Verbind je met ons

Antitrust

Antitrust: Commissie verwelkomt stem Parlement schade claims van slachtoffers van schendingen van de antitrustwetgeving te vergemakkelijken

DELEN:

gepubliceerd

on

almuniaHet Europees Parlement heeft een voorstel voor een richtlijn goedgekeurd die burgers en bedrijven zal helpen om schadevergoeding te eisen als ze het slachtoffer zijn van inbreuken op de EU-mededingingsregels, zoals kartels en misbruik van dominante marktposities. De richtlijn is gebaseerd op een voorstel van de Commissie van juni 2013 (zie IP / 13 / 525 en MEMO / 13 / 531), en heeft tot doel een aantal praktische moeilijkheden weg te nemen waarmee slachtoffers vaak worden geconfronteerd wanneer zij vergoeding proberen te verkrijgen voor de door hen geleden schade.

Het zal slachtoffers met name gemakkelijker toegang geven tot bewijsmateriaal dat ze nodig hebben om de schade te bewijzen en meer tijd krijgen om hun vorderingen in te dienen. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat de doeltreffendheid van de instrumenten die door de mededingingsautoriteiten worden gebruikt om de antitrustregels te handhaven, met name clementie- en schikkingsprogramma's, behouden blijft. Het voorstel wordt nu voor definitieve goedkeuring naar de Raad van Ministers van de EU gestuurd. Zie ook MEMO / 14 / 310.

Vicevoorzitter van de Commissie belast met het mededingingsbeleid Joaquín Almunia (afgebeeld) said: “The vote by the European Parliament is great news for European citizens and businesses harmed by antitrust violations. The Directive will help to make the right to full compensation a reality in the EU, by removing the practical obstacles that victims face today. When the Directive is adopted and implemented, obtaining redress will become easier for them, especially after a competition authority has found and sanctioned an infringement.”

Het Hof van Justitie van de EU heeft het recht erkend voor slachtoffers van antitrustinbreuken op vergoeding van de geleden schade. Door nationale procedurele belemmeringen en rechtsonzekerheid krijgen slechts weinig slachtoffers daadwerkelijk een schadevergoeding. Bovendien lopen de nationale regels in Europa sterk uiteen, waardoor de kansen van slachtoffers op schadevergoeding sterk afhangen van de lidstaat waarin zij wonen. De richtlijn beoogt deze belemmeringen weg te nemen. De belangrijkste verbeteringen zijn:

  • Nationale rechtbanken kunnen bedrijven opdracht geven om bewijsmateriaal vrij te geven wanneer slachtoffers schadevergoeding eisen. De rechtbanken zorgen ervoor dat dergelijke openbaarmakingsopdrachten evenredig zijn en dat vertrouwelijke informatie correct wordt beschermd.
  • Een definitieve beslissing van een nationale mededingingsautoriteit waarbij een inbreuk wordt vastgesteld, vormt automatisch bewijs voor rechtbanken van dezelfde lidstaat waar de inbreuk plaatsvond.
  • Slachtoffers hebben ten minste één jaar de tijd om schadevergoeding te eisen zodra een inbreukbesluit van een mededingingsautoriteit definitief is geworden.
  • Als een inbreuk heeft geleid tot prijsstijgingen en deze zijn doorberekend in de distributieketen, zijn degenen die uiteindelijk de schade hebben geleden, degenen die aanspraak kunnen maken op schadevergoeding.
  • Consensusuele schikkingen tussen slachtoffers en inbreukmakende bedrijven zullen worden vergemakkelijkt door hun interactie met gerechtelijke acties te verduidelijken. Dit zal een snellere en minder dure oplossing van geschillen mogelijk maken.

Private damages actions before courts and public enforcement of antitrust rules by competition authorities (whether the Commission or national authorities) are complementary tools. Through the Directive they will reinforce each other, on the one hand to achieve full compensation for victims (including lost profits and interest) and, on the other, to enhance the key role of competition authorities in investigating and sanctioning infringements, thus achieving deterrence. In particular, cooperation between companies and competition authorities under so-called “leniency” programmes plays a key role in the detection and sanctioning of infringements of competition rules.

Zonder een dergelijke samenwerking zouden veel inbreuken überhaupt nooit worden ontdekt, en in veel gevallen is het dan ook de succesvolle handhaving van de mededingingsregels door een overheidsinstantie die slachtoffers in staat zal stellen om vervolgens schadevergoeding te eisen en te verkrijgen. Als gevolg hiervan bevat de richtlijn een aantal waarborgen om ervoor te zorgen dat het faciliteren van schadevergoedingsacties de prikkels voor bedrijven om samen te werken met mededingingsautoriteiten niet vermindert (zie MEMO / 14 / 310).

Volgende stappen

advertentie

Today’s plenary vote in first reading was the European Parliament’s final step in the procedure. Approval by the Council will complete the legislative procedure. Once the Directive has been officially adopted, Member States will have two years to implement the provisions in their legal systems.

De volledige tekst van de richtlijn is beschikbaar Hier.

Achtergrond

In juni 2013 heeft de Commissie haar voorstel ingediend bij het Europees Parlement en de Raad (zie IP / 13 / 525 en MEMO / 13 / 531). After both co-legislators discussed the proposal and suggested amendments, informal meetings between the three institutions (so-called trilogues) were launched in February to achieve a compromise text. Representatives of member states’ governments agreed to the final compromise text at the end of March.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending