Verbind je met ons

Europese Commissie

Commissie keurt Slowaaks programma ter waarde van 70 miljoen euro goed ter ondersteuning van vee-, voedsel- en drankproducenten in de context van de Russische oorlog tegen Oekraïne

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft een Slowaaks programma ter waarde van 70 miljoen euro goedgekeurd ter ondersteuning van vee-, voedsel- en drankproducenten in de context van de Russische oorlog tegen Oekraïne. De regeling werd goedgekeurd in het kader van de staatssteun Tijdelijk Crisis- en Transitiekader, door de Commissie aangenomen op 9 maart 2023 ter ondersteuning van maatregelen in sectoren die essentieel zijn om de groene transitie te versnellen en de brandstofafhankelijkheid te verminderen. Het nieuwe Raamwerk wijzigt en verlengt gedeeltelijk de Tijdelijk crisiskader, aangenomen op 23 maart 2022 om de lidstaten in staat te stellen de economie te ondersteunen in de context van de huidige geopolitieke crisis, reeds gewijzigd op 20 juli 2022 of via 28 oktober 2022.

Volgens de regeling zal de steun de vorm aannemen van: verlaging van de socialezekerheidsbijdrage die werkgevers anders zouden moeten betalen voor de periode van augustus 2023 tot en met januari 2024. De in aanmerking komende begunstigden hebben in principe recht op een steunbedrag van maximaal € 700,- per werknemer per maand. Het doel van de regeling is het ondersteunen van bedrijven actief in de veehouderij, de voedingsmiddelen- en drankensector die momenteel kampen met liquiditeitstekorten als gevolg van de kostenstijging van onder meer elektriciteit, veevoer, meststoffen en bodemverbeteraars.

De Commissie heeft vastgesteld dat de Slowaakse regeling in overeenstemming is met de voorwaarden van het tijdelijke crisis- en transitiekader. In het bijzonder zal de steun (i) niet meer bedragen dan € 250,000 per bedrijf dat actief is in de veehouderij, € 300,000 per bedrijf dat actief is in de verwerking van de visserij en de aquacultuur, en € 2 miljoen per bedrijf dat actief is in andere in aanmerking komende sectoren; en (ii) zal uiterlijk op 31 december 2023 worden toegekend.

De Commissie heeft geconcludeerd dat de regeling noodzakelijk, passend en evenredig is om een ​​ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen, in overeenstemming met artikel 107, lid 3, onder b), VWEU en de voorwaarden vermeld in de Tijdelijk Crisis- en Transitiekader. Op basis hiervan keurde de Commissie de regeling goed op grond van de EU-staatssteunregels.

Meer informatie over het tijdelijke crisis- en overgangskader en andere maatregelen die de Commissie heeft genomen om de economische gevolgen van de Russische oorlog tegen Oekraïne aan te pakken en de overgang naar een net-zero-economie te bevorderen, vindt u hier hier. De niet-vertrouwelijke versie van de beslissing zal onder het nummer SA.109076 in de Staatssteunregister over de concurrentie van de Commissie website zodra vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending