Verbind je met ons

Economie

#ECB kondigt Pandemic Emergency Purchase Program van € 750 miljard aan

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Vanavond (18 maart) heeft de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank besloten om € 750 miljard te kopen in een nieuw tijdelijk programma voor de aankoop van activa, het Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP), meldt Catherine Feore.

Gezien de opkomende schaal van de neergang waarmee de Europese economie wordt geconfronteerd, hebben nationale regeringen, de Europese Commissie en economen overuren gemaakt om een ​​pakket te vinden dat groot genoeg is om deze uitdaging aan te gaan, terwijl ze tegelijkertijd de stabiliteit van de euro 

advertentie

Vorige week kondigde de ECB een aantal maatregelen aan om de liquiditeit te verbeteren, en een tijdelijke envelop met extra netto-activa-aankopen van € 120 miljard voor de aankoop door de particuliere sector programma's, maar dit was niet overtuigend voor de markten. Tot nu toe werd de bank beperkt door een emittentenlimiet. 

Sommigen dachten dat de EU zich zou kunnen wenden tot het Europees Stabiliteitsmechanisme, maar dat dit politiek moeilijk zou zijn en aanpassing van het ESM-verdrag zou vereisen. De Europese Commissie heeft al een voorstel gedaan voor maximale flexibiliteit in het kader van de Stability and Growth Pact, om landen in staat te stellen volledig gebruik te maken van nationale uitgaven. De Commissie heeft goedkeuringed aanvullende staatssteun en is totstandbrenging van een nieuw kader voor staatssteun. 

In het ECB persbericht de Raad van Bestuur van de ECB verklaarde dat hij vastbesloten was zijn rol te spelen bij het ondersteunen van alle burgers van het eurogebied in deze uiterst moeilijke tijd en ervoor zou zorgen dat alle sectoren van de economie kunnen profiteren van ondersteunende financieringsvoorwaarden die hen in staat stellen deze schok op te vangen , "Dit geldt evenzeer voor gezinnen, bedrijven, banken en overheden." 

advertentie

ECB-president Christine Lagarde twitterde kort na het besluit: "Buitengewone tijden vereisen buitengewone maatregelen. Er zijn geen grenzen aan onze inzet voor de euro. We zijn vastbesloten om het volledige potentieel van onze tools te gebruiken, binnen ons mandaat."

De Raad van Bestuur benadrukte dat het zou volstaan alles wat nodig is binnen zijn mandaat en was volledig voorbereid om de omvang van de aankoop van activa te vergroten programma's en hun samenstelling aanpassen, zoveel als nodig en zo lang als nodig. Het zal alle opties en alle onvoorziene omstandigheden onderzoeken om de economie door deze schok heen te helpen. 

Voor zover sommige zelfopgelegde limieten een belemmering kunnen vormen voor de maatregelen die de ECB moet nemen om haar mandaat te vervullen, zal de Raad van Bestuur overwegen deze te herzien voor zover nodig om haar optreden in verhouding te brengen tot de risico's waarmee we worden geconfronteerd. De ECB tolereert geen risico's voor de soepele transmissie van haar monetair beleid in alle jurisdicties van het eurogebied. 

De Raad van bestuur van de ECB heeft besloten: 

1) Om een ​​nieuwe tijdelijke aankoop van activa te lanceren programma van effecten uit de private en publieke sector om de ernstige risico's voor het transmissiemechanisme van het monetair beleid en de vooruitzichten voor het eurogebied als gevolg van de uitbraak en escalerende verspreiding van het coronavirus, COVID-19, tegen te gaan. 

Deze nieuwe pandemische noodaankoop programma (PEPP) zal beschikken over een totaalbedrag van € 750 miljard. Aankopen zullen plaatsvinden tot eind 2020 en zullen alle activacategorieën omvatten die in aanmerking komen voor de bestaande aankoop van activa programma (APP). 

Voor de aankopen van effecten uit de publieke sector zal de benchmarkverdeling over rechtsgebieden de kapitaalsleutel van de nationale centrale banken blijven. Tegelijkertijd zullen aankopen onder het nieuwe PEPP op een flexibele manier worden uitgevoerd. Dit maakt schommelingen mogelijk in de verdeling van aankoopstromen in de tijd, over activaklassen en tussen rechtsgebieden. 

Voor aankopen in het kader van PEPP wordt afstand gedaan van de geschiktheidseisen voor effecten uitgegeven door de Griekse overheid. 

De Raad van Bestuur zal de netto-activa-aankopen onder PEPP beëindigen zodra hij oordeelt dat de crisisfase van het coronavirus Covid-19 voorbij is, maar niet voor het einde van het jaar. 

2) Het bereik van in aanmerking komende activa onder de aankoop van bedrijven uitbreiden programma (CSPP) naar niet-financieel handelspapier, waardoor alle handelspapieren van voldoende kredietkwaliteit in aanmerking komen voor aankoop onder CSPP. 

3) De onderpandnormen versoepelen door de belangrijkste risicoparameters van het onderpandraamwerk aan te passen. In het bijzonder zullen we de reikwijdte van aanvullende kredietvorderingen (ACC) uitbreiden met vorderingen die verband houden met de financiering van het bedrijfsleven. Dit zorgt ervoor dat tegenpartijen ten volle gebruik kunnen blijven maken van de Eurosysteem herfinancieringstransacties. 

Landbouw

Gemeenschappelijk landbouwbeleid: hoe ondersteunt de EU boeren?

gepubliceerd

on

Van het ondersteunen van boeren tot het beschermen van het milieu, het landbouwbeleid van de EU bestrijkt een reeks verschillende doelen. Leer hoe de EU-landbouw wordt gefinancierd, haar geschiedenis en haar toekomst, Maatschappij.

Wat is het gemeenschappelijk landbouwbeleid?

De EU ondersteunt de landbouw via haar Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (CAP). Het werd opgericht in 1962 en heeft een aantal hervormingen ondergaan om de landbouw eerlijker voor boeren en duurzamer te maken.

advertentie

Er zijn ongeveer 10 miljoen boerderijen in de EU en de landbouw- en voedselsectoren zorgen samen voor bijna 40 miljoen banen in de EU.

Hoe wordt het gemeenschappelijk landbouwbeleid gefinancierd?

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt gefinancierd uit de EU-begroting. Onder de EU-begroting voor 2021-2027, is € 386.6 miljard gereserveerd voor landbouw. Het is verdeeld in twee delen:

advertentie
  • € 291.1 miljard voor het Europees Landbouwgarantiefonds, dat inkomenssteun biedt aan boeren.
  • € 95.5 miljard voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, waaronder financiering voor plattelandsgebieden, klimaatactie en het beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Hoe ziet de EU-landbouw er vandaag uit? 

Boeren en de landbouwsector werden getroffen door COVID-19 en de EU heeft specifieke maatregelen ingevoerd om de industrie en de inkomens te ondersteunen. De huidige regels voor de besteding van GLB-middelen lopen tot 2023 als gevolg van vertragingen bij de begrotingsonderhandelingen. Hiervoor was een overgangsovereenkomst nodig om het inkomen van boeren beschermen en voedselzekerheid garanderen.

Zal de hervorming leiden tot een milieuvriendelijker gemeenschappelijk landbouwbeleid?

EU-landbouw is goed voor ongeveer 10% van de uitstoot van broeikasgassen. De hervorming moet leiden tot een milieuvriendelijker, eerlijker en transparanter EU-landbouwbeleid, zeiden de leden van het Europees Parlement na een er is een akkoord bereikt met de Raad. Het Parlement wil het GLB koppelen aan het akkoord van Parijs over klimaatverandering en tegelijkertijd de steun aan jonge boeren en kleine en middelgrote landbouwbedrijven vergroten. Het parlement stemt in 2021 over de definitieve deal en deze wordt in 2023 van kracht.

Landbouwbeleid is gekoppeld aan de Europese Green Deal en Farm to Fork-strategie van de Europese Commissie, die tot doel heeft het milieu te beschermen en gezond voedsel voor iedereen te garanderen, terwijl het levensonderhoud van de boeren wordt gewaarborgd.

Meer over landbouw

Briefing 

Controleer de voortgang van de wetgeving 

Verder lezen

Landbouw

Voorgestelde opheffing van het verbod op lamsvlees in de VS welkom nieuws voor de industrie

gepubliceerd

on

De FUW heeft in 2016 een ontmoeting gehad met de USDA om de exportmogelijkheden van lamsvlees te bespreken. Van links naar rechts, de Amerikaanse landbouwspecialist Steve Knight, de Amerikaanse adviseur voor landbouwaangelegenheden Stan Phillips, FUW senior beleidsmedewerker dr. Hazel Wright en FUW-president Glyn Roberts

De Farmers' Union of Wales heeft het nieuws verwelkomd dat het al lang bestaande verbod op de invoer van Welsh lamsvlees in de Verenigde Staten binnenkort wordt opgeheven. De aankondiging werd gedaan door de Britse premier Boris Johnson op woensdag 22 september. 

De FUW heeft de afgelopen tien jaar tijdens verschillende bijeenkomsten met de USDA lang gesproken over het vooruitzicht om het ongerechtvaardigde verbod op te heffen. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales heeft benadrukt dat de potentiële markt voor BGA Welsh Lamb in de VS binnen vijf jaar na opheffing van de exportbeperkingen naar schatting maar liefst £ 20 miljoen per jaar waard is.

advertentie

Sprekend vanuit zijn schapenboerderij in Carmarthenshire, zei FUW vice-president Ian Rickman: "Nu moeten we meer dan ooit andere exportmarkten verkennen en tegelijkertijd onze lang gevestigde markten in Europa beschermen. De Amerikaanse markt is er een waar we graag veel sterkere relaties mee willen ontwikkelen en het nieuws dat dit verbod binnenkort kan worden opgeheven, is zeer welkom nieuws voor onze schapenindustrie."

advertentie
Verder lezen

Economie

Duurzaam stadsvervoer centraal tijdens Europese Mobiliteitsweek

gepubliceerd

on

Ongeveer 3,000 steden in heel Europa nemen dit jaar deel aan de Europese week van de mobiliteit, die gisteren begon en duurt tot en met woensdag 22 september. De campagne 2021 is gelanceerd onder het thema 'Veilig en gezond met duurzame mobiliteit' en zal het gebruik van het openbaar vervoer promoten als een veilige, efficiënte, betaalbare en emissiearme mobiliteitsoptie voor iedereen. 2021 is ook de 20e verjaardag van de autoloze dag, waaruit de Europese Mobiliteitsweek is gegroeid.

“Een schoon, slim en veerkrachtig vervoerssysteem vormt de kern van onze economieën en staat centraal in het leven van mensen. Daarom ben ik, op de 20e verjaardag van de Europese Mobiliteitsweek, trots op de 3,000 steden in heel Europa en daarbuiten die laten zien hoe veilige en duurzame vervoersopties onze gemeenschappen helpen om in deze uitdagende tijden verbonden te blijven”, aldus commissaris voor vervoer Adina Vălean. .

Voor dit mijlpaaljaar heeft de Europese Commissie een virtueel museum gecreëerd waarin de geschiedenis van de week, de impact, persoonlijke verhalen en de link met de bredere duurzaamheidsprioriteiten van de EU worden getoond. Elders in Europa zijn er onder meer fietsfestivals, tentoonstellingen van elektrische voertuigen en workshops. Het evenement van dit jaar valt ook samen met een openbare raadpleging over de ideeën van de Commissie voor een nieuw kader voor stedelijke mobiliteit, en de Europees Jaar van de Spoorwegen met Aansluitende Europa Express trein.

advertentie

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending