Verbind je met ons

Armenië

Het emotionele Ocampo 'genocide'-rapport is fundamenteel gebrekkig

DELEN:

gepubliceerd

on

In een opinie van maandag 7 augustus 2023 stelt een voormalig aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC), Luis Moreno Ocampo, dat er een genocide gaande is in de regio Nagorno-Karabach in Azerbeidzjan ('de Moreno Ocampo Opinion' of 'de mening') - schrijft Rodney Dixon KC van Temple Garden Chambers, Londen en Den Haag.

Dit is een uiterst ernstige beschuldiging om te maken. Het is er een met mogelijk verstrekkende gevolgen, zeker in deze tijd. Ik ben daarom door Azerbeidzjan gevraagd om als onafhankelijk deskundige een juridische beoordeling te geven van de Moreno Ocampo Opinion. Mijn volledige beoordeling zal binnenkort worden gepubliceerd. Het is echter van vitaal belang dat provocerende beschuldigingen, zonder enige stevige basis in het internationaal recht, de vredesonderhandelingen die op dit moment gaande zijn tussen Azerbeidzjan en Armenië niet mogen hinderen en de spanningen op het terrein kunnen aanwakkeren.

Zoals breed gesteund door de internationale gemeenschap, hebben de regeringen van zowel Armenië als Azerbeidzjan zich gecommitteerd aan een regeling op basis van de internationaal erkende grenzen van de twee naties, waarmee een einde komt aan het meer dan 30 jaar durende geschil over de regio Karabach.

Om deze redenen is het noodzakelijk om meteen de volgende belangrijke opmerkingen over de mening van Moreno Ocampo te benadrukken. Ik doe dit omdat de aantijgingen in het advies van Moreno Ocampo op hun eerste gezicht ongegrond zijn en kennelijk elke geloofwaardigheid missen. Het advies voldoet niet aan de veeleisende kenmerken van een onpartijdige en grondige analyse door deskundigen, die essentieel is voor dit soort meldingen, met name wanneer de omstandigheden complex en gevoelig zijn. Er is geen basis om te beweren dat er momenteel een genocide wordt gepleegd in Nagorno-Karabach. Dit is een ongegronde en zeer gevaarlijke bewering die door geen van de betrokken partijen en de internationale gemeenschap in het algemeen serieus mag worden genomen. Er zijn bepaalde fundamentele tekortkomingen in het advies, waarop ik hieronder de nadruk zal leggen.   

Voornaam*, zoals de heer Moreno Ocampo op 30 juli 2023 op het X-platform (voorheen bekend als Twitter) duidelijk maakte, werd zijn advies opgesteld op verzoek van een persoon naar wie hij verwijst als de 'president van Artsakh'. Hij is het vermeende hoofd van de etnisch Armeense afgescheiden entiteit in Nagorno-Karabach. De onwettige oprichting van die entiteit door militair geweld in de jaren negentig, met de steun van Armenië, leidde tot de verdrijving van honderdduizenden Azeri's. In de decennia daarna heeft de entiteit het overleefd, ondanks haar isolement door de internationale gemeenschap, dankzij de steun van de Armeense regering. Maar in 1990 heroverde Azerbeidzjan een deel van het betrokken gebied na een conflict van 2020 dagen. Sindsdien heeft de Armeense regering uitdrukkelijk erkend dat Nagorno-Karabach inderdaad Azerbeidzjan is, in overeenstemming met het internationaal recht. De illegale entiteit 'Artsakh' is daarmee haar beschermheer kwijt. Het is teleurstellend dat een voorvechter van internationaal recht als de heer Moreno Ocampo heeft bijgedragen aan wat lijkt op een poging van deze verzwakte regering om verloren terrein in de Armeense politiek terug te winnen. Het valt te betwijfelen of de heer Moreno Ocampo, in zijn gretigheid om dat te doen, tevreden was om zijn mening in slechts een week te geven en vooruit te lopen op zijn analyse door hashtags te plaatsen: '#StopArmenianGenocideinArtsakh' en 'StopArmenianGenocide44'.

Dit is niet de methodologie van een onafhankelijke en eerlijke deskundige. Het dient eerder om de juridische en feitelijke kwesties te politiseren en ze voor politieke doeleinden te gebruiken, wat te betreuren is.

Tweede, is de mening van Moreno Ocampo opvallend ongefundeerd. Er is geen bewijs gevonden ter ondersteuning van de belangrijkste elementen van genocide. Het is allemaal goed om de definitie van genocide in het advies neer te zetten, maar daar komt het bij gebrek aan bewijsmateriaal niet verder.

advertentie

Zoals het Internationaal Gerechtshof (ICJ) uitlegde in Kroatië tegen Servië, 'genocide bevat twee samenstellende elementen: het fysieke element, namelijk de gepleegde daad of actus Reus, en het mentale element, of mens rea.

Als we eerst het fysieke element beschouwen, is de mening van de heer Moreno Ocampo blijkbaar dat dit aanwezig is omdat Azerbeidzjan de Lachin Corridor - een bergweg die Nagorno-Karabach en Armenië met elkaar verbindt - 'blokkeert' en daarmee de etnisch Armeense inwoners van Nagorno-Karabach berooft van de levensbehoeften. Het advies suggereert dat dit 'feit' is vastgesteld door het Internationaal Gerechtshof in de procedure tussen Armenië en Azerbeidzjan betreffende het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Zelfs als we terzijde schuiven dat deze zaken (de ene aangespannen door Azerbeidzjan tegen Armenië en de andere aanhangig gemaakt door Armenië tegen Azerbeidzjan) helemaal niet over genocide gaan, is het misleidend te suggereren dat het Hof heeft geoordeeld dat feit dat er een dergelijke blokkade door Azerbeidzjan is.

De meest recente uitspraken van het Hof zijn te vinden in de beschikking van 6 juli 2023 in de zaak Armenië. Dat bevel werd gegeven naar aanleiding van een bewering van Armenië dat Azerbeidzjan het verkeer langs de Lachin-corridor aanzienlijk belemmerde door militaire controleposten in te stellen. In het bevel werd gewezen op de feitelijke inconsistenties in de zaak van Armenië en werd geconcludeerd dat het Hof niet kon vaststellen dat er ter plaatse iets was veranderd dat een wijziging van het bevel dat het al had gegeven over de Lachin-corridor rechtvaardigde.

In die eerdere beschikking zei het Hof over de omstandigheden ter plaatse vanaf februari 2023 simpelweg dat 'sinds 12 december 2022 de verbinding tussen Nagorno-Karabach en Armenië via de Lachin Corridor is verbroken' en dat het daarom aan Azerbeidzjan om 'alle beschikbare maatregelen te nemen om te zorgen voor onbelemmerd verkeer van personen, voertuigen en vracht langs de Lachin Corridor in beide richtingen'. Het Hof heeft geen specifieke bevindingen gedaan met betrekking tot de protesten waarnaar de Moreno Ocampo-opinie verwijst (waarvan Armenië aan het Hof heeft uitgelegd dat deze niet meer plaatsvinden) of het checkpoint dat het bespreekt. Het Hof heeft zich niet uitgesproken over de vraag of Armenië dan wel Azerbeidzjan heeft voldaan aan de bevelen die het in de onderlinge procedures heeft gegeven.

Het advies van Moreno Ocampo geeft dus een volledig verkeerd beeld van de procedure van het ICJ.

Wat de mentaal onderdeel, probeert de Moreno Ocampo-opinie het bestaan ​​ervan 'af te leiden [e]' – dat wil zeggen af ​​te leiden – op basis van juist die zaken waarover het ICJ zich niet definitief heeft uitgesproken. Dat is duidelijk een ongepaste manier om te proberen vast te stellen of er sprake is van de specifieke intentie die vereist is voor genocide, namelijk de 'intentie om een ​​nationale, etnische, raciale of religieuze groep als zodanig geheel of gedeeltelijk te vernietigen' (zoals de Hof uitgelegd in Kroatië tegen Servië). En zelfs als het Hof het soort vaststellingen had gedaan waarvan in het advies wordt uitgegaan, is het bestaan ​​van de specifieke bedoeling niet de enige 'redelijke gevolgtrekking' die daaruit zou kunnen worden getrokken en zou de conclusie van het advies dienaangaande onhoudbaar zijn in het licht van het vonnis binnen Kroatië tegen Servië.

Er is geen bewijs om een ​​bepalend element van genocide te onderbouwen, dat een hoge drempel heeft als een kwestie van internationaal recht - de specifieke bedoeling om de groep geheel of gedeeltelijk fysiek te vernietigen. De verwijzingen in het advies gaan niet in op deze hoeksteenvereiste. Het is roekeloos dat een expert zonder enig bewijs beschuldigingen van genocide uit.   

Derdedoet het advies van Moreno Ocampo opruiende uitspraken over de vermeende individuele strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de president van Azerbeidzjan zonder dat zijn relatie met de vermeende feiten ter plaatse (die, zoals hierboven uiteengezet, volledig onzeker blijft en niet is behandeld in de mening). Dit is hoogst onverantwoord. Er is geen enkele basis om het staatshoofd in twijfel te trekken, en in plaats daarvan geeft het de ware bedoeling achter de vrijgave van dit advies weer.   

In ieder geval is Azerbeidzjan geen partij bij het Statuut van Rome en heeft het de jurisdictie van het Internationaal Strafhof niet aanvaard met betrekking tot zijn grondgebied – waaronder Nagorno-Karabach valt, zoals het advies impliciet aanvaardt.

Vierde, is de Opinion overduidelijk selectief in de 'feiten' waarnaar wordt verwezen. Het gaat bijvoorbeeld niet in op het aanbod van Azerbeidzjan voor een alternatieve route (de 'Aghdam-Khankandi-route') om de etnische Armeense inwoners van Nagorno-Karabach te bevoorraden, hoewel dit duidelijk relevant is voor de vraag of 'levensomstandigheden berekend zijn om [ de] fysieke vernietiging' van die inwoners wordt '[d]opzettelijk toegebracht' door Azerbeidzjan, zoals het advies suggereert.

Relevante feitelijke omstandigheden die de conclusies van het advies duidelijk ondermijnen, worden gemakshalve verdoezeld en niet genoemd. Het advies schiet daarmee tekort als een evenwichtig en alomvattend deskundigenrapport.   

Vijfde, is het advies van Moreno Ocampo onvolledig en onnauwkeurig in zijn analyse. Het is daarom van essentieel belang dat het nauwkeurig en nauwkeurig wordt onderzocht. Het mag niet worden toegestaan ​​dat zijn strengheid een ongerechtvaardigde wig drijft tussen de vredezoekende regeringen van Armenië en Azerbeidzjan. In plaats daarvan zou de publicatie ervan alle partijen en de internationale gemeenschap moeten aansporen om hun inspanningen te verdubbelen om een ​​duurzame vrede te bevorderen in overeenstemming met het internationaal recht.

Om al deze redenen moeten de partijen in de regio en de internationale gemeenschap op hun hoede zijn voor de vermeende bevindingen en aanbevelingen van de Moreno Ocampo-opinie. Mijn volledige beoordeling zal binnenkort worden gepubliceerd.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending