Verbind je met ons

Economie

De EU-ministers van Financiën onderschrijven een ambitieuze strategie om voort te bouwen op de sterke punten van de EIB-groep

DELEN:

gepubliceerd

on

President van de Europese Investeringsbank Nadia Calviño deelde vandaag met de ministers van Financiën van de EU een ambitieuze strategie om voort te bouwen op de sterke punten van de EIB-groep, zich te concentreren op acht kernprioriteiten en het volledige potentieel van de instelling te benutten om de groei en de sociale en territoriale cohesie te stimuleren, en Het leiderschap van Europa in de twee groene en digitale transities, evenals het vergroten van het concurrentievermogen, de open strategische autonomie en de economische veiligheid van Europa.

Het gesprek, dat plaatsvond tijdens de informele Ecofin in Gent, was de eerste strategische gedachtewisseling tussen de gouverneurs van de EIB en de nieuwe president, die op 1 januari 2024 in functie trad.

De bijeenkomst volgde op een aantal intensieve weken van ontmoetingen tussen de president en de individuele aandeelhouders van de Bank, waarbij Calviño verschillende hoofdsteden bezocht en ministers en regeringsleiders ontmoette.

De kern van de aanpak die de president van de EIB-groep vandaag in Gent heeft onthuld, is het dichten van de investeringskloof in innovatie, nieuwe technologieën en fysieke en sociale infrastructuur, binnen en buiten de Europese Unie, ten behoeve van de Europese regio's, bedrijven en burgers.

Nieuwe initiatieven die op tafel worden gelegd, zijn bedoeld om de investeringen te concentreren op de mitigatie van en aanpassing aan de klimaatverandering en de energietransitie, digitalisering en nieuwe technologieën. Ze omvatten ook plannen om de investeringen in veiligheid en defensie op te voeren, om de steun voor en de opschaling van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) te vergroten, om de territoriale cohesie en sociale infrastructuur te versterken op gebieden als onderwijs, gezondheidszorg en betaalbare huisvesting, en om te investeren in landbouw en biotechnologie. Buiten de Europese Unie ligt de focus van de strategie op steun aan Oekraïne en een succesvol uitbreidingsproces, evenals op de EU Global Gateway-strategie.

“Ik ben zeer verheugd over de constructieve discussies van vandaag met de ministers van Financiën van de EU, onder voorzitterschap van het Belgische voorzitterschap. De krachtige steun van de ministers voor onze strategie zal ons helpen voort te bouwen op de sterke punten van de EIB-groep en dit krachtige instrument optimaal in te zetten om strategische EU-prioriteiten te ondersteunen en de mondiale uitdagingen van vandaag met succes aan te pakken”, aldus president Calviño.

Voorzitter van de bijeenkomst van vandaag was de Belgische minister van Financiën en voorzitter van het EIB-bestuur, Vincent Van Peteghem. Hij zei: “Europa staat voor enorme uitdagingen, waarvoor enorme financiering nodig is. Als de grootste multilaterale bank ter wereld kan de EIB regeringen helpen bij het mobiliseren van de middelen die nodig zijn voor de financiering van de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, zoals defensie, klimaat en concurrentievermogen. De EIB beschikt over de juiste expertise en de juiste instrumenten om de particuliere sector aan boord te krijgen. Door een kwaliteitsstempel op bepaalde investeringsprojecten te plakken, geeft de EIB een sterke geloofwaardigheid aan risicovollere projecten, waardoor particuliere investeerders aan boord kunnen komen.”

advertentie

Voortbouwend op de sterke punten van de EIB-Groep, met de nadruk op acht kernprioriteiten

President Calviño presenteerde een reeks van acht kernprioriteiten aan de ministers die zullen helpen een veerkrachtiger, eerlijkere en concurrerender economie op te bouwen: het consolideren van de klimaatbank; het versnellen van technologische innovatie en digitalisering; het opvoeren van de investeringen in veiligheid en defensie; bijdragen aan het moderne cohesiebeleid; het ontwikkelen van innovatieve financiering voor de landbouw en de bio-economie; het opvoeren van investeringen in sociale infrastructuur; het pionieren van de kapitaalmarktenunie en het concentreren van activiteiten buiten de Europese Unie op de Global Gateway-strategie, Oekraïne en een succesvol uitbreidingsproces.

De EIB-president schetste ook plannen om de financiering van de EIB-Groep voor de Europese veiligheid en defensie op te voeren, met een sterke nadruk op nieuwe technologieën, kritieke infrastructuur zoals grenscontrole, cyberbeveiliging, ruimtevaart en technologieën voor tweeërlei gebruik, zoals drones. De strategie omvat ook nieuwe steun voor nieuwe en sterkere partnerschappen. “We zijn al in gesprek met de Europese Commissie en andere belangrijke belanghebbenden over de reikwijdte en definitie van ‘dual-use’,” voegde ze eraan toe.

Een van de besproken onderwerpen was ook de creatie van nieuwe financieringsinstrumenten voor strategische technologieën, zoals chips, en voor belangrijke sectoren van de economie, met name kleine en middelgrote bedrijven.

Na de Ecofin-bespreking zal de EIB-Groep met haar Raad van Bestuur samenwerken om voorstellen te onderzoeken en te verfijnen voor:

· een MKB-energie-efficiëntieprogramma om een ​​kerngroep van groene en economisch efficiënte technologieën op te schalen;

· een nieuw waterprogramma om steden, regio's en bedrijven, vooral boeren en de landbouwsector, te helpen de gevolgen van droogte en overstromingen te beheersen, de watercyclus te digitaliseren en de efficiëntie ervan te vergroten;

· een nieuw FASTER-programma om de digitalisering en technologische innovatie binnen de Europese Unie te versnellen;

· baanbrekende financiële instrumenten van de EU die bouwstenen kunnen vormen voor de kapitaalmarktenunie.

Het volledige potentieel van de EIB-groep benutten om de investeringskloof te dichten

Het dichten van de investeringskloof voor het succes van Europa in de groene en digitale transitie vereist de volledige mobilisatie van publieke middelen, het terugdringen van de administratieve rompslomp, het verkorten van de time-to-market en het aantrekken van de particuliere sector.

President Calviño heeft ook ambitieuze plannen uiteengezet om de efficiëntie van de activiteiten van de EIB-groep te vergroten, bijvoorbeeld door processen te stroomlijnen en te digitaliseren, en zo de tijd te verkorten die nodig is om projecten goed te keuren en ter plaatse op te leveren.

De EIB is de financiële tak van de Europese Unie, met een balans van ruim € 550 miljard, een solide financiële positie en een ongeëvenaard trackrecord op het gebied van investeringen in grote infrastructuur, klimaat en innovatie. De EIB fungeert als katalysator voor particuliere investeringen (voor elke euro ingezet EIB-kapitaal wordt 40 euro aan investeringen gemobiliseerd) en speelt een anticyclische rol die bijdraagt ​​aan de economische stabiliteit. Dit biedt een zeer sterke basis voor het op scherp zetten van de activiteiten in de komende jaren.

Achtergrondinformatie

De Europese Investeringsbank (ElB) is de instelling voor langetermijnleningen van de Europese Unie, eigendom van haar lidstaten. Het financiert gezonde investeringen die bijdragen aan de EU beleidsdoelstellingen. EIB-projecten versterken het concurrentievermogen, stimuleren innovatie, bevorderen duurzame ontwikkeling, versterken de sociale en territoriale cohesie en ondersteunen een rechtvaardige en snelle transitie naar klimaatneutraliteit.

De EIB-groep, waartoe ook de Europees Investeringsfonds (EIF), tekende een totaal van € 88 miljard aan nieuwe financiering voor ruim 900 projecten in 2023, waarvan 49 miljard euro naar groene investeringen ging. Deze toezeggingen zullen naar verwachting ongeveer 320 miljard euro aan investeringen mobiliseren, waarmee 400 bedrijven en 000 miljoen banen zullen worden ondersteund.

Alle door de EIB-Groep gefinancierde projecten zijn in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs. We liggen op koers om onze belofte waar te maken om in de periode tot 1 € 2030 biljoen aan investeringen in klimaat- en milieuduurzaamheid te ondersteunen, zoals beloofd in onze Routekaart Klimaatbank. Ruim de helft van de jaarlijkse financiering van de EIB-Groep ondersteunt projecten die rechtstreeks bijdragen aan de mitigatie van en aanpassing aan de klimaatverandering, en aan een gezonder milieu.

Ongeveer de helft van de financiering van de EIB binnen de Europese Unie gaat naar cohesieregio's, waar het inkomen per hoofd van de bevolking lager is. Dit onderstreept de inzet van de Bank voor het bevorderen van inclusieve groei en de convergentie van de levensstandaard, evenals voor een rechtvaardige groene transitie in de hele Europese Unie.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending