Verbind je met ons

Economie

Verstoringen op belangrijke mondiale scheepvaartroutes

DELEN:

gepubliceerd

on

De verstoringen in het Suezkanaal, het Panamakanaal en de Zwarte Zee duiden op ongekende uitdagingen voor de wereldhandel, die miljoenen mensen in elke regio treffen. Zeevervoer vormt de ruggengraat van de internationale handel en is verantwoordelijk voor 80% van het mondiale goederenverkeer.

Aanvallen op de scheepvaart die het Suezkanaal treffen, dragen bij aan de geopolitieke spanningen die van invloed zijn op de scheepvaartroutes in de Zwarte Zee, en aan ernstige droogte als gevolg van de klimaatverandering die de scheepvaart in het Panamakanaal ontwricht.

Dat heeft de VN-conferentie voor handel en ontwikkeling (UNCTAD) bekendgemaakt “Navigeren in onrustige wateren. De impact op de wereldhandel van verstoring van de scheepvaartroutes in de Rode Zee, de Zwarte Zee en het Panamakanaal” signalerend hoe aanvallen op de scheepvaart in de Rode Zee, die de scheepvaart door het Suezkanaal ernstig hebben getroffen, naast de bestaande geopolitieke en klimaatgerelateerde uitdagingen, de handelsroutes in de wereld opnieuw vormgeven.

Het verstoren van de levenslijnen van de wereld

In de nasleep van recente aanvallen op de scheepvaart zijn de maritieme handelsroutes van de Rode Zee via het Suezkanaal ernstig verstoord, wat een verdere impact heeft op het mondiale handelslandschap. Deze ontwikkeling versterkt de aanhoudende ontwrichting in de Zwarte Zee als gevolg van de oorlog in Oekraïne, die heeft geresulteerd in verschuivingen in de handelsroutes voor olie en graan, waardoor gevestigde patronen zijn veranderd.

Bovendien wordt het Panamakanaal, een cruciale slagader die de Atlantische en de Stille Oceaan met elkaar verbindt, geconfronteerd met een aparte uitdaging: dalende waterstanden. De verminderde waterstanden in het kanaal hebben zorgen doen ontstaan ​​over de veerkracht van de mondiale toeleveringsketens op de lange termijn, wat de kwetsbaarheid van de mondiale handelsinfrastructuur onderstreept.

UNCTAD schat dat de doorvoer via het Suezkanaal met 42% is afgenomen vergeleken met de piek. Nu grote spelers in de scheepvaartsector de doorvoer van Suez tijdelijk hebben opgeschort, zijn de wekelijkse doorvoer van containerschepen met 67% gedaald, en is de capaciteit van containers, tankerdoorvoer en gastankers aanzienlijk gedaald. Ondertussen daalde het totale aantal doorvoer via het Panamakanaal met 49% ten opzichte van het hoogtepunt.

advertentie

Kostbare onzekerheid

De toenemende onzekerheid en het mijden van het Suezkanaal om de route rond Kaap de Goede Hoop te leiden, brengt zowel economische als ecologische kosten met zich mee, en vormt ook een extra druk op de ontwikkelingseconomieën.

De stijging van de gemiddelde spotvrachttarieven voor containers is sinds november 2023 aanzienlijk gegroeid en registreerde in de laatste week van december de hoogste wekelijkse stijging ooit met een stijging van US 500,-. Deze trend heeft zich voortgezet. De gemiddelde spottarieven voor containervervoer vanuit Shanghai zijn sinds begin december ruim verdubbeld (+122%), ruim verdrievoudigd naar Europa (+256%) en zelfs boven het gemiddelde (+162%) naar de westkust van de Verenigde Staten, ondanks dat er geen via Suez.

Schepen mijden de Suez- en de Panamakanalen en zoeken alternatieve routes. Deze combinatie vertaalt zich in langere reisafstanden voor vracht, stijgende handelskosten en verzekeringspremies. Bovendien neemt de uitstoot van broeikasgassen ook toe doordat men grotere afstanden en met hogere snelheden moet afleggen om de omwegen te compenseren.

Het Panamakanaal is vooral belangrijk voor de buitenlandse handel van landen aan de westkust van Zuid-Amerika. Ongeveer 22% van het totale Chileense en Peruaanse buitenlandse handelsvolume is afhankelijk van het Kanaal. Ecuador is het land dat het meest afhankelijk is van het Kanaal: 26% van zijn buitenlandse handelsvolume gaat over het Kanaal.

De buitenlandse handel voor verschillende Oost-Afrikaanse landen is sterk afhankelijk van het Suezkanaal. Ongeveer 31% van de buitenlandse handel in volume voor Djibouti wordt via het Suezkanaal geleid. Voor Kenia bedraagt ​​het aandeel 15%, voor Tanzania 10%. Van de Oost-Afrikaanse landen is de buitenlandse handel voor Soedan het meest afhankelijk van het Suezkanaal: ongeveer 34 procent van het handelsvolume gaat over het kanaal.

Stijgende prijzen

UNCTAD onderstreept de potentieel verstrekkende economische gevolgen van langdurige verstoringen in de containerscheepvaart, die de mondiale toeleveringsketens bedreigen en mogelijk leveringen vertragen, wat hogere kosten en inflatie veroorzaakt. De volledige impact van hogere vrachttarieven zal binnen een jaar door de consument worden gevoeld.

Bovendien stijgen de energieprijzen nu de gasdoorvoer wordt stopgezet, wat een directe impact heeft op de energievoorziening en -prijzen, vooral in Europa. De crisis zou mogelijk ook een impact kunnen hebben op de mondiale voedselprijzen, waarbij langere afstanden en hogere vrachttarieven mogelijk tot hogere kosten leiden. Verstoringen in de graantransporten vanuit Europa, Rusland en Oekraïne vormen risico's voor de mondiale voedselzekerheid, hebben gevolgen voor consumenten en verlagen de prijzen die aan producenten worden betaald.

Klimaatimpact

Al meer dan tien jaar hanteert de scheepvaartsector lagere snelheden om de brandstofkosten te verlagen en de uitstoot van broeikasgassen aan te pakken. Verstoringen op belangrijke handelsroutes zoals de Rode Zee en het Suezkanaal, in combinatie met factoren die van invloed zijn op het Panamakanaal en de Zwarte Zee, leiden echter tot hogere scheepssnelheden om de dienstregelingen te kunnen handhaven, wat heeft geresulteerd in een hoger brandstofverbruik en een hogere uitstoot van broeikasgassen.

UNCTAD schat dat een hoger brandstofverbruik als gevolg van langere afstanden en hogere snelheden zou kunnen resulteren in een stijging van de broeikasgasemissies tot 70% voor een retourvlucht Singapore-Rotterdam. 

Druk op ontwikkelingseconomieën

Ontwikkelingslanden zijn bijzonder kwetsbaar voor deze verstoringen en UNCTAD blijft waakzaam bij het monitoren van de zich ontwikkelende situatie.

De organisatie benadrukt de dringende behoefte aan snelle aanpassingen van de scheepvaartindustrie en robuuste internationale samenwerking om de snelle hervorming van de wereldhandel te beheren. De huidige uitdagingen onderstrepen de blootstelling van de wereldhandel aan geopolitieke spanningen en klimaatgerelateerde uitdagingen, en vereisen collectieve inspanningen voor duurzame oplossingen, vooral ter ondersteuning van landen die kwetsbaarder zijn voor deze schokken.

Over UNCTAD

UNCTAD is het handels- en ontwikkelingsorgaan van de VN. Het ondersteunt ontwikkelingslanden om eerlijker en effectiever toegang te krijgen tot de voordelen van een gemondialiseerde economie en stelt hen in staat om met de potentiële nadelen van een grotere economische integratie om te gaan.

Het biedt analyses, faciliteert consensusvorming en biedt technische bijstand om ontwikkelingslanden te helpen handel, investeringen, financiën en technologie te gebruiken als voertuigen voor inclusieve en duurzame ontwikkeling.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending