Verslag van de Commissie over de voortgang van de wereldwijde toezeggingen voor #SustainableUrbanDevelopment

Tijdens het World Urban Forum in Maleisië op 9 februari heeft de Commissie de balans opgemaakt van hetgeen werd bereikt in het kader van de drie verbintenissen die de EU en haar partners 15 maanden geleden hebben aangegaan.

Aanzienlijke vooruitgang is geboekt onder de drie verplichtingen sinds ze werden gepresenteerd op de UN Habitat III-conferentie in oktober 2016, om de kracht van snelle verstedelijking te benutten. Samenwerking tussen steden verloopt nu over continenten heen, belangrijke stappen zijn gezet in de richting van een enkele definitie van steden op mondiaal niveau en de EU toont de wereld de weg naar duurzame stedelijke ontwikkeling met de voortdurende implementatie van haar Stedelijke Agenda voor de EU.

Op basis van het World Urban Forum in Maleisië zei Corina Creţu, regionaal beleidscoördinator, het volgende: "Net als de strijd tegen de klimaatverandering is de EU bereid om de weg te banen voor schone, veilige en welvarende steden overal ter wereld. Europa en zijn partners werken snel aan deze drie concrete toezeggingen, die bijdragen aan de vormgeving van de steden van morgen. "

De drie verplichtingen bijdragen aan de implementatie van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en de Overeenkomst Paris. Ze maken deel uit van de New Urban Agenda, presenteerde ook 15 maanden geleden. Elk van deze verplichtingen heeft een specifieke reikwijdte, verwachte prestaties en resultaten. Dit is wat er is bereikt sinds het einde van 2016.

Verbintenis om de nieuwe stedelijke agenda te realiseren via de stedelijke agenda voor de EU

Drie actieplannen uit 12 zijn al opgesteld onder de Stedelijke Agenda voor de EU, over stedelijke armoede, de integratie van migranten en luchtkwaliteit. Ze omvatten beleidsaanbevelingen, goede praktijken en projecten die in de hele EU en in de wereld moeten worden herhaald. Alle actieplannen worden naar verwachting eind 2018 voltooid.

Afgezien van de thematische actieplannen kan de methode van de stedelijke agenda voor de EU hervormingen in de manier waarop steden over de hele wereld worden bestuurd inspireren; het stelt steden, bedrijven, ngo's en vertegenwoordigers van lidstaten en EU-instellingen op gelijke voet in voor een geïntegreerde en evenwichtige benadering van duurzame stadsontwikkeling.

Verbintenis om een ​​globale, geharmoniseerde definitie van steden te ontwikkelen

Om monitoring, benchmarking en uiteindelijk beleidsvorming te vergemakkelijken, is het belangrijk dat dezelfde definitie van steden wereldwijd wordt gebruikt. De EU heeft aan een dergelijke definitie gewerkt, die in maart 2019 aan de VN zal worden gepresenteerd, in samenwerking met de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Wereldbank.

Tot nu toe heeft de Commissie schattingen van de verstedelijkingsniveau van elk land in de wereld en gaf gratis toegang tot deze gegevens om de vergelijking met nationale definities te vergemakkelijken. Ter gelegenheid van het World Urban Forum heeft de Commissie via haar Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, is publiceren de wereldwijde database van stadscentra; het bevat gegevens voor alle stedelijke centra van 10,000 verspreid over de hele wereld. Het is de grootste en meest uitgebreide gegevens over steden die ooit zijn gepubliceerd.

Momenteel wordt een enquête uitgevoerd in 20-landen om feedback te verzamelen over de algemene definitie. In 12-landen lopen proefprojecten om de globale definitie te vergelijken met de nationale en de verschillen te beoordelen. In de loop van 2018 werken de Commissie en haar partners aan een gratis online tool om landen te helpen deze definitie op hun grondgebied te testen.

Verbintenis om de samenwerking tussen steden op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling te verbeteren[1]

De internationale samenwerking tussen steden in de EU (IUS) werd gelanceerd in 2016 ter ondersteuning van deze verbintenis en ter ontwikkeling van stad-tot-stad-samenwerking over de hele wereld.

Er zijn momenteel 35-koppelingen onder het programma, waarbij 70-steden zijn betrokken (35 EU en 35 niet-EU). Ze omvatten Frankfurt (Duitsland) en Yokahama (Japan); Bologna (Italië) en Austin (VS) en Almada (Portugal) en Belo Horizonte (Brazilië). Alle partnerschappen werken aan lokale actieplannen voor gezamenlijke stedelijke prioriteiten, zoals toegang tot water, vervoer of gezondheid, het delen van kennis en beste praktijken om hun gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Er werd een nieuwe oproep gelanceerd op het World Urban Forum om ten minste 25 nieuwe koppelingen te maken; steden kunnen van toepassing zijn online tot 9 maart.

Meer informatie

World Urban Forum

Habitat III-conferentie

EU-stedelijk beleid

Het stedelijk gegevensplatform van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek

Het territoriale dashboard van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek

[1] De reikwijdte van de verbintenis heeft betrekking op steden in Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Mexico, Peru, Canada, China, India, Japan, de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Comments

Facebook reacties

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Categorie: Een voorpagina, EU, Europese Commissie, Duurzame ontwikkeling, Duurzame stedelijke mobiliteit

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *