Verbind je met ons

Zakelijk

EU legt definitieve maatregelen op Chinese zonnepanelen en bevestigt de verbintenis met de Chinese zonnepaneel exporteurs

DELEN:

gepubliceerd

on

UGX8PZEqDe Raad steunde vandaag (2 december) de voorstellen van de Commissie om definitieve antidumping- en antisubsidiemaatregelen in te stellen op de invoer van zonnepanelen uit China. De rechten gelden voor twee jaar vanaf 6 december 2013. Tegelijkertijd bevestigde de Commissie haar besluit tot aanvaarding van de verbintenis met Chinese zonnepanelenexporteurs die sinds begin augustus van toepassing was.

De instelling van definitieve maatregelen moet worden gezien in de context van de minnelijke schikking die met China is bereikt en die tot de toezegging heeft geleid. Deze verbintenis, toegepast in het kader van de antidumpingprocedure, wordt nu bevestigd en is uitgebreid tot de antisubsidieprocedure. Daarom zullen de definitieve antidumping- en antisubsidierechten alleen van toepassing zijn op de uitvoer uit China die niet voldoet aan de voorwaarden van de verbintenis. De Chinese exporteurs die aan de verbintenis deelnemen, zijn vrijgesteld van het betalen van de antidumping- en antisubsidierechten.

Achtergrond

De besluiten kwamen na een onderzoek van vijftien maanden voor de antidumpingzaak en een onderzoek van 13 maanden voor de antisubsidiezaak, respectievelijk gestart in september 2012 en november 2012. Tijdens deze onderzoeken ontdekte de Commissie dat Chinese bedrijven zonnepanelen in Europa verkochten tegen ver onder hun normale marktprijzen en illegale subsidies ontvingen, waardoor producenten van zonnepanelen in de EU aanzienlijke schade werden berokkend.

Op de onderzoeken

Naar aanleiding van klachten van de industrie heeft de Europese Commissie twee parallelle onderzoeken uitgevoerd naar de invoer van zonnepanelen uit China, een antidumpingonderzoek en een antisubsidieonderzoek.

Op 5 juni 2013 heeft de Commissie voorlopige maatregelen genomen in de antidumpingzaak. Op 2 augustus 2013 heeft de Commissie een verbintenis aanvaard die was aangeboden door de meeste Chinese exporteurs van zonnepanelen.

advertentie

De Commissie kwam tot haar definitieve conclusies over de antidumping- en antisubsidieonderzoeken naar zonnepanelen en deed, na raadpleging van de lidstaten, een voorstel aan de Raad om voor een periode van twee jaar definitieve antidumping- en antisubsidiemaatregelen in te stellen.

Tegelijkertijd is het besluit tot aanvaarding van de verbintenis bevestigd en geactualiseerd, onder meer om de antisubsidiezaak in de verbintenis op te nemen en deze uit te breiden tot enkele extra bedrijven. De Commissie nam het definitieve besluit over de verbintenis met het oog op de inwerkingtreding ervan op dezelfde dag als de antidumping- en antisubsidiemaatregelen, namelijk 6 december.

Op de beslissing

De heffingen, in combinatie met de toezegging, zullen naar verwachting de neerwaartse spiraal van prijzen op zonnepanelen stoppen. Groene duurzame ontwikkeling is alleen mogelijk met duurzame industrieën. In dit opzicht zijn gestabiliseerde prijzen niet alleen belangrijk voor de huidige productie, maar ook voor toekomstige investeringsbeslissingen.

Het besluit van vandaag zou ook moeten bijdragen aan het creëren van een gelijk speelveld voor de Europese hernieuwbare-energiesector. De industrie is essentieel voor de doelstellingen van de EU op het gebied van hernieuwbare energie. Oneerlijke handel in zonnepanelen is niet goed voor het milieu en is niet verenigbaar met een gezonde mondiale zonne-energie-industrie.

Meer informatie

Over de prijsverbintenis (2 augustus 2013):

MEMO / 13 / 729, 27 juli 2013

MEMO/13/730: Persconferentie van commissaris De Gucht over de onderneming, 29 juli 2013

De Europese Commissie aanvaardt de toezegging, 2 december 2013

Over het antidumpingonderzoek:

Persbericht IP / 13 / 501: EU legt voorlopige antidumpingrechten op Chinese zonnepanelen op, 4 juni 2013

MEMO / 12 / 647: EU start antidumpingonderzoek naar invoer van zonnepanelen uit China, 6 september 2012

Verdere documenten over het antidumpingonderzoek van de EU naar de invoer van zonnepanelen uit China

Over het antisubsidieonderzoek: Persbericht IP / 13 / 769

Meer over de handelsbetrekkingen tussen de EU en China

Vragen en antwoorden over antidumpingprocedures

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending