Verbind je met ons

Oostenrijk

#EAPM - #Austria tekent voor genoomproject en legt de nadruk op digitale gezondheid

DELEN:

gepubliceerd

on

Oostenrijk, de huidige houder van het roulerend voorzitterschap van de EU, heeft zich deze week aangesloten bij wat begon als het MEGA-initiatief van de European Alliance for Personalised Medicine (EAPM) en sloot zich aan bij degenen die in april een verklaring ondertekenden. MEGA staat voor Million European Genomes Alliance en de welkome toevoeging van Oostenrijk is het resultaat van de voortdurende betrokkenheid van de afgelopen maanden, en de toevoeging van het voorzitterschap is een geweldige stimulans voor het lopende project, schrijft Europese Alliantie voor gepersonaliseerde geneeskunde (EAPM) Executive Director Denis Horgan.

In het kort: op de Digitale Dag 2018 van de Europese Commissie hebben 15 vertegenwoordigers van de lidstaten samen een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin zij hun politieke steun uitspreken voor het op vrijwillige basis koppelen van bestaande en toekomstige genomische databanken, om tegen 2022 een cohort van een miljoen gesequenced genomen te bereiken dat toegankelijk is in de EU.

EAPM had het idee van een dergelijk project al lang geopperd en met uitstekend leiderschap van DG CONNECT van de Europese Commissie is de politieke wil gevonden. Het project zal leiden tot meer investeringen voor kleinere landen en regio's, wat ook perfect aansluit bij EAPM's SMART Outreach. SMART staat voor Smaller Memberstates And Regions Together.

EAPM zal nauw samenwerken met het Oostenrijkse voorzitterschap om het initiatief vooruit te helpen. In wezen heeft het gezamenlijke initiatief tot doel om genomische gegevens op een veilige manier tussen Europese landen te delen. Centraal in het plan staat dat de inspanningen voor het delen van gegevens moeten helpen om meer gepersonaliseerde medische behandelingen voor kanker en andere ziekten te ontwikkelen, en om essentiële preventie-inspanningen te ondersteunen.

Eerder deze week vond in Wenen een informele bijeenkomst van de EU-gezondheidsraad plaats (10-11 september), uiteraard onder het Oostenrijkse voorzitterschap, met op de agenda digitale gezondheid, toegang tot innovatieve geneesmiddelen en - door associatie - Health Technology Assessment. Tijdens de bijeenkomst beloofde het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad om in december met voorstellen te komen om de interoperabiliteit van patiëntgegevenssystemen in de hele EU te verbeteren.

De minister van Volksgezondheid, Beate Hartinger-Klein, kwam met het idee dat lidstaten specifieke richtlijnen voor investeringen in eHealth zouden moeten overwegen. Dit, zei ze, zou een efficiëntere uitwisseling van gegevens mogelijk maken door betere interoperabiliteit - in feite door systemen en software op elkaar af te stemmen zodat ze efficiënter kunnen samenwerken. Wat nodig is, is een interoperabele digitale infrastructuur die alle intramurale en ambulante systemen omvat met de nodige catalogi. Ondertussen zou het eHealth-netwerk van verschillende autoriteiten van de lidstaten met specifieke richtlijnen voor investeringen in heel Europa moeten komen.

Oostenrijk zegt deze doelstellingen in een kader te willen prioriteren. Hartinger-Klein zei dat ze ernaar uitkijkt dat de EU tegen het einde van het jaar "concrete maatregelen" op het gebied van e-gezondheid neemt. Dit onderwerp zal centraal staan ​​in het werk van EAPM in de toekomst.

advertentie

De vergadering hoorde ook dat de ervaring heeft geleerd dat sommige medische producten pas met vertraging beschikbaar zijn en dat er behoefte is aan een snelle beschikbaarheid in alle lidstaten. Tijdens de bijeenkomst bespraken de ministers van Volksgezondheid regelgevende en beleidsgerelateerde uitdagingen bij het veiligstellen van de levering van centraal geautoriseerde geneesmiddelen en investeringen in digitale gezondheidszorg. De vergadering was van mening dat de gezamenlijke inspanningen om de toegang te waarborgen, moeten worden voortgezet, maar waaraan moet worden gewerkt. Een soepele samenwerking tussen Europese goedkeuringsinstanties als onderdeel van het openbare gezondheidszorgsysteem is een essentieel radertje in het wiel.

Ook werden weesgeneesmiddelen voor zeldzame ziekten besproken. Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis zei dat hij "het voorzitterschap dankbaar was voor het op de agenda zetten van dit belangrijke onderwerp". De commissaris voegde eraan toe: "We zijn nog ver verwijderd van volledig gebruik van digitale gezondheid; we hebben eerlijke en open discussies zoals deze nodig om kansen te creëren en de barrières te slechten die het potentieel ervan blokkeren.

Hij riep op tot steun voor eHealth-oplossingen die interoperabel zijn, zodat gezondheidsstelsels 'met elkaar kunnen praten'. Dit betekent het aanpakken van de technische, juridische en politieke barrières die momenteel de grensoverschrijdende gegevensuitwisseling beperken, zei hij.

Andriukaitis drong er bij de lidstaten ook op aan om in de toekomst prioriteit te geven aan digitale gezondheid. Afgezien hiervan komt het debat over het voorstel van de Europese Commissie voor een gemeenschappelijk optreden op het gebied van HTA op stoom, na verschillende vergaderingen van de commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid van het Parlement en een op handen zijnde stemming in Straatsburg.

EAPM volgt alle onderwerpen zo nauw mogelijk en dit zal centraal staan ​​tijdens ons congres in Milaan van 26 - 28 november 2018. Om te registreren, dan klik hier en om het programma te zien, klik hier

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending