Verbind je met ons

Bedrijf

Onderzoek en wetenschappelijke innovatie die essentieel zijn voor economisch herstel in Europa

gepubliceerd

on

De volgende EU-begroting 2021-2027 zal de weg banen voor krachtige EU-steun voor de sectoren onderzoek, innovatie en wetenschap - van vitaal belang voor het bewerkstelligen van economisch herstel in Europa, schrijft David Harmon.

Het Europees Parlement stemt op 23 november aanstaande over de bepalingen van het herziene EU-begrotingskader voor de periode 2021-2027.

Er wordt vanaf nu 94 miljard euro opzij gezet om Horizon Europa, nextGenerationEU en Digital Europe te financieren. Dit zijn belangrijke EU-initiatieven die ervoor zullen zorgen dat de EU voorop blijft lopen bij de ontwikkeling van nieuwe digitale technologieën. Dit is nu belangrijker dan ooit. Digitale transformatie staat centraal in termen van hoe technologie belangrijke verticale industrieën en toekomstige slimme netwerken in Europa zal ontwikkelen.

En Europa heeft de knowhow om zijn belangrijkste beleidsdoelstellingen in het kader van deze belangrijke vlaggenschipprogramma's van de EU te verwezenlijken en dit op een ecologische manier te doen.

Het komt erop neer dat we nu in het 5G-tijdperk leven. Dit betekent dat nieuwe producten zoals high-definition video en zelfrijdende voertuigen werkelijkheid zullen worden in het dagelijks leven. 5G stimuleert dit proces van ICT-innovatie. Maar de EU-lidstaten moeten wel samenwerken om 5G tot een succes te maken, zodat Europa economisch kan worden ontwikkeld en alomvattend kan worden ingespeeld op bredere maatschappelijke behoeften.

ICT-standaarden moeten gestructureerd en onderling met elkaar verbonden zijn. Overheden moeten ervoor zorgen dat het spectrumbeleid zodanig wordt beheerd dat zelfrijdende auto's naadloos over de grenzen kunnen reizen.

Beleid op EU-niveau dat excellentie in de wetenschap bevordert via de Europese Onderzoeksraad en via de Europese Innovatieraad, zorgt er nu voor dat zeer innovatieve ICT-producten met succes de EU-markt betreden.

Maar de publieke en private sector moeten nauw blijven samenwerken bij de verwezenlijking van EU-beleidsdoelstellingen waarin de sectoren onderzoek, innovatie en wetenschap volledig zijn geïntegreerd en geïntegreerd.

Reeds in het kader van Horizon Europa wordt een aantal publiek-private partnerschappen aangegaan die betrekking zullen hebben op de ontwikkeling van zowel belangrijke digitale technologieën als slimme netwerken en diensten. Het innovatieproces werkt het beste wanneer de private, publieke, educatieve en onderzoeksgemeenschappen samenwerken en samenwerken bij het nastreven van gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen.

In zelfs een bredere context kunnen de 17 VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling worden bereikt via wetenschappers en onderzoekers over de hele wereld die deelnemen aan gemeenschappelijke projecten.

Europa speelt zijn sterke punten uit in het kader van het Horizon Europa-programma.

Europa herbergt enkele van de beste softwareontwikkelaars ter wereld. Meer dan een kwart van alle wereldwijd [e-mail beveiligd] wordt uitgevoerd in Europa.

Horizon Europa en zijn voorganger Horizon 2020 worden erkend als toonaangevende mondiale onderzoeksinitiatieven. Maar de industrie moet op de plank komen als Horizon Europa een succes wil worden.

Horizon Europa moet en zal het innovatieproces ondersteunen.

Dit is de sleutel als traditionele industrieën zoals de energie-, transport- en gezondheids- en productiesectoren geschikt zullen zijn voor het digitale tijdperk.

Internationale samenwerking en samenwerking kan en zal de uitvoering van de strategische autonome beleidsdoelstellingen van de EU ondersteunen.

We maken een digitale revolutie door. We moeten allemaal samenwerken om van deze revolutie een positief succes te maken voor iedereen, en dit omvat het overbruggen van de digitale kloof.

David Harmon, directeur EU Government Affairs bij Huawei Technologies

David Harmon is directeur EU Government Affairs bij Huawei Technologies

Nu Europa op het punt staat overeenstemming te bereiken over de voorwaarden van de nieuwe EU-begroting 20210-2027, kunnen geïnteresseerde partijen zich voorbereiden op de eerste oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van Horizon Europa. De publicatie van dergelijke oproepen zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2021. Vooruitgang op het gebied van AI, big data, cloud computing en high-performance computing zullen allemaal een cruciale rol spelen bij het op de markt brengen van nieuwe innovatieve ICT-producten en -diensten. We hebben dit jaar uit de eerste hand de zeer positieve rol gezien die nieuwe technologieën kunnen spelen bij het ondersteunen van supersnelle online platforms en bij het verbeteren van verbindingen voor zowel bedrijven, vrienden als families.

Er zullen natuurlijk beleidskaders moeten worden opgesteld om tegemoet te komen aan de evoluerende technologieën die op gang komen. De burgermaatschappij, de industrie, het onderwijs en de onderzoekerssector moeten volledig worden betrokken bij de ontwikkeling van deze wetgevende routekaart.

We kennen de uitdagingen die voor ons liggen. Laten we deze uitdagingen dus allemaal actief aanpakken in een geest van vastberadenheid, vriendschap en internationale samenwerking.

David Harmon is directeur EU Government Affairs bij Huawei Technologies en hij is een voormalig lid van het kabinet van de Europese commissaris voor onderzoek, innovatie en wetenschap in de periode 2010-2014.

Digitale economie

#DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct - Tijd voor onze democratie om technologie in te halen, zegt Margrethe Vestager tijdens de plenaire vergadering van het EESC

gepubliceerd

on

De aanstaande initiatieven van de Europese Commissie om digitale diensten en markten te reguleren, zullen ervoor zorgen dat providers de verantwoordelijkheid nemen voor de diensten die ze aanbieden en dat digitale giganten hun eigen regels niet opleggen aan de Europese markten, zei Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie.

De Digital Services Act van de Europese Commissie en de Digital Markets Act, die naar verwachting binnenkort worden gepubliceerd, zullen de Europese democratie helpen om de laatste twintig jaar van digitale ontwikkeling in te halen, door te bepalen hoe digitale diensten moeten worden geleverd en digitale markten werken, zei Vestager gisteren (3 December) aan de plenaire vergadering van het Europees Economisch en Sociaal Comité tijdens een debat over Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk.

EESC-voorzitter Christa Schweng benadrukte dat de digitale transitie belangrijker dan ooit is geworden als een van de twee bouwstenen van het herstel van Europa uit de COVID-19-crisis, samen met de groene transitie.

De voorzitter van het EESC citeerde een recente studie waarin werd geschat dat tegen 2030 de cumulatieve extra bbp-bijdrage van nieuwe digitale technologieën in de EU 2.2 biljoen euro zou kunnen bedragen - het equivalent van het gecombineerde bbp van Spanje en Nederland voor 2019.

Schweng zei: "We hebben een Europese, mensgerichte benadering van digitalisering nodig. Zonder het vertrouwen van de burgers en bedrijven zullen we de kansen die digitalisering biedt niet kunnen aangrijpen. Daarom is het belangrijk om een ​​echte Europese Dataspace te bouwen waar onze gegevens worden beschermd en privacy en zelfbeschikking zijn gegarandeerd. We moeten ook de technologische soevereiniteit van de EU opbouwen en tegelijkertijd de wereldwijde digitale handel in stand houden. "

Vestager schetste de belangrijkste elementen van de digitale strategie van de Commissie, haar focus op het aantrekken van particuliere investeringen, haar afhankelijkheid van vlaggenschipinitiatieven (op het gebied van digitale vaardigheden, digitale overheidsdiensten en cyberbeveiliging) en de opbouw en inzet van digitale capaciteiten.

"Nu zorgt de Digital Services Act ervoor dat digitale dienstverleners hun verantwoordelijkheid nemen en aansprakelijk zijn voor de diensten die ze leveren, en dat vertrouwen kan worden hersteld", aldus Vestager. "Illegale online-inhoud en producten die niet voldoen aan de regels die we voor fysieke producten hebben, vormen het probleem. Beide moeten worden opgelost en moeten op Europese schaal worden opgelost."

"The Digital Markets Act", merkte ze op, "zal tegen gigantische bedrijven zeggen: je bent meer dan welkom om zaken te doen in Europa, je bent meer dan welkom om succesvol te zijn, maar er is een lijst met do's en don ' ts wanneer je die poortwachterspositie bereikt om ervoor te zorgen dat er eerlijke concurrentie is en de consument op de best mogelijke manier van dienst is. Het fundamentele punt hier is dat de markt ons als consument dient en dat we technologie willen die we echt kunnen vertrouwen. "

Stefano Mallia, voorzitter van de werkgeversgroep van het EESC, zei: "Europese werkgevers zijn voorstander van het hoofddoel om de digitale soevereiniteit van Europa te herstellen. Wij zijn er vast van overtuigd dat investeren in digitalisering de beste manier is voor de EU en haar lidstaten van de huidige economische tegenspoed, het herstel ondersteunen en nieuwe banen creëren. "

Hij sprak de steun van het bedrijfsleven uit voor de doelstelling van de Commissie om het komende decennium meer dan € 20 miljard per jaar in AI te investeren, en citeerde een recent gepubliceerde McKinsey-studie waaruit blijkt dat, hoewel slechts een kwart van de bedrijven wereldwijd de impact van het gebruik van AI lijkt die impact vooral afkomstig te zijn van het genereren van nieuwe inkomsten en niet van kostenreductie - een bevinding die het onderzoeken waard is in gesprekken tussen de Commissie, het bedrijfsleven en vakbonden.

Oliver Röpke, voorzitter van de EESC-Werknemersgroep, zei: "Als werknemersvertegenwoordigers zijn we ervan overtuigd dat digitalisering naast de huidige pandemie een kans is om betere banen en arbeidsomstandigheden te hebben. Er zijn echter duidelijke en eerlijke regels nodig om digitale communicatie te voorkomen. platforms om de wetgeving te omzeilen en een smartphoneversie van 19 te creërenth eeuws kapitalisme. Om ervoor te zorgen dat we ten volle kunnen profiteren van het enorme potentieel van digitalisering, moeten we de sociale partners er volledig bij betrekken via een duidelijk kader met op alle niveaus verankerde rechten op het gebied van informatie, raadpleging en participatie van werknemers. "

Hij zei ook dat het vinden van eerlijke en effectieve manieren om de digitale economie te belasten een fundamentele blauwdruk is om te zorgen voor een juiste herverdeling van rijkdom naarmate nieuwe technologieën worden ontwikkeld en robotisering zich verspreidt.

Seamus Boland, voorzitter van de EESC Diversity Europe Group, benadrukte dat de pandemie de digitalisering van ons leven aan het licht heeft gebracht en heeft versneld, en tegelijkertijd de benarde situatie van mensen die niet wisten hoe ze de technologie moesten gebruiken, aan het licht bracht.

"Digitalisering moet worden voltooid op een manier die eerlijk is en dat brengt iedereen mee", zei hij. "Ik ben er vast van overtuigd dat Europa de transformatie naar het digitale tijdperk met succes zal beheren als we voortbouwen op onze sterke punten en op onze waarden. Alle ogen zijn gericht op Europa om die weg te leiden, zodat EU-regelgeving de mondiale standaard wordt. niet alleen om 'Europa geschikt te maken voor het digitale tijdperk', maar ook om het 'digitale tijdperk geschikt te maken voor Europa en de wereld'. '

Verder lezen

Digitale economie

Nieuwe EU-regels: digitalisering om de toegang tot de rechter te verbeteren

gepubliceerd

on

Grensoverschrijdende videoconferenties en veiligere en gemakkelijkere documentuitwisseling: ontdek hoe nieuwe EU-regels voor het digitaliseren van justitie voordelen zullen opleveren voor mensen en bedrijven. Op 23 november keurde het Parlement twee voorstellen goed modernisering van de rechtsstelsels in de EU, wat zal helpen vertragingen te verminderen, de rechtszekerheid te vergroten en de toegang tot de rechter goedkoper en gemakkelijker te maken.

Nieuwe regelgeving zal verschillende digitale oplossingen implementeren voor grensoverschrijdende bewijsverkrijging en betekening van documenten met als doel de samenwerking tussen nationale rechtbanken in verschillende EU-landen efficiënter te maken.

Door technologieën voor communicatie op afstand goed te keuren, worden de kosten verlaagd en kunnen bewijsmateriaal sneller worden verzameld. Om bijvoorbeeld een persoon te horen in een grensoverschrijdende procedure, kan videoconferentie worden gebruikt in plaats van dat fysieke aanwezigheid vereist is.

Er zal een gedecentraliseerd IT-systeem komen dat nationale systemen samenbrengt, zodat documenten sneller en veiliger elektronisch kunnen worden uitgewisseld. De nieuwe regels bevatten aanvullende bepalingen om gegevens en privacy te beschermen wanneer documenten worden verzonden en bewijsmateriaal wordt verzameld.

De verordeningen helpen de procedures te vereenvoudigen en bieden rechtszekerheid aan mensen en bedrijven, wat hen zal aanmoedigen om internationale transacties aan te gaan, waardoor niet alleen de democratie maar ook de interne markt van de EU wordt versterkt.

De twee voorstellen actualiseren de bestaande EU-regelgeving inzake de betekening van documenten en bewijsverkrijging om ervoor te zorgen dat ze het meeste halen uit moderne digitale oplossingen.

Ze maken deel uit van de inspanningen van de EU om rechtsstelsels te helpen digitaliseren. Terwijl digitale oplossingen in sommige landen al effectief zijn gebleken, vinden grensoverschrijdende gerechtelijke procedures nog steeds grotendeels op papier plaats. De EU wil de samenwerking op EU-niveau verbeteren om mensen en bedrijven te helpen en het vermogen van wetshandhaving te behouden mensen effectief beschermen.

De op soja gebaseerde COVID-19-crisis heeft voor veel problemen gezorgd voor het gerechtelijk apparaat: er zijn vertragingen opgetreden bij de persoonlijke verhoren en bij de grensoverschrijdende betekening van gerechtelijke documenten; onvermogen om persoonlijke rechtsbijstand te verkrijgen; en het verstrijken van termijnen als gevolg van vertragingen. Tegelijkertijd maken het stijgende aantal insolventiezaken en het aantal ontslagen als gevolg van de pandemie het werk van de rechtbanken nog kritischer.

De voorstellen treden in werking 20 dagen na hun publicatie in het officiële tijdschrift van de EU.

Verder lezen

Bedrijf

De Commissie stelt maatregelen voor om het delen van gegevens te stimuleren en Europese gegevensruimten te ondersteunen

gepubliceerd

on

Vandaag (25 november) presenteert de Commissie de Data Governance Act, het eerste resultaat in het kader van de datastrategie die in februari is aangenomen. De verordening zal het delen van gegevens in de EU en tussen sectoren vergemakkelijken om welvaart voor de samenleving te creëren, de controle en het vertrouwen van zowel burgers als bedrijven met betrekking tot hun gegevens vergroten, en een alternatief Europees model bieden voor de gegevensverwerkingspraktijk van grote technologieplatforms.

De hoeveelheid data die wordt gegenereerd door overheidsinstanties, bedrijven en burgers groeit voortdurend. Verwacht wordt dat het met vijf zal vermenigvuldigen tussen 2018 en 2025. Deze nieuwe regels zullen het mogelijk maken om deze gegevens te benutten en de weg vrij te maken voor sectorale Europese dataruimte ten voordele van de samenleving, burgers en bedrijven. In de datastrategie van de Commissie van februari van dit jaar zijn negen van dergelijke dataruimtes voorgesteld, variërend van industrie tot energie en van gezondheid tot de Europese Green Deal. Ze zullen bijvoorbeeld bijdragen aan de groene transitie door het beheer van het energieverbruik te verbeteren, de levering van gepersonaliseerde geneeskunde te realiseren en de toegang tot openbare diensten te vergemakkelijken.

Volg de persconferentie van Executive Vice President Vestager en Commissaris Breton live EbS.

Meer informatie is online beschikbaar

Verder lezen
advertentie

Facebook

Twitter

Trending