Verbind je met ons

Kanker

Ziet de EU de risico's van minerale wol over het hoofd in haar strijd tegen kanker?

gepubliceerd

on

Het EU-plan voor kankerbestrijding is aangekondigd als de vlaggenschip gezondheidsinitiatief en 'Meester plan'van de Europese Commissie in de strijd tegen kanker, schrijft Martin Banks.

Als eerste initiatief in het kader van dit plan heeft de Commissie nu een wetgevingsvoorstel over veiligheid en gezondheid op het werk (OSH) ingediend. De voorgestelde vierde herziening van de richtlijn carcinogene en mutagene agentia (CMD) stelt nieuwe of herziene bindende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling vast voor drie stoffen die kanker kunnen veroorzaken.

De Commissie merkte op dat er elk jaar ongeveer 120,000 werkgerelateerde kankergevallen optreden als gevolg van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen in de EU, wat leidt tot ongeveer 80,000 doden per jaar, waardoor kanker de oorzaak is van de helft van de sterfgevallen die verband houden met werk. Uit schattingen bleek dat meer dan 1.1 miljoen werknemers in een breed scala van sectoren zouden profiteren van een betere bescherming door de voorgestelde wijzigingen. Met deze herziening zijn sinds 27 nieuwe of bijgewerkte grenswaarden voor 2014 kankerverwekkende stoffen vastgesteld.

Het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) kritiek de EU beweert geen actie te hebben ondernomen om de blootstelling aan 20 andere kankerverwekkende stoffen te beperken, terwijl de bestaande blootstellingslimieten voor veel voorkomende kankerverwekkende stoffen op de werkplek, zoals kristallijn silica, dieselemissies en asbest, onvoldoende bescherming bieden en dringend moeten worden bijgewerkt. Het EVV heeft zei dat het doel is om bindende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling onder de CMD voor ten minste 50 prioritaire kankerverwekkende stoffen tegen 2024. It heeft riep op tot een nieuw samenhangend en transparant systeem voor het vaststellen van EU-blootstellingslimieten op basis van die van Duitsland en Nederland, waarbij werd opgemerkt dat tot 12% van alle gevallen van kanker werkgerelateerd is.

Het verwelkomde het voorstel echter als een stap in de goede richting, aangezien het de werknemers, met name in de verwerkende industrie en de bouwsector, zou beschermen. Bouwvakkers zullen de komende jaren waarschijnlijk worden blootgesteld aan meer isolatieproducten en afval, aldus de Europese Commissie recentelijk vermeld dat het renovatietempo in de EU-lidstaten moet verdubbelen om de klimaatdoelstelling voor 2030 te halen. Vandaag de Commissie uitgelegd hoe het dit wil bereiken in zijn Renovatiegolf communicatie.

Dit roept de vraag op of werknemers in de bouwsector, van fabricage- tot renovatielocaties en afvalbeheer, extra bescherming nodig hebben bij het omgaan met minerale wol, een veelgebruikt isolatiemateriaal. Het is vervaardigd met het kankerverwekkende formaldehyde als bindmiddel, dat op de prioriteitenlijst van de vakbond staat, en werd in 2019 gereguleerd onder de CMD. De EU-verordening inzake classificatie, etikettering en verpakking van stoffen classificeert minerale wol zelf in het algemeen als a vermoedelijk kankerverwekkend. Er zijn echter bepaalde vrijstellingen van toepassing en de CMD beschermt momenteel werknemers niet tegen minerale wol.

A Academisch artikel uit 2009 merkte op dat afval van minerale wol dezelfde eigenschappen heeft als het oorspronkelijke materiaal. Dit omvatte "het kankerverwekkende potentieel van oude minerale wolsoorten, secundaire componenten zoals bindmiddel en smeermiddelinhoud". Eerder dit jaar, De Oostenrijkse staatstelevisie ORF belde afval van minerale wol "zo kankerverwekkend als asbest", wat wijst op problemen met het veilige beheer ervan. Deskundigen in de EU-instellingen zijn zich bewust van deze zorgen.

Na een evenement in het Europees Parlement sprak Aurel Laurenţiu Plosceanu van het Europees Economisch en Sociaal Comité, een adviesorgaan van de EU, en de rapporteur voor 'Werken met gevaarlijke stoffen' zei vorig jaar: “Er moet meer worden gedaan om meer mensen bewust te maken van de mogelijke gevaren van minerale wol. Er is een reëel risico verbonden aan dit materiaal en, net als asbest, moeten mensen bewust worden gemaakt van de mogelijke risico's. " Hij riep op tot een reeks maatregelen, waaronder een bewustmakingscampagne, betere etikettering, meer investeringen in onderzoek en veiligere apparatuur voor mensen in de bouw die met het materiaal werken. Hij voegde eraan toe: “Het specifieke probleem met dit materiaal is dat eventuele gezondheidsproblemen pas lang na blootstelling eraan kunnen optreden. Bij zoiets als longkanker, waaraan, net als bij asbest, een mogelijk gezondheidsrisico is verbonden, kan dat helaas te laat zijn. '

Net als bij elk ander gewoon wetgevingsvoorstel zullen het Europees Parlement en de Raad de gelegenheid krijgen om de voorgestelde herziening van de CMD te wijzigen alvorens deze aan te nemen. Naar verwachting zal de Europese Commissie later dit jaar het bredere kankerbestrijdingsplan goedkeuren. Het valt nog te bezien of de EU-instellingen ook zullen ingaan op de bezorgdheid over het gebruik van minerale wol.

Kanker

Levensstijlkeuzes en het verslaan van kanker

gepubliceerd

on

Op 21 oktober organiseerde de Kangaroo Group een online debat over het Europese kankerbestrijdingsplan, het vlaggenschipinitiatief van Commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides. Het webinar, voorgezeten door Michael Gahler MEP, voorzitter van de Kangaroo Group, omvatte een presentatie door professor David Nutt van Imperial College London en bevatte Deirdre Clune, MEP en Tomislav Sokol, MEP.

Het evenement besprak het potentieel van schadebeperking om EU-burgers te helpen gezondere levensstijlkeuzes te maken en hoe dat kanker zou kunnen helpen voorkomen.

Het volgende is een samenvatting van het webinar, van de presentatie van professor Nutt tot de bijdragen van EP-leden Clune en Sokol en de vraag- en antwoordsessie.

Paneel

 • Professor David Nutt, Imperial College London
 • Deirdre Clune, EVP-lid
 • Tomislav Sokol, EVP-lid
 • Michael Gahler, EVP-lid

Inleiding

 • Michael Gahler introduceerde het evenement en zei dat 40% van de kankers in Europa kan worden voorkomen en dat het stimuleren van Europese burgers om gezondere opties te kiezen enigszins kan bijdragen aan het voorkomen van deze kankers, zoals die veroorzaakt door alcohol en tabak.

Professor David Nutt

 • Professor Nutt presenteerde het webinar over de principes van schadebeperking, in het bijzonder met betrekking tot alcohol en tabak.
 • Hij schetste dat preventieve maatregelen, zoals het verhogen van de belasting, voorlichting over schade, het verhogen van de leeftijd voor het gebruik van alcohol en tabak, het beperken van de locaties waar ze kunnen worden gekocht en de tijden waarop ze kunnen worden gekocht, allemaal kunnen helpen om de schade veroorzaakt door alcohol en tabak.
 • Hij zei ook dat het mogelijk maken van toegang tot veiligere alternatieven zoals snus en e-sigaretten voor rokers als benaderingen die door roken veroorzaakte kankers kunnen verminderen.
 • Over tabak zei Nutt: "Wat kanker veroorzaakt bij rokers, is niet de nicotine, maar de teer." Hij presenteerde een analyse van de mate van schade die verband houdt met verschillende manieren om nicotine af te geven, waaruit blijkt hoe erg verschillend ze waren, waarbij sigaretten het schadelijkst waren in vergelijking met snus en vapen.
 • Nutt wees op de Zweedse ervaring met snus als een voorbeeld van hoe minder schadelijke alternatieven voor roken door roken veroorzaakte kankers kunnen verminderen, door te zeggen: "Snus vermindert echt kanker."
 • Nutt wees erop dat het sigarettengebruik in Noorwegen is gedaald terwijl de consumptie van snus is gestegen, wat aantoont dat Noren in toenemende mate stoppen met roken voor snus.
 • Nutt wees er ook op dat: "e-sigaretten buitengewoon weinig kankerverwekkende stoffen bevatten." Hij zei dat "we vrijwel zeker kunnen zeggen dat e-sigaretten mond- en longkanker verminderen in vergelijking met roken."
 • Nutt toonde bewijs uit de VS dat het roken van tabak bij jonge mensen is afgenomen ondanks het feit dat er meer wordt verdampt. Dit, zei hij, bevestigt dat er geen "gateway-effect" is van vapen tot roken.
 • Nutt zei dat bij zware drinkers door je alcoholinname met 25 gram per dag te verminderen, je risico op mondholtekanker met een derde zou kunnen verminderen.
 • Nutt wees erop dat verhogingen van de alcoholbelasting naar verwachting de prevalentie van door alcohol veroorzaakte kankers zullen verminderen.

Deirdre Clune, lid van het EP

 • Clune verklaarde dat de Speciale Commissie kankerbestrijding (BECA) van het Europees Parlement erkent dat "mensen gewoonten hebben, hun manier van leven en hun levensstijl", en dat de commissie zich zal concentreren op alle gebieden van kanker, van preventie, vroege diagnose, behandeling en zorg
 • Ze benadrukte dat een gecoördineerde aanpak nodig is, waarbij BECA zich concentreert op preventie als een belangrijk gebied, aangezien 40% van de kankers te voorkomen is.
 • Clune wees op het voorbeeld van snus in Zweden als iets dat BECA 'zou kunnen vasthouden'. Ze zei dat rokers het vaakst beginnen met roken als ze jong zijn, en het is zeer zeldzaam dat rokers het later in hun leven beginnen.
 • Clune zei dat mensen moeten begrijpen dat roken een verslaving is en dat veiligere alternatieven een uitweg kunnen zijn. Ze wees erop dat de meeste mensen roken alleen associëren met longkanker, terwijl het in feite vele anderen veroorzaakt.
 • Ze wees op een soortgelijk feit met alcohol en leverkanker. Ze erkende dat het beperken van de verkoop van alcohol effectief kan zijn en dat er moet worden gekeken naar de verkoop van alcohol voor jongeren.
 • Clune wees op beperkingen op alcoholreclame en in het bijzonder beperkingen op reclame op televisie en in sport als veranderingen in levensstijlgedrag.
 • Ze zei dat ze hoopt dat het rapport van BECA ambitieus zal zijn en maatregelen tegen alcohol en tabak zal aanbevelen. Ze erkent dat BECA veel te doen heeft en de input van experts zoals Nutt zal hen helpen bij hun werk. Ze benadrukte dat preventie zeker een terrein is waar BECA een rol wil spelen.

Tomislav Sokol, lid van het EP

 • De presentatie van Said Nutt was interessant, gezien het gepresenteerde bewijs. Sokol zei dat beslissingen strikt genomen moeten worden op basis van het beschikbare bewijs en dat er iets ontbreekt. Hij wees erop dat gesprekken met academici en onderzoekers buitengewoon belangrijk zijn voor het Parlement.
 • Sokol verwees naar de eerdere uitspraak van de rechtbank in Europa over snus. Hij zei dat de Europese rechtbanken vaak vertrouwen op effectbeoordelingen van de Commissie, aangezien de rechtbanken zelf op deze gebieden niet zijn toegerust om zelf te beslissen.
 • Sokol benadrukte het belang van geharmoniseerde regels in de hele EU en zei dat bewijsmateriaal aan de Commissie moet worden verstrekt.
 • Sokol wees erop dat mensen vaak zelf kunnen beslissen over gezonde levensstijlkeuzes, maar dat ze daarvoor de meeste informatie nodig hebben, en zei dat dit een gebied is waarop de EU een belangrijke rol kan spelen.
 • Hij zei dat hij hoopt dat het rapport van BECA dat naar de Commissie zal worden gestuurd, ambitieus en wetenschappelijk onderbouwd zal zijn.

Verder lezen

Kanker

Kankerbestrijding: betere bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende chemicaliën

gepubliceerd

on

Elk jaar doen zich ongeveer 120,000 werkgerelateerde kankergevallen voor als gevolg van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk in de EU, wat jaarlijks leidt tot ongeveer 80,000 doden. Om de bescherming van werknemers tegen kanker te verbeteren, heeft de Commissie vandaag voorgesteld hun blootstelling aan kankerverwekkende chemicaliën verder te beperken. Deze vierde herziening van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia stelt nieuwe of herziene grenswaarden vast voor drie belangrijke stoffen: acrylonitril, nikkelverbindingen en benzeen. Volgens schattingen zullen meer dan 1.1 miljoen werknemers in een breed scala van sectoren dankzij de nieuwe regels beter worden beschermd. Het voorstel van vandaag is het eerste initiatief van de toezegging van de Commissie om kanker te bestrijden in het kader van het komende Europese plan voor kankerbestrijding.

Commissaris voor Banen en Sociale Rechten Nicolas Schmit zei: “Een werkplek moet een veilige plek zijn en toch is kanker de oorzaak van de helft van de sterfgevallen die verband houden met werk. Deze update van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia is een van de eerste stappen in ons ambitieuze plan om kanker te bestrijden. Het laat zien dat we vastbesloten zijn om te handelen en geen concessies zullen doen aan de gezondheid van werknemers. Tegen de achtergrond van de grote gezondheidscrisis als gevolg van COVID-19, zullen we onze inspanningen verdubbelen om ervoor te zorgen dat werknemers in Europa worden beschermd. We zullen concrete manieren onderzoeken om dit te bereiken via het toekomstige strategische kader voor veiligheid en gezondheid op het werk. "

Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides zei: “Het verminderen van het lijden dat wordt veroorzaakt door kanker is een prioriteit voor ons, en daarom is preventie de sleutel. Vandaag zetten we een belangrijke stap om onze werknemers te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek en beginnen we met ons werk in het kader van ons aanstaande Europa's kankerbestrijdingsplan. Met het plan willen we de belangrijkste risicofactoren van kanker voor iedereen aanpakken, maar ook patiënten begeleiden bij elke stap van hun reis en bijdragen aan het verbeteren van het leven van degenen die door deze ziekte zijn getroffen. "

Drie nieuwe of herziene grenswaarden

De richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia wordt regelmatig bijgewerkt in overeenstemming met nieuw wetenschappelijk bewijs en technische gegevens. Drie eerdere updates hebben betrekking op de blootstelling van werknemers aan 26 chemicaliën. Het voorstel van vandaag voegt nieuwe of herziene grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling toe voor de volgende stoffen:

 • Acrylonitril (nieuwe limiet);
 • Nikkelverbindingen (nieuwe limiet);
 • Benzeen (limiet naar beneden herzien).

Voordelen voor werknemers en bedrijven

De invoering van nieuwe of herziene grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan acrylonitril, nikkelverbindingen en benzeen zal duidelijke voordelen opleveren voor werknemers. Werkgerelateerde gevallen van kanker en andere ernstige ziekten zullen worden voorkomen, waardoor de gezondheid en de kwaliteit van leven worden verbeterd.

Het voorstel zal ook bedrijven ten goede komen door de kosten te verlagen die worden veroorzaakt door werkgerelateerde gezondheidsproblemen en kanker, zoals afwezigheid en verzekeringsuitkeringen.

Ontwikkeling van het voorstel en volgende stappen

Dit initiatief is ontwikkeld in nauwe samenwerking met wetenschappers en met vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en EU-lidstaten. Ook de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) waren betrokken via een tweefasenoverleg.

Over het voorstel van de Commissie zal nu worden onderhandeld door het Europees Parlement en de Raad.

Achtergrond

Deze Commissie heeft zich ertoe verbonden de strijd tegen kanker te intensiveren en zal vóór eind 2020 het Europees kankerbestrijdingsplan presenteren. Het plan zal de lidstaten ondersteunen om de preventie, opsporing, behandeling en beheersing van kanker in de EU te verbeteren en tegelijkertijd de ongelijkheden op gezondheidsgebied tussen en binnen de lidstaten te verminderen.

In de Mededeling over `` Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities ''heeft de Commissie toegezegd de strategie voor gezondheid en veiligheid op het werk (OSH) te herzien om onder meer de blootstelling aan gevaarlijke stoffen aan te pakken, met het oog op handhaving van de hoge Europese OSH-normen. Dit is in lijn met de Europese pijler voor Sociale Rechten, gezamenlijk afgekondigd door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie tijdens de sociale top voor eerlijke banen en groei op 17 november 2017, waarin het recht van werknemers op een gezonde, veilige en goed aangepaste werkomgeving wordt verankerd, inclusief bescherming tegen kankerverwekkende stoffen.

Het verder verbeteren van de bescherming van werknemers tegen beroepskanker is des te belangrijker omdat volgens EU-OSHAis kanker de eerste oorzaak van werkgerelateerde sterfgevallen in de EU: 52% van de jaarlijkse beroepssterfgevallen wordt momenteel toegeschreven aan werkgerelateerde kankers, vergeleken met 24% aan hart- en vaatziekten, 22% aan andere ziekten en 2% aan verwondingen.

Dit initiatief is de vierde herziening van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia. De afgelopen jaren heeft de Commissie drie initiatieven voorgesteld tot wijziging van dit stuk wetgeving. Deze drie initiatieven zijn goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad in december 2017, januari 2019 en juni 2019, waarin 26 stoffen worden behandeld.

Meer informatie

Voorstel van de Commissie voor de vierde herziening van de richtlijn carcinogene en mutagene agentia

Vraag en antwoord: kankerbestrijding: de Commissie stelt een betere bescherming van werknemers voor

Volg Nicolas Schmit op Twitter

Abonneer u op de gratis e-mail van de Europese Commissie nieuwsbrief over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Verder lezen

Kanker

Europa's Beating # Cancer Plan

gepubliceerd

on

Het Europese kankerbestrijdingsplan zal een kernonderdeel vormen van de ambtsperiode van commissaris voor gezondheid Stella Kyriakiades. Een pan-Europese strategie ter bestrijding van kanker heeft lang op zich laten wachten en we verwelkomen het initiatief van commissaris Kyriakiades om de tweede belangrijkste doodsoorzaak in Europa aan te pakken, schrijven Dr Delon Human en Dr Anders Milton.

Op 10 september hield de Commissie een gemeentehuis over het kankerbestrijdingsplan. Helaas gaf dit stadhuis ons geen hoop - het lijkt erop dat de Commissie op het punt staat de kans van haar leven te missen en niet voldoende te voorkomen kankers in Europa kan aanpakken.

Niet alleen sloeg het gemeentehuis geen acht op de meest voor de hand liggende te voorkomen oorzaak van kanker bij roken, het leek de mening van EU-burgers te negeren. Van de inzendingen voor de openbare raadpleging van het plan, bijna 20% steunde de goedkeuring van plannen voor schadebeperking voor alcohol en tabak. Een op de zes aanbevolen beleidsmaatregelen die het gebruik van nicotineproducten met een verminderd risico door rokers aanmoedigen, zoals e-sigaretten.

Zoals vermeld bij de start van de consultatie door de Commissie worden jaarlijks 3.5 miljoen mensen in de EU met kanker gediagnosticeerd, en 1.3 miljoen mensen sterven eraan, maar toch kan meer dan 40% van de kankergevallen worden voorkomen.

De WHO schat dat één op de twee rokers een aan tabak gerelateerde ziekte zal krijgen bij 700,000 Europeanen sterven door roken elk jaar. 90% van de longkankers alleen kan worden voorkomen door het tabaksgebruik in Europa te elimineren.

Wat echter vaak wordt vergeten, is dat rokers sigaretten consumeren voor nicotine, maar kanker krijgen van tabak, teer en duizenden andere toevoegingen in sigaretten. Nicotine is zelf niet kankerverwekkend. Dit roept de vraag op; wat als er een manier was om rokers de nicotine te bieden die ze verlangen terwijl ze kankerverwekkende stoffen verwijderen?

Beperking van tabaksschade biedt het duidelijke en voor de hand liggende antwoord op deze vraag. Het gebruik van alternatieve producten met een mogelijk verminderd risico, zoals e-sigaretten, kan door roken veroorzaakte kanker in Europa binnen een generatie elimineren.

Een studie van de resultaten van de Eurobarometer-enquête van 2014 door verschillende Europese academici benadrukte dit punt. Uit de studie bleek dat de overgrote meerderheid van de EU-burgers die regelmatig e-sigaretten consumeren, voormalige rokers waren of rokers die probeerden te stoppen.

Landen als Zweden hebben een weg voorwaarts getoond voor Europa om door tabak veroorzaakte kankers te verminderen door de goedkeuring van op wetenschap gebaseerde benaderingen om de prevalentie van roken en aan roken gerelateerde sterfgevallen te verminderen. Zweden biedt tabaksalternatieven zoals snus en dit heeft hen geholpen om het laagste aan tabak gerelateerde sterftecijfer van alle EU-landen te bereiken in verhouding tot de omvang van de bevolking.

In een poging om de verwoestende gevolgen van de pandemie, die tot dusverre het leven heeft gekost, te verzachten bijna 200,000 Europeanen, EU-instellingen en regeringen van de lidstaten wendden zich onmiddellijk tot wetenschap en bewijsmateriaal om het beleid te informeren. Vergrendelingen, sociale afstand en thuiswerken zijn allemaal genormaliseerd als onderdeel van de poging om COVID-19 te overwinnen.

Dit gevoel van pragmatisme en efficiëntie moet worden weerspiegeld in het plan van de Commissie tegen kanker.

Schadebeperkingsbeleid, met name het verminderen van schade door tabak, heeft een buitengewoon potentieel om vermijdbare door roken veroorzaakte kankers te verminderen. Het kan de levens van talloze Europeanen redden. We roepen de Commissie op om dit potentieel te erkennen, de stemmen van de Europese burgers te horen en alles te doen in de strijd tegen kanker.

Delon Human MBCh.B., M.Prax.Med, MFGP, DCH, MBA is een Frans staatsburger en arts die gekwalificeerd is in huisartsgeneeskunde en kindergezondheid, met een MBA van de Edinburgh Business School. Hij trad op als adviseur van de directeuren-generaal van de WHO en de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki Moon. Voorheen was hij secretaris-generaal van de World Medical Association (WMA), het mondiale vertegenwoordigingsorgaan voor artsen, en daarna secretaris-generaal van de International Food and Beverage Alliance (IFBA).
Anders Milton B.Sc., MD, Ph.D. is de voorzitter van ERNA, een door de regering aangewezen Catastrophe Commission en een adviseur binnen de gezondheidszorg. Voorheen was hij zowel CEO als secretaris-generaal van de Zweedse Medische Vereniging, voorzitter van de Raad van de World Medical Association, voorzitter van het Zweedse Rode Kruis en voorzitter van de Zweedse Confederatie van Beroepsverenigingen (SACO), evenals door de overheid aangestelde co -ordinator van psychiatrische diensten in Zweden.

Verder lezen
advertentie

Facebook

Twitter

Trending