Verbind je met ons

Steun

EU-website voor eenvoudige en transparante toegang tot hulpgegevens

DELEN:

gepubliceerd

on

190812_humanitaire-hulp_euOp 15 april zal de Europese Commissie tijdens de bijeenkomst op hoog niveau van het Global Partnership for Effective Development Cooperation in Mexico een unieke nieuwe webtool lanceren die gemakkelijke toegang biedt tot duidelijke, volledige en nauwkeurige gegevens over ontwikkeling en humanitaire hulp over de hele wereld.

De EU-hulpverkenner behandelt de activiteiten van verschillende donoren en biedt snelle antwoorden op vragen zoals hoeveel hulp de EU heeft gegeven of in welke sectoren EU-lidstaten in een bepaald jaar hebben gewerkt. Dit instrument maakt deel uit van EU-maatregelen om de transparantie verder te vergroten en de verantwoordingsplicht te verbeteren. Door gegevens gemakkelijk toegankelijk te maken, kunnen landen, begunstigden, EU-burgers en uitvoerende partners het gebruik van donorgelden onderzoeken; en donoren zelf kunnen de coördinatie en effectiviteit verbeteren.

Tijdens het evenement zal ontwikkelingscommissaris Andris Piebalgs een nieuw verslag presenteren over de vooruitgang die de EU en haar lidstaten hebben geboekt op het gebied van de doeltreffendheid van ontwikkeling sinds het Forum op hoog niveau in Busan, twee en een half jaar geleden. Bevindingen van deze studie laten zien dat de EU en haar lidstaten koplopers zijn wat betreft het verbeteren van de transparantie en dat ze ook de versnippering van de hulpverlening hebben teruggedrongen door te werken aan gezamenlijke programmering in meer dan 40 partnerlanden.

Piebalgs zei: "De EU is de grootste donor ter wereld en zet zich in voor het vergroten van de doeltreffendheid van haar hulp. In tijden van economische neergang moeten we de middelen optimaal benutten en ervoor zorgen dat onze hulp een maximaal effect heeft. Dit gebeurt door het naleven van enkele belangrijke beginselen, zoals onze partners aan het roer van hun eigen ontwikkeling plaatsen; focussen op resultaten; transparanter zijn en onze acties beter coördineren. De EU wordt erkend als een van de meest transparante donoren en boekt goede vooruitgang op het gebied van donorcoördinatie. We werken er ook aan om ons meer te concentreren op De nieuwe EU Aid Explorer zal helpen om de transparantie over wat we doen verder te vergroten en de verantwoordingsplicht aan de burgers, zowel in de EU als in ontwikkelingslanden, te verbeteren.

"Tijdens de bijeenkomst van het Wereldwijd Partnerschap voor Effectieve Ontwikkelingssamenwerking, die alle partners en donoren zal samenbrengen, zal de EU haar toezeggingen bevestigen om de doeltreffendheid van hulp in de praktijk te blijven realiseren."

Commissaris voor internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisbeheersing, Kristalina Georgieva, zei: "De Europese Unie is 's werelds belangrijkste donor van hulp. Met omvang komt verantwoordelijkheid en de EU neemt haar plichten jegens haar burgers serieus, die deze opmerkelijke uiting van solidariteit met de meest behoeftige en meest kwetsbare mensen ter wereld mogelijk maken. Door eenvoudig en snel toegang te krijgen tot informatie over hoe en voor welke doeleinden EU-hulpmiddelen worden besteed, wordt de wereldwijde samenwerking tussen onze collega's in de donorgemeenschap verbeterd. Maar het is nog belangrijker dat EU Aid Explorer ons in staat zal stellen onze belofte op het gebied van transparantie na te komen. Het is onze garantie dat we verantwoording afleggen aan alle EU-belastingbetalers die deze vrijgevigheid mogelijk maken."

De EU is een actieve partner in het wereldwijde partnerschap voor effectieve ontwikkelingssamenwerking, dat in 2011 in Busan van start ging en waarin werd opgeroepen tot meer inclusieve ontwikkeling, sterkere verantwoordelijkheid van het land, betere coördinatie van hulp, meer transparantie en sterkere resultaten.

advertentie

Achtergrond

Gezamenlijke EU-programmering is een verbeterde benadering van ontwikkelingssamenwerking waarbij de EU en haar lidstaten elk land waarin ze werken analyseren om vast te stellen in welke gebieden de meeste steun nodig is, welke donor in welke sector zou moeten werken en hoeveel geld daarvoor moet worden toegewezen.

Studies tonen aan dat een betere coördinatie de belastingbetaler in de EU tot 800 miljoen euro per jaar aan efficiëntiewinst kan besparen. Vandaag de dag neemt gezamenlijke programmering een vlucht in zo'n 20 landen, en met name in enkele van de fragiele staten – zoals Zuid-Soedan en Mali – waar het een groot verschil kan maken. Een dertigtal andere landen staan ​​op het punt toe te treden en zullen samen 30 tot 60% van de bilaterale ontwikkelingsuitgaven van de EU voor hun rekening nemen.

De EU Aid Explorer is een one-stop-shop voor hulpinformatie die informatie verzamelt over de ontwikkelingshulp en humanitaire hulp van de EU en haar lidstaten.

De bijeenkomst in Mexico is het eerste evenement op hoog niveau van het Global Partnership for Effective Development Cooperation. De bijeenkomst zal ministers van over de hele wereld, hoofden van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleiders, hoofden van filantropische stichtingen en lokale overheden samenbrengen. Het zal worden georganiseerd door de regering van Mexico in Mexico-Stad op 15-16 april 2014. Op de agenda staan ​​discussies over de voortgang op het gebied van de effectiviteit van ontwikkeling, hoe belastingen het beste kunnen worden verhoogd en corruptie kan worden gestopt, de rol van het bedrijfsleven als partner voor ontwikkeling, samenwerking tussen ontwikkelingslanden en manieren om effectief samen te werken met middeninkomenslanden.

Cijfers die vorige week door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) werden vrijgegeven, toonden aan dat de Europese Unie en haar lidstaten in 2013 de grootste hulpdonor ter wereld bleven, goed voor 56.5 miljard euro aan officiële ontwikkelingshulp in 2013.

Meer informatie

EU-hulpverkenner
Meer informatie over de effectiviteit van hulp
Website van commissaris Ontwikkeling Andris Piebalgs
Website van EuropeAid Ontwikkeling en Samenwerking
Website van Commissaris voor Internationale Samenwerking, Humanitaire Hulp en Crisisbestrijding Kristalina Georgieva
Website van directoraat-generaal Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming (ECHO)
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending