het beginsel van eerlijke concurrentie onder gelijke voorwaarden is van cruciaal belang voor de goede werking van de interne markt van de EU. Het mededingingsbeleid heeft betrekking op alle vormen van concurrentiebeperkend gedrag van bedrijven, de risico's voor de concurrentie die voortvloeien uit fusies tussen bedrijven, en activiteiten van overheidsinstanties van de lidstaten die de concurrentie kunnen verstoren, zoals het verlenen van staatssteun.

De Europese Commissie is de belangrijkste handhaver van de mededingingsregels van de EU. Het heeft de macht en verantwoordelijkheid om vermoedelijk concurrentiebeperkend gedrag te onderzoeken, verbodsbeschikkingen uit te vaardigen, boetes op te leggen en bindende overeenkomsten met bedrijven te sluiten. In een systeem van parallelle handhaving zorgt de Commissie ervoor dat de nationale mededingingsautoriteiten van de lidstaten de EU-mededingingsregels op uniforme wijze toepassen. De Commissie speelt ook een belangrijke rol bij het opstellen van de EU-mededingingsregels, samen met het Europees Parlement en de Raad.

advertentie

Dit persbericht heeft tot doel de belangrijkste boodschappen van het achtergronddocument van de Europese Rekenkamer over te brengen. Het volledige papier is beschikbaar Hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending