Verbind je met ons

Europese Alliantie voor gepersonaliseerde geneeskunde

EAPM: De noodzaak van verandering – EU op de voorgrond op het gebied van kanker, datagovernance en HTA

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Goedemiddag, gezondheidscollega's, en welkom bij de tweede update van de Europese Alliantie voor gepersonaliseerde geneeskunde (EAPM) van de week, waarin we nu de reeks volksgezondheidsscenario's bespreken. De dramatische verbetering van de gezondheid van de burgers van Europa in de afgelopen twee eeuwen heeft het continent en de levens van de mensen die erop leven veranderd. Maar is Europa in staat om de nieuwe voordelen te benutten die wetenschap, technologie en vooruitstrevende openbare beleidsbeslissingen kunnen bieden aan huidige en toekomstige generaties Europeanen? schrijft EAPM uitvoerend directeur Dr. Denis Horgan of verliest het de wil en het vermogen om de vruchten van vooruitgang te grijpen?

Het antwoord: Ja, EU-beleidsmakers boeken vooruitgang op het gebied van gezondheid – EAPM zet zich in

Zoals blijkt uit COVID 19, zijn de wetenschap en technologie dat zeker niet. Zorgprofessionals hebben nog steeds een sterk gevoel van toewijding. En onderzoek en industrie draaien in een ongekend hoog ritme. Wat op het plaatje ontbreekt, is een overkoepelende visie op hoe – of zelfs al – al dat potentieel te benutten.

De belangrijkste kwesties waar EAPM zich deze week en de afgelopen maanden mee bezig heeft gehouden, gingen over gezondheidsgegevens, HTA en kanker, die voortbouwt op onze conferentie van 1 juli, en de EU Health Data Space waar EAPM de afgelopen jaren voor heeft gepleit. 

EAPM heeft actief contact gehad met een aantal Europese politici uit het hele politieke spectrum in het Europees Parlement, zoals de Gezondheidscommissie en de ITRE-commissie, met betrekking tot kanker en de EU Health Data-ruimtedossiers.

Vanmiddag (16 juli), vandaar de latere update, stemden zesenzestig EP-leden vóór en zes onthielden zich van stemming om het ontwerpverslag over de EU-gegevenswet goed te keuren. Ze kregen ook een mandaat om met de Raad te onderhandelen.   

Dit is het eerste wetsvoorstel dat is ingediend als onderdeel van de datastrategie van de EU die tot doel heeft de uitwisseling van gegevens in het blok en daarbuiten te bevorderen. Volgens de rapporteur EVP EP-lid Angelika Niebler een statement. “De visie is een 'Schengen voor data', waarin data ongehinderd en volgens Europese regels kan circuleren.”

Hieronder meer hierover…. 

advertentie

Gezondheidscommissie van het Parlement stemt via rapport over gezondheidsbedreigingen 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement heeft een ontwerpverslag gesteund over de aanpak van grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen. 

De stemming werd aangenomen met 67 voor, 10 tegen en één onthouding. 

Het rapport, geschreven door Frans EP-lid Véronique Trillet-Lenoir van Renew Europe, beschrijft het standpunt van het Parlement in de onderhandelingen over het voorstel van de Commissie om de bevoegdheden van Brussel op het gebied van noodrespons op gezondheidsgebied te versterken, een van de drie wetgevingsvoorstellen van de "gezondheidsunie". 

Het moet nog in de plenaire vergadering worden bekrachtigd. De trialogen zullen naar verwachting in het najaar beginnen. Het voorstel voorziet in de totstandkoming van een EU-plan voor gezondheidscrisis en pandemieparaatheid en roept op tot aanbevelingen voor nationale plannen die EU-agentschappen zouden herzien. Het zou ook de monitoring van potentiële ziektedreigingen versterken door betere informatieverzameling en regels creëren voor het initiëren van reacties wanneer een EU-noodsituatie wordt opgeroepen. 

Europarlementariërs steunen 'ambitieus' EU-kankerplan 

"Het ondersteunen, coördineren en aanvullen van de inspanningen van de lidstaten om het door kanker veroorzaakte lijden te verminderen", dat is de hoop die wordt uitgedrukt in het EU-kankerplan, en dat doortastende optreden op EU-niveau - de eerste in zijn soort sinds het begin van de jaren negentig - kan helpen om een ​​verwachte toename van 1990% van het aantal sterfgevallen door kanker tegen 24 te voorkomen. 

Een dergelijke stijging zou van de ziekte de grootste moordenaar in de EU maken. 

De grote lijnen van het plan zijn in lijn met een eerder ontwerp van december, waar EAPM toen ook mee bezig was. Het belang van gepersonaliseerde geneeskunde is opgewaardeerd in de definitieve tekst, met bijna twee pagina's gewijd aan het onderwerp. Het plan stelt een programma voor in 2023, gefinancierd door Horizon Europa, om "prioriteiten voor onderzoek en onderwijs in gepersonaliseerde geneeskunde" vast te stellen. 

Health Technology Assessment-deal eindelijk...

Na enkele jaren heeft Europa een mijlpaalovereenkomst bereikt om gezondheidstechnologiebeoordelingen (HTA) uit te voeren op nieuwe producten voor het blok. HTA is een op onderzoek gebaseerd hulpmiddel om de besluitvorming in de gezondheidszorg te ondersteunen. Het werkt door de toegevoegde waarde te beoordelen van nieuwe of bestaande gezondheidstechnologieën - medicijnen, medische hulpmiddelen en diagnostische hulpmiddelen, chirurgische procedures, evenals maatregelen voor ziektepreventie, diagnose of behandeling - in vergelijking met andere gezondheidstechnologieën. Volgens de voorgestelde wetgeving zullen de lidstaten op EU-niveau samenwerken aan gezamenlijke klinische beoordelingen en gezamenlijk wetenschappelijk overleg over gezondheidstechnologieën. 

De nieuwe wetgeving vereist de oprichting van een 'Coördinatiegroep Lidstaten', waarin elk land vertegenwoordigd is. Het samenwerkingsverband zal waardevolle wetenschappelijke informatie verstrekken aan de nationale gezondheidsautoriteiten als het gaat om beslissingen over prijsstelling en vergoeding voor een gezondheidstechnologie, aldus de Raad. 

Gegevensregulering gaat vooruit - terug naar een cruciale kwestie van vertrouwen van het publiek

Er zijn enkele tekenen dat de COVID-19-pandemie mensen ertoe heeft aangezet hun houding ten opzichte van het delen van persoonlijke gegevens te heroverwegen wanneer deze worden gebruikt om de volksgezondheid te beheren en essentiële diensten en infrastructuur te leveren. Een grotere bereidheid om persoonlijke gegevens te verstrekken, zou nieuwe kansen en politieke wil kunnen bieden om de implementatie van de slimme stad te versnellen - een stadsplanningsstrategie die technologie, kunstmatige intelligentie en gegevensanalyse gebruikt om steden efficiënter en duurzamer te runnen.

Maar hoewel de kijk op persoonlijke gegevens misschien is verschoven, is er nog een lange weg te gaan om universele steun van alle burgers te verzekeren, wat nodig zal zijn om het potentieel van slimme steden volledig te realiseren. 

Velen blijven terughoudend met het beschikbaar stellen van hun persoonlijke gegevens voor analyse. In een recent diepgaand, wereldwijd onderzoek door White & Case onder meer dan 50 senior professionals en investeerders die werkzaam zijn in de smart city-ruimte, waren de meningen bijna in het midden verdeeld. 

sommige 40% van de respondenten zei ze zijn vertrouwd met het delen/toegang geven tot persoonsgegevens voor het ontwikkelen/verbeteren van smart city-technologie, met 40% zegt ze voelen zich daar niet prettig bij en 20% onbeslist. 

Uit het onderzoek bleek ook dat 42% zei dat ze bereid zouden zijn om verminderde privacy te accepteren voor betere diensten, tegenover een derde die zei dat ze dat niet zouden doen, met, 24 procent onbeslist. Er zijn tekenen dat de pandemie mensen ertoe heeft aangezet hun houding ten opzichte van het delen van persoonlijke gegevens te heroverwegen. 

Het beveiligen van toegang tot grote hoeveelheden persoonlijke gegevens van stadsbewoners en het hebben van een duidelijk kader voor het gebruik ervan staat centraal in veel slimme stadsprojecten. Slimme steden vertrouwen op het verzamelen en analyseren van massagegevens van burgers, hun apparaten, stedelijke sensoren en nutsbedrijven die kunnen worden gebruikt om verkeer, vervoersnetwerken en stroomvoorziening en openbare diensten efficiënter te beheren. 

Sterkere grensoverschrijdende gezondheidszorg

Europese leden van de parlementaire gezondheidscommissie hebben dinsdag (13 juli) een reeks verbeterde regels aangenomen om het blok in staat te stellen sneller en effectiever te reageren op grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen. 

Dat houdt onder meer in dat de EU haar afhankelijkheid van de Wereldgezondheidsorganisatie vermindert bij het uitroepen van een pandemie. "We willen onze eigen noodsituaties op het gebied van gezondheid kunnen melden, als dat nodig is", zegt Esther de Lange Europarlementariër, vice-voorzitter van de EVP-Fractie verantwoordelijk voor Economie en Milieu en dit dossier. “Als Europa moet handelen, moeten we maatregelen niet uitstellen en wachten op de WHO.” Andere maatregelen van ENVI waren onder meer het verplicht stellen van grensoverschrijdende planning en opleiding van personeel; vereenvoudiging van de gezamenlijke inkoop van gezondheidsproducten; en het garanderen van continue gezondheidszorg voor andere ziekten. 

Slecht nieuws aan het einde: ECDC - Nieuwe gevallen van coronavirus stijgen in de EU

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) dringt er bij EU-burgers op aan zich te laten vaccineren en zich aan het aanbevolen aantal doses te houden. Dit is met name belangrijk gezien de verspreiding van de Delta-variant van SARS-CoV-2, de noodzaak om burgers te beschermen, met name degenen die het risico lopen op ernstige COVID-19, en de wens om onze samenlevingen open te stellen en beperkingen te versoepelen. 

Europese vakantiegangers hadden gehoopt dat de zomer op het noordelijk halfrond van dit jaar ongehinderd verkeer zou zien en grotendeels vrij zou zijn van reisbeperkingen, maar landen in heel Zuid-Europa proberen nu opnieuw pandemische stoepranden op te leggen te midden van alarm over toenemende gevallen van de deltavariant, een zeer besmettelijke coronavirusstam voor het eerst ontdekt in India. Spanje, Portugal, Griekenland, Cyprus en Malta behoorden tot de eerste landen die eerder dit jaar begonnen te heropenen, maar nu verscherpen ze de toegangsbeperkingen voor vakantiegangers die niet beide prikjes hebben gekregen. 

Abrupt aangekondigde beperkingen dragen ook bij aan de ellende van de luchtvaart-, toeristen- en horeca-industrie op het continent. Ze hadden gehoopt op een sterk herstel van het bedrijfsleven de komende maanden, genoeg om te beginnen met het herstellen van de ernstige economische schade die de pandemie hen heeft toegebracht.  

Dat komt voorlopig allemaal van EAPM – vergeet niet ons verslag van onze laatste virtuele conferentie te lezen beschikbaar Hier, en zorg ervoor dat je veilig en gezond blijft en een uitstekend weekend hebt, tot volgende week.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending