Verbind je met ons

Biobrandstoffen

De Commissie keurt de verlenging van de belastingvrijstelling voor biobrandstoffen in Zweden met een jaar goed

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels de verlenging van de belastingvrijstellingsmaatregel voor biobrandstoffen in Zweden goedgekeurd. Zweden heeft vloeibare biobrandstoffen sinds 2002 vrijgesteld van energie- en CO₂-belasting. De maatregel is al meerdere keren verlengd, de laatste keer in Oktober 2020 (SA.55695). Met het besluit van vandaag keurt de Commissie een extra verlenging van de belastingvrijstelling met een jaar goed (van 1 januari tot 31 december 2022). Het doel van de belastingvrijstellingsmaatregel is het gebruik van biobrandstoffen te vergroten en het gebruik van fossiele brandstoffen in het vervoer te verminderen. De Commissie heeft de maatregel beoordeeld aan de hand van de EU-staatssteunregels, met name de Richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming en energie.

De Commissie was van oordeel dat de belastingvrijstellingen noodzakelijk en geschikt zijn om de productie en het verbruik van binnenlandse en ingevoerde biobrandstoffen te stimuleren, zonder de concurrentie op de interne markt onnodig te verstoren. Bovendien zal de regeling bijdragen aan de inspanningen van zowel Zweden als de EU als geheel om de Overeenkomst van Parijs na te komen en de doelstellingen voor hernieuwbare energie en CO₂ voor 2030 te halen. De steun voor op voedsel gebaseerde biobrandstoffen moet beperkt blijven, in overeenstemming met de drempels die zijn opgelegd door de herziene richtlijn hernieuwbare energie. Bovendien kan de vrijstelling alleen worden verleend wanneer exploitanten aantonen te voldoen aan de duurzaamheidscriteria, die door Zweden zullen worden omgezet zoals vereist door de herziene richtlijn hernieuwbare energie. Op basis hiervan heeft de Commissie geconcludeerd dat de maatregel in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels. Meer informatie zal beschikbaar zijn op de concurrentie website, in het Staatssteunregister onder het zaaknummer SA.63198.

advertentie

Biodiversiteit

BIOSWITCH-onderzoek analyseert Ierse en Nederlandse consumentenperspectieven van biobased producten

gepubliceerd

on

BIOSWITCH, een Europees project dat tot doel heeft merkeigenaren bewust te maken en hen aan te moedigen om biobased in plaats van fossiele ingrediënten in hun producten te gebruiken, heeft onderzoek gedaan om het consumentengedrag en de perspectieven van biobased producten te begrijpen. Het onderzoek bestond uit een kwantitatief onderzoek onder 18-75-jarige consumenten in Ierland en Nederland om inzicht te krijgen in de consumentenperspectieven met betrekking tot biobased producten. Alle resultaten zijn geanalyseerd, vergeleken en gebundeld in een peer-reviewed paper dat via deze link kan worden geraadpleegd.

“Een beter begrip hebben van de perceptie van consumenten van biogebaseerde producten is van cruciaal belang om de transformatie van een op fossiele brandstoffen gebaseerde naar een biogebaseerde industrie te stimuleren, de overgang van Europa naar een koolstofarme economie te ondersteunen en te helpen de belangrijkste duurzaamheidsdoelstellingen te halen, ” zei James Gaffey, co-directeur van de Circular Bioeconomy Research Group aan de Munster Technological University. Enkele van de belangrijkste bevindingen in het onderzoek geven aan dat consumenten in beide landen een relatief positieve kijk hebben op biogebaseerde producten, waarbij Ierse consumenten, en vooral Ierse vrouwen, een iets positievere positie innemen.

Bovendien hebben Ierse consumenten ook een iets positievere perceptie dat hun consumentenkeuze gunstig kan zijn voor het milieu, en zijn ze over het algemeen meer bereid om extra te betalen voor biogebaseerde producten. De prijs werd door consumenten in beide landen aangegeven als een belangrijke factor die van invloed was op de aankoop van biobased producten, en ongeveer de helft van de geïnterviewden is niet bereid meer te betalen voor biobased producten. Evenzo kopen consumenten in beide landen hoogstwaarschijnlijk biogebaseerde producten uit dezelfde productcategorieën, waarvan de belangrijkste verpakkingsproducten, wegwerpproducten en schoonmaak-, hygiëne- en sanitaire producten zijn.

advertentie

Een groene premie wordt het meest waarschijnlijk betaald voor categorieën als wegwerpproducten, cosmetica en persoonlijke verzorging. Consumenten in beide landen benoemden ecologische duurzaamheid als een belangrijke factor bij het kiezen tussen producten; termen als biologisch afbreekbaar en composteerbaar hebben echter meer gewicht bij consumenten dan de term biobased, wat aangeeft dat er meer moet worden gedaan om de kennis en het begrip van de consument over biobased producten te verbeteren. Desondanks was de algemene indicatie van de voorkeur van de consument voor biogebaseerde boven fossiele producten duidelijk, aangezien 93% van de Ierse respondenten en 81% van de Nederlandse zeiden dat ze liever biogebaseerde producten zouden kopen
Dit project heeft financiering ontvangen van de Bio Based Industries Joint Undertaking (JU) in het kader van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 887727. in plaats van fossiele producten. Bijna de helft van hen was zelfs bereid wat meer te betalen voor de biobased alternatieven.

"Het was geweldig om de positieve houding van consumenten ten opzichte van biogebaseerde producten te zien", zegt John Vos, senior consultant en Europese projectmanager bij BTG Biomass Technology Group. "We hopen dat de resultaten van dit onderzoek als basis zullen dienen voor verdere verkenning van dit onderwerp en de markt voor biogebaseerde producten zullen stimuleren door de onzekerheden rond de consumentenvraag in Ierland en Nederland aan te pakken."

Over BIOSWITCH

advertentie

BIOSWITCH is een initiatief gefinancierd door de Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) in het kader van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie met een totaal budget van € 1 miljoen. Het project wordt gecoördineerd door de Finse entiteit CLIC Innovation en gevormd door een multidisciplinair consortium van acht partners uit zes verschillende landen. De profielen van de partners omvatten vier industriële clusters: CLIC Innovation, Corporación Tecnológica de Andalucía, Flanders' FOOD en Food & Bio Cluster Denemarken; twee onderzoeks- en technologische organisaties: Munster Technological Institute en VTT Technical Research Centre of Finland; en twee MKB-bedrijven: BTG Biomass Technology Group en Sustainable Innovations.

Verder lezen

Biodiversiteit

Europa's tijd: hoe verspil je die niet?

gepubliceerd

on

Het is een historisch moment voor Europa. Zo noemde de Europese Commissie de lijst met voorgestelde maatregelen om de economie van de Europese Unie te herstellen, geschat op een recordbedrag van 750 miljard euro, waarbij 500 miljard gratis wordt toegewezen als subsidies en nog eens 250 miljard als leningen. De EU-lidstaten moeten het plan van de Europese Commissie goedkeuren om «bij te dragen aan een betere toekomst voor een nieuwe generatie».

Volgens het hoofd van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, zal "Een efficiënte goedkeuring van het plan een duidelijk teken zijn van Europese eenheid, onze solidariteit en gemeenschappelijke prioriteiten". Een aanzienlijk deel van de herstelmaatregelen is gericht op de uitvoering van de "Green Deal", een gefaseerde overgang naar klimaatneutraliteit van de EU-landen. Ongeveer 20 miljard euro zal worden toegewezen om het bestaande InvestEU-programma te cofinancieren, ter ondersteuning van de ontwikkeling van technologieën voor duurzame energie, waaronder projecten voor het afvangen en opslaan van koolstof.

Een van de meest veelbelovende projecten op dit gebied wordt momenteel in Nederland uitgevoerd in de Rijn-Maasdelta, die van cruciaal belang is voor de Europese en internationale scheepvaart. Het Smart Delta Resources Consortium heeft een campagne gelanceerd om alle aspecten van de constructie van koolstofafvang- en opslagsystemen te beoordelen op hergebruik. Het is de bedoeling dat het consortium vanaf 1 jaarlijks 2023 miljoen ton kooldioxide afvangt, gevolgd door een toename tot 6.5 miljoen ton in 2030, waardoor het totale aandeel van de emissies in de regio met 30% wordt verminderd.

Een van de consortiumleden is de Zeeuwse raffinaderij (een joint venture van TOTAL en LUKOIL die samenwerkt met Europa's grootste geïntegreerde raffinaderij Total Antwerp Refinery). Deze Nederlandse fabriek is een van de marktleiders op het gebied van klimaatneutraliteit. Digitaal optimalisatiesysteem voor de verwerking van middendestillaten (waaronder scheepsbrandstof die voldoet aan de strenge eisen van IMO 2020 die onlangs van kracht zijn geworden), evenals de recentelijk geüpgradede en een van de grootste hydrokraakinstallaties in Europa zijn geïnstalleerd op de fabriek.

Volgens Leonid Fedun, vice-president voor strategische ontwikkeling van LUKOIL, is het bedrijf Europees en voelt het daarom een ​​verplichting om te voldoen aan de huidige trends, inclusief klimaattrends die de markt vandaag bepalen.

Tegelijkertijd zal volgens Fedun de klimaatneutraliteit in Europa pas in 2065 worden bereikt, en om dit te bereiken is de wereldwijde harmonisatie van de regelgevingsbenaderingen van alle partijen bij de Overeenkomst van Parijs belangrijk.

De door de Europese Commissie voorgestelde maatregelen ter ondersteuning van de economieën van de lidstaten kunnen een belangrijke stap op deze weg worden, aangezien de eerste fase de ontwikkeling en interne coördinatie van de reorganisatieplannen van elke lidstaat in de energiesector en op economisch gebied zal zijn.

Door bestaande doorbraakprojecten op het gebied van klimaatneutraliteit te gebruiken als beste praktijken in de sector voor de hele regio, kan de tijd die nodig is voor het uitvoeren van ondersteunende maatregelen worden verkort en kan het een instrument worden voor een dialoog binnen supranationale organisaties en internationale overeenkomsten zoals het Klimaatakkoord van Parijs .

 

Verder lezen

Biobrandstoffen

Commissie stelt compenserende rechten in op #IndonesianBiodiesel

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft compenserende rechten van 8% tot 18% ingesteld op de invoer van gesubsidieerde biodiesel uit Indonesië. De maatregel is bedoeld om een ​​gelijk speelveld voor biodieselproducenten in de EU te herstellen. Uit het diepgaande onderzoek van de Commissie bleek dat Indonesische producenten van biodiesel profiteren van subsidies, belastingvoordelen en toegang tot grondstoffen onder de marktprijs.

Dit veroorzaakt een dreiging van economische schade voor EU-producenten. De nieuwe invoerrechten worden voorlopig ingesteld en het onderzoek zal worden voortgezet met de mogelijkheid om tegen midden december 2019 definitieve maatregelen in te stellen. Hoewel de belangrijkste grondstof voor biodieselproductie in Indonesië palmolie is, ligt de focus van het onderzoek op de mogelijke subsidiëring van biodieselproductie, ongeacht de gebruikte grondstof. De biodieselmarkt in de EU is een geschatte waarde van 9 miljard euro per jaar, met invoer uit Indonesië van ongeveer 400 miljoen euro.

Voor meer informatie, zie de verordening gepubliceerd in de EU-Publicatieblad en pagina gewijd aan de zaak.

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending