Verbind je met ons

Defensie

EU keurt zesde pakket sancties tegen Rusland goed

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie is verheugd over de goedkeuring door de Raad van een 13th pakket sancties tegen Rusland. Twee jaar nadat Rusland Oekraïne op brute wijze binnenviel, blijft de steun van de EU aan Oekraïne en zijn bevolking onverminderd bestaan. Europa is verenigd en vastbesloten zijn waarden en grondbeginselen te blijven verdedigen.

Dit pakket richt zich op het verder beperken van de Russische toegang tot militaire technologie, zoals voor drones, en op het op een rij zetten van extra bedrijven en individuen die betrokken zijn bij de Russische oorlogsinspanningen. Met dit nieuwe pakket is het aantal vermeldingen boven de 2000 gekomen, wat een enorme klap betekent voor het Russische leger en de defensie.

Elke euro die Rusland niet in handen krijgt, is winst. Er is dus geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid. De Commissie zal de lidstaten blijven ondersteunen om de effectieve handhaving van de maatregelen te garanderen, en nauw samenwerken met derde landen om mogelijke pogingen tot omzeiling aan te pakken.

De 13th pakket heeft deze sleutelelementen:

EXTRA AANBIEDINGEN

Dit is een ongekend pakket van 194 individuele benamingen, waaronder 106 individuen en 88-entiteiten). Daarmee overschrijdt de EU de algemene drempel van 2000 listings ter ondersteuning van Oekraïne.  Met name:

  • Gericht op de Russische militaire en defensiesector: de nieuwe vermeldingen richten zich op meer dan 140 bedrijven en particulieren uit het Russische militair-industriële complex, dat onder meer raketten, drones, luchtafweerraketsystemen, militaire voertuigen, hightech componenten voor wapens en ander militair materieel produceert. Het pakket omvat specifiek entiteiten die verschillende belangrijke componenten voor drones verhandelen. De Commissie gebruikte de eerder besproken objectieve en geleidelijke aanpak om deze bedrijven te identificeren, waarbij hard bewijsmateriaal uit verschillende bronnen werd gecombineerd, ondersteund door handels- en douanegegevens.
  • Een krachtig signaal afgeven aan de Russische oorlogspartners: het nieuwe vermeldingsdoel 10 (Russische) bedrijven en particulieren betrokken bij de verzending van Noord-Koreaanse wapens naar Rusland, en de minister van Defensie van het land, evenals verschillende Wit-Russische bedrijven en individuen die steun verlenen aan de Russische strijdkrachten.
  • Het bestrijden van omzeiling: op de nieuwe lijst staan ​​een Russisch logistiek bedrijf en zijn directeur die betrokken zijn bij de parallelimport van verboden goederen naar Rusland, en een derde Russische speler die betrokken is bij een ander aanbestedingsprogramma.
  • Versterking van het optreden van de EU tegen de Russische bezetting en illegale annexatie van gebieden in Oekraïne: op de nieuwe lijst staan ​​zes rechters en tien functionarissen in de bezette gebieden van Oekraïne.
  • Sancties tegen schendingen van de kinderrechten: Op de nieuwe lijst staan ​​ook vijftien personen en twee entiteiten die betrokken zijn bij de deportatie en de militaire indoctrinatie van Oekraïense kinderen, ook in Wit-Rusland.

HANDELSMAATREGELEN

advertentie

Dit pakket bevestigt de De vastberadenheid van de EU om Rusland ervan te weerhouden gevoelige westerse technologie voor zijn leger te verwervenOnbemande luchtvaartuigen, of drones, hebben een centrale rol gespeeld in de oorlog in Oekraïne. Dit pakket bevat een lijst van bedrijven die Rusland voorzien van belangrijke drone-componenten en introduceert enkele sectorale sancties om mazen in de wet te dichten en drone-oorlogvoering ingewikkelder te maken.

Gebaseerd op hard bewijs uit verschillende bronnen, ondersteund door handels- en douanegegevens, voegt het pakket toe 27 nieuwe Russische bedrijven en bedrijven uit derde landen toegevoegd aan de lijst van entiteiten die banden hebben met het Russische militair-industriële complex (bijlage IV). Deze bedrijven hebben te maken met strengere exportbeperkingen op het gebied van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, evenals op goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen aan de technologische verbetering van de Russische defensie- en veiligheidssector. In het bijzonder:

  • Toevoeging van 17 Russische bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie en levering van elektronische componenten voor het Russische militaire en industriële complex.
  • Toevoeging van 4 bedrijven uit China en één uit Kazachstan, India, Servië, Thailand, Sri Lanka en Tuerkiye die indirect het Russische militaire en industriële complex ondersteunen in zijn agressieoorlog tegen Oekraïne door de handel in elektronische componenten voor het Russische militaire en industriële complex.

MAATREGELEN TER VERBETERING VAN DE LUCHTBEDEKKING  

Naast het opsommen van specifieke bedrijven die drone-onderdelen aan Rusland verkopen, introduceert dit pakket aanvullende exportverboden voor drone-onderdelen. In het bijzonder:

  • De beperkingen vallen nu onder het bredere verbod op drone-onderdelen elektronische transformatoren, statische omzetters en inductoren die onder meer in drones voorkomen.
  • Ook de nieuwe maatregelen verbod op aluminium condensatoren, die militaire toepassingen hebben.

MAATREGELEN OM DE INTERNATIONALE SAMENWERKING TE BEVORDEREN

Het nieuwe pakket breidt de lijst van partnerlanden voor het indirecte importverbod op ijzer en staal uit om de Verenigd Koningkrijk. Deze partnerlanden passen een reeks beperkende maatregelen toe op de invoer van ijzer en staal en een reeks importcontrolemaatregelen die grotendeels gelijkwaardig zijn aan die in de Verenigde Staten. EU-verordening (EU) nr. 833/2014.

Achtergrond

Twee jaar na de grootschalige agressieoorlog van Rusland tegen Oekraïne is Europa verenigd en vastbesloten zijn waarden en grondbeginselen te blijven verdedigen. De EU staat pal achter Oekraïne en zijn volk, en zal de economie, de samenleving, de strijdkrachten en de toekomstige wederopbouw van Oekraïne krachtig blijven steunen, zolang dat nodig is.

Om de Russische oorlogsmachine van haar inkomstenbronnen te ontdoen, heeft de EU dertien sanctiepakketten tegen Rusland aangenomen. Sancties hebben de Russische inkomsten en de waarde van de roebel aangetast. EU-sancties hebben ook beperkingen geïntroduceerd in de Russische toeleveringsketens en de toegang van Rusland tot westerse technologieën in belangrijke industriële sectoren beperkt. Het olieprijsplafond, overeengekomen met de G13-partners, heeft geleid tot een verlaging van de olie-inkomsten van de Russische overheid. Sancties zullen in de loop van de tijd hun effecten laten zien.

Terwijl Rusland manieren probeert te vinden om onze sancties te omzeilen, kijkt de Commissie voortdurend naar de bestaande maatregelen, beoordeelt ze hoe deze worden toegepast en spoort ze eventuele mazen in de wet op. De focus ligt nu op handhaving, met name tegen het omzeilen van EU-sancties via derde landen.

EU-sanctiegezant David O'Sullivan zet zijn contact met belangrijke derde landen voort om omzeiling te bestrijden. Tastbare resultaten zijn al zichtbaar. In sommige landen worden systemen opgezet voor het monitoren, controleren en blokkeren van wederuitvoer. Door samen te werken met gelijkgestemde partners zijn we ook een overeenkomst overeengekomen lijst van gemeenschappelijke goederen met hoge prioriteit waarvoor sancties gelden waarop bedrijven bijzondere zorgvuldigheid moeten betrachten en die derde landen niet mogen wederuitvoeren naar Rusland. Daarnaast hebben wij binnen de EU ook een lijst van gesanctioneerde goederen die economisch cruciaal zijn en waarop bedrijven en derde landen bijzonder waakzaam moeten zijn.

Voor meer informatie

Link naar het Publicatieblad (binnenkort beschikbaar)

Factsheet over de impact van sancties

Meer informatie over sancties

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending