Verbind je met ons

Europees parlement

EP-leden dringen aan op betere veiligheids- en kwaliteitsnormen voor stoffen van menselijke oorsprong 

DELEN:

gepubliceerd

on

De leden van de ENVI-commissie willen de maatregelen versterken om een ​​betere bescherming te garanderen van burgers die bloed, weefsels of cellen doneren of met deze stoffen worden behandeld.

The Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) adopted its position on new rules governing the use of so-called substances of human origin (SoHO) in the EU, with 59 votes in favour, four against and four abstentions. The law applies to substances – such as blood and its components (red/white cells, plasma), tissues and cells – that are used for transfusions, therapies, transplantations or medically assisted reproduction.

Vrijwillige en onbetaalde donaties

EP-leden dringen erop aan dat EU-landen compensatie of vergoeding voor verliezen of kosten, gerelateerd aan hun deelname aan donaties, aan levende donoren moeten toestaan. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden vergemakkelijkt door compensatieverlof, belastingverlagingen of forfaitaire vergoedingen die op nationaal niveau worden vastgesteld. Zij benadrukken dat compensatie niet mag worden gebruikt als stimulans om donoren te werven, noch mag leiden tot de uitbuiting van kwetsbare mensen. De leden van het Europees Parlement willen ook dat de EU-landen strikte regels opleggen voor het adverteren rond SoHO-donaties, die elke verwijzing naar financiële beloningen moeten verbieden.

Het veiligstellen van de bevoorrading

Om de autonomie van het aanbod van deze stoffen door de EU te garanderen, moeten de EU-landen “nationale nood- en continuïteitsplannen” opstellen, die maatregelen moeten omvatten om een ​​veerkrachtige donorbasis te garanderen, monitoring van het aanbod van kritieke SoHO’s en voorstellen om de samenwerking tussen landen met overtollige voorraden en landen met tekorten. EP-leden roepen de EU ook op om een ​​digitaal communicatiekanaal op te zetten als onderdeel van deze nationale plannen, om informatie over de beschikbaarheid, schommelingen en potentiële tekorten van SoHO's op te slaan en te analyseren.

EU-strategie

advertentie

De leden van het Europees Parlement willen dat de Commissie een EU-lijst van kritieke SoHO's opstelt, vergezeld van een routekaart met ambitieuze doelstellingen om hun beschikbaarheid te garanderen. De strategie moet communicatiecampagnes omvatten over de soorten donaties die beschikbaar zijn, training voor gezondheidswerkers om het bewustzijn over donaties te vergroten, en het faciliteren van de uitwisseling van beste praktijken.

Na de stemming, rapporteur Nathalie Colin-Oesterlé (EVP, FR) zei: “Deze wet is van cruciaal belang voor de veiligheid van donoren, het welzijn van patiënten, de voorzieningszekerheid en de ontwikkeling van innovatieve medische technieken in Europa. Door de coördinatie en uitwisseling van informatie te verbeteren, zal de stroom van SoHO en de bijbehorende medische kennis worden vergemakkelijkt ten behoeve van Europese patiënten. Terwijl Europa momenteel een deel van zijn SoHO-behoeften importeert, waaronder 40% van zijn plasma, verplicht het compromis dat we hebben bereikt ons continent ertoe zijn aanbod op de lange termijn veilig te stellen.”

Volgende stappen

Het is de bedoeling dat het volledige huis over zijn onderhandelingsmandaat zal stemmen tijdens de plenaire vergadering van september 2023 in Straatsburg.

Achtergrond

De ontwerpregels die de Commissie op 14 juli 2022 heeft voorgesteld, trekt de bloed en weefsels en cellen richtlijnen, in het licht van nieuwe wetenschappelijke, technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Elk jaar profiteren EU-patiënten van ruim 25 miljoen bloedtransfusies, een miljoen cycli van medisch geassisteerde voortplanting, meer dan 35,000 transplantaties van stamcellen (voornamelijk voor bloedkanker) en honderdduizenden vervangende weefsels (bijvoorbeeld voor orthopedische, huid-, hart- of oogproblemen).

Meer informatie 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending