Verbind je met ons

werk

Commissaris Malmström verwelkomt akkoord over migrerende seizoenarbeiders

DELEN:

gepubliceerd

on

arton286-3ea93“I very much welcome the agreement on the ‘Seasonal workers Directive’, reached between the Parliament and the Council. After more than three years of negotiations a good solution has been found, harmonising the conditions of entry and residence and the rights of migrant workers coming to the EU for seasonal work. Non-EU seasonal workers make a serious contribution to the European economy and with the new Directive they will be granted a secure legal status for the entirety of their stay in order to protect them from exploitation. They will benefit from equal treatment for working conditions and access to appropriate accommodation.

“The Directive proposes the first EU scheme on circular migration: these workers keep their residence outside the EU and some of them come every year for the same season. The new rules will also contribute to fight abuse and irregular migration by opening legal channels.

“The agreement demonstrates the European Parliament and the Council are able to find good answers to indeed difficult questions. I sincerely hope they can agree soon on the Commission’s proposal for a Directive for intra-corporate transferees, which has also been discussed for over three years. Facilitating intra-corporate temporary transfer of non-EU skilled workers would also contribute to strengthening the European economy and attracting further investments in member states,” said Home Affairs Commissioner Cecilia Malmström.

Achtergrond

In het kader van een alomvattend pakket maatregelen voor een gemeenschappelijk EU-beleid inzake legale migratie heeft de Commissie in juli 2010 een nieuwe richtlijn inzake seizoenarbeid voorgesteld (IP / 10 / 930 en MEMO / 10 / 323), voornamelijk gericht tot laaggeschoolde migranten.

Het akkoord tussen het Parlement en de Raad zal in de komende weken formeel door beide medewetgevers moeten worden aangenomen. Na goedkeuring hebben de lidstaten twee en een half jaar de tijd om het uit te voeren. De nieuwe richtlijn zal gemeenschappelijke voorwaarden voor binnenkomst en verblijf en een reeks rechten voor migrerende seizoenarbeiders vaststellen. De lidstaten behouden het recht om het aantal toelatingen te bepalen en aanvragen af ​​te wijzen als er EU-werknemers beschikbaar zijn.

De nieuwe richtlijn zal gericht zijn op seizoenarbeiders die hun hoofdverblijf in een derde land behouden en legaal en tijdelijk in de EU verblijven om afhankelijk van het seizoen een activiteit uit te oefenen, meestal in de landbouw of het toerisme. Elke lidstaat bepaalt een maximale verblijfsduur van vijf tot negen maanden in een periode van 12 maanden.

advertentie

De lidstaten zullen de toelating moeten vergemakkelijken van niet-EU-werknemers die in de afgelopen vijf jaar minstens één keer in dezelfde lidstaat zijn toegelaten voor seizoenarbeid en die bij elk verblijf de relevante voorwaarden volledig hebben gerespecteerd. Elke lidstaat beslist over zijn faciliterende maatregelen (bv. meerjarige vergunning, versnelde procedure, voorrang bij de behandeling van de aanvraag, vrijstelling van het indienen van sommige documenten, enz.).

Seizoenarbeiders zullen dezelfde behandeling genieten als EU-onderdanen wat betreft werkgelegenheid, met inbegrip van de minimumarbeidsleeftijd, en arbeidsvoorwaarden, waaronder loon en ontslag, werktijden, verlof en vakantie, evenals gezondheids- en veiligheidseisen op de werkplek. Gelijke behandeling met EU-onderdanen zal ook gelden voor takken van sociale zekerheid (in de praktijk uitkeringen in verband met ziekte, invaliditeit, ouderdom, enz.). Vanwege het tijdelijke karakter van het verblijf van seizoenarbeiders zullen de lidstaten niet verplicht zijn om gelijke behandeling toe te passen op werkloosheids- en gezinsuitkeringen en zullen ze de mogelijkheid hebben om gelijke behandeling op het gebied van belastingvoordelen en op het gebied van onderwijs en beroepsopleiding te beperken.

De lidstaten zullen bewijs moeten vragen dat de seizoenarbeider baat zal hebben bij huisvesting die een toereikende levensstandaard garandeert volgens de nationale wetgeving en/of praktijk. De bevoegde autoriteit zal op de hoogte moeten worden gebracht van elke wijziging van huisvesting van de seizoenarbeider om inspecties te vergemakkelijken. Als de werkgever woonruimte ter beschikking stelt, moet hij ervoor zorgen dat aan de algemene gezondheids- en veiligheidsnormen wordt voldaan en wordt de huur niet te hoog of automatisch op het loon ingehouden. De compromistekst bevat een bepaling over toezicht en inspecties, met name over de arbeidsomstandigheden en de bepalingen over huisvesting.

Seizoensarbeiders hebben het recht om hun verblijf één keer te verlengen om bij dezelfde werkgever of bij een andere werkgever te werken, op voorwaarde dat ze voldoen aan de toegangsvoorwaarden en er geen reden voor weigering is. De lidstaten kunnen hen toestaan ​​hun verblijf meer dan eens te verlengen, mits de maximale verblijfsduur wordt gerespecteerd.

Dit wordt de eerste richtlijn inzake legale migratie die betrekking heeft op een verblijf van maximaal drie maanden. De tekst is zorgvuldig opgesteld om hem verenigbaar te maken met de regels voor de grensvrij Schengengebied.

For more information, go to Cecilia Malmström’s website.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending