Verbind je met ons

EU

Spring 2015 Standard Eurobarometer: Burgers zien immigratie als grootste uitdaging voor de EU aan te pakken

DELEN:

gepubliceerd

on

Europa-fotoMeer Europeanen zeggen een positief beeld te hebben van de Europese Unie en het vertrouwen in de EU is sindsdien toegenomen vorig jaar november. Bovendien zien burgers immigratie als de grootste uitdaging waar de EU momenteel voor staat. Dit zijn enkele resultaten van de laatste Standard Eurobarometer-enquête die vandaag is gepubliceerd. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 16 en 27 mei 2015 in 34 landen of gebieden.[1]

Immigratie gezien als grote uitdaging voor de EU

Wanneer burgers naar hun belangrijkste zorgen worden gevraagd, staat immigratie nu bovenaan de meest genoemde onderwerpen op EU-niveau. Met 38% (+14 punten) ligt het nu ver voor op de economische situatie (27%, -6 punten), de werkloosheid (24%, -5 punten) en de overheidsfinanciën van de lidstaten (23%, -2 punten). Het is de meest genoemde zorg in 20 lidstaten, met pieken in Malta (65%) en Duitsland (55%). Ook de bezorgdheid over terrorisme op EU-niveau is sinds november 2014 aanzienlijk toegenomen (17%, +6 punten) (zie bijlage 1).

Ondersteuning van de politieke prioriteiten van de Europese Commissie

Net als bij de vorige enquête van november 2014 is er een sterke onderschrijving door de burgers van de prioritaire thema's vastgesteld door de Europese Commissie onder leiding van voorzitter Juncker (zie bijlage 2).

  • On investering binnen de EU is 59% van de Europeanen het erover eens dat overheidsgeld moet worden gebruikt om investeringen van de particuliere sector op EU-niveau te stimuleren.
  • On energie-niveau, is 72% van de Europeanen voorstander van een gemeenschappelijk energiebeleid van de EU-lidstaten.
  • De meeste Europeanen beschouwen de interne markt (het vrije verkeer van personen, goederen en diensten binnen de EU) als de meest positieve verwezenlijking van de EU (57%), bijna gelijk aan vrede tussen de lidstaten (55%).
  • Met betrekking tot de kwestie van de migratiezegt 73% van de Europeanen voorstander te zijn van een gemeenschappelijk Europees migratiebeleid. De meeste Europeanen (51%) zijn positief over migratie van mensen uit andere EU-lidstaten. 56% is echter negatief over immigratie van mensen van buiten de EU.

Ten slotte blijven de burgers optimistisch over de toekomst van de EU. 58% (+2 punten) van de Europeanen zegt optimistisch te zijn, terwijl 36% (-1 punt) zegt pessimistisch te zijn.

Het imago van de EU wordt steeds beter

advertentie

Het aantal Europeanen dat zegt een positief imago van de EU is gestegen van 39% afgelopen november naar 41% in mei 2015, terwijl 38% een neutraal imago heeft en slechts 19% een negatief imago (tegenover 22% in november en 25% in juni 2014; zie bijlage 3).

Bovendien is het aantal Europeanen dat zegt dat ze vertrouwen op de Europese Unie is ook gestegen tot 40 % (3 procentpunt hoger sinds november 2014 en 9 procentpunt sinds de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014). Ook het gemiddelde vertrouwen in nationale overheden is licht gestegen tot 31% (+2 punten) (zie bijlage 4).

Het aantal burgers dat dat zegt hun stem telt in de EU heeft 42% bereikt (+2 punten), waarmee de piek van 10 jaar na de Europese verkiezingen in 2014 wordt gehandhaafd.

De verwachtingen voor de economie verbeteren en de steun voor de euro blijft stabiel

over de economie, de verwachtingen van de Europeanen voor de nationale economische situatie blijven vrij stabiel: meer dan een op de vier van hen (26%, +4 punten) is optimistisch over de komende twaalf maanden, terwijl 48% verwacht dat de situatie hetzelfde zal blijven. Pessimistische verwachtingen nemen sterk af en bereiken 21% (-7 punten). Het aantal Europeanen dat dat denkt de impact van de crisis op de werkgelegenheid heeft zijn hoogtepunt al bereikt (48%, +4 punten) is nu duidelijk belangrijker dan degenen die denken "het ergste moet nog komen" (42%, -4 punten).

De positieve houding aan de euro stabiel blijft (57% in de EU als geheel, 69% in de eurozone). De steun voor de eenheidsmunt is toegenomen in 14 lidstaten, het meest opvallend in Litouwen (73%, +10 punten) dat op 1 januari 2015 is toegetreden tot het eurogebied en in Griekenland, waar 69% (+6 punten) van de Grieken zegt voor de euro te zijn (zie bijlage 7).

Achtergrond

De standaard Eurobarometer voorjaar 2015 is de tweede EU-brede opiniepeiling sinds het aantreden van de Commissie-Juncker op 1 november 2014.

Het werd uitgevoerd door middel van persoonlijke interviews tussen 16 en 27 mei 2015. In totaal werden 31,868 mensen geïnterviewd in de lidstaten en in de kandidaat-lidstaten.

Nadere inlichtingen

Het vandaag gepubliceerde "Eerste resultatenverslag" schetst de houding van de Europeanen ten opzichte van de EU, haar instellingen en beleid, evenals de belangrijkste zorgen en percepties van de burgers van de economische situatie.

Het 'Eerste resultatenrapport' is hier beschikbaar.

[1] De 28 lidstaten van de Europese Unie, vijf kandidaat-lidstaten (de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Turkije, Montenegro, Servië en Albanië) en de Turks-Cypriotische Gemeenschap in het deel van het land dat niet wordt gecontroleerd door de regering van de Republiek Cyprus.

BIJLAGE

1. Belangrijkste zorgen waarmee de EU wordt geconfronteerd

2. Optimisme over de toekomst van de EU

3. Imago van de EU

4. Vertrouwen in de EU

5. "Mijn stem telt in de EU"

6. De impact van de crisis op banen

7. Steun voor de euro

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending