Verbind je met ons

Europees parlement

Mensenhandel: de strijd van de EU tegen uitbuiting 

DELEN:

gepubliceerd

on

Ontdek hoe de EU de regels tegen mensenhandel aanscherpt om te reageren op veranderingen in de manier waarop mensen worden uitgebuit, Maatschappij.

Wat is mensenhandel? 

 • Mensenhandel is het rekruteren, vervoeren, overbrengen, huisvesten of ontvangen van mensen door middel van geweld, fraude of bedrog, met als doel ze uit te buiten voor winst 

Feiten over mensenhandel

Jaarlijks worden in de EU ruim 7,000 slachtoffers van mensenhandel geregistreerd, hoewel het werkelijke aantal waarschijnlijk veel hoger ligt omdat veel slachtoffers onopgemerkt blijven.

De meerderheid van de slachtoffers zijn vrouwen en meisjes, maar het aantal mannen neemt vooral toe als dwangarbeider.

Infographic waarin wordt uitgelegd dat twee op de drie slachtoffers van mensenhandel vrouwen en meisjes zijn.
 

Soorten mensenhandel

Redenen voor mensenhandel zijn onder meer:

 • seksuele uitbuiting - De slachtoffers zijn voornamelijk vrouwen en kinderen.
 • Dwangarbeid - slachtoffers voornamelijk uit ontwikkelingslanden, die gedwongen zijn te werken in arbeidsintensieve banen of in huishoudelijke dienstbaarheid worden gehouden.
 • Gedwongen criminele activiteiten - slachtoffers moeten een reeks illegale activiteiten uitvoeren. Slachtoffers hebben vaak quota en kunnen zware straffen krijgen als ze deze niet naleven.
 • Orgaandonatie - slachtoffers zien vaak weinig tot geen compensatie en lopen gezondheidsrisico's
Infographic die de evolutie toont van het aantal slachtoffers van mensenhandel in de Europese Unie van 2008 tot 2021. In 2021 werd 56% van de slachtoffers seksueel uitgebuit, 28% werd gedwongen tot arbeid of diensten, en 16% kreeg te maken met orgaanverwijdering en andere vormen van misbruik.
 

De oorzaken van mensenhandel

Volgens de Verenigde Natiesongelijkheden binnen en tussen landen, een steeds restrictiever immigratiebeleid en een groeiende vraag naar goedkope arbeid behoren tot de onderliggende oorzaken. Armoede, geweld en discriminatie maken mensen kwetsbaar voor mensenhandel.

Wat doet de EU?


Het werk van de EU tot nu toe


In 2011 hebben de leden van het Europees Parlement de wet aangenomen Richtlijn tegen mensenhandel om slachtoffers te beschermen en te ondersteunen en mensenhandelaars te bestraffen. Het heeft tot doel mensenhandel te voorkomen en erkent dat, aangezien vrouwen en mannen vaak voor verschillende doeleinden worden verhandeld, hulp- en ondersteuningsmaatregelen genderspecifiek moeten zijn.

Infographic die laat zien waar de slachtoffers van mensenhandel in de Europese Unie vandaan komen. 44% van de slachtoffers komt uit hetzelfde EU-land waar de zaak wordt gemeld, 15% komt uit andere EU-landen en 41% komt uit niet-EU-landen.
 

De weg voorwaarts van de EU


Vormen van uitbuiting zijn de afgelopen jaren geëvolueerd, waarbij de handel zich steeds meer online verplaatst. Recentelijk heeft de Russische invasie van Oekraïne geleid tot een massale ontheemding van vrouwen en kinderen en tot nieuwe kansen voor criminele organisaties.

advertentie

Tegen deze achtergrond heeft de Europese Commissie op 19 december 2022 voorgesteld de EU-regels voor de aanpak van mensenhandel te versterken:

 • maken gedwongen huwelijken en illegale adoptie een strafbaar feit
 • Het toevoegen van mensenhandeldelicten gepleegd of gefaciliteerd door informatie- en communicatietechnologieën, waaronder internet en sociale media
 • Verplichte sancties voor misdrijven op het gebied van mensenhandel, waaronder het uitsluiten van overtreders van publieke uitkeringen of het tijdelijk of permanent sluiten van vestigingen waar het misdrijf mensenhandel heeft plaatsgevonden
 • Formele nationale verwijzingsmechanismen om de vroegtijdige identificatie en doorverwijzing voor hulp en ondersteuning van slachtoffers te verbeteren
 • Het is een strafbaar feit om willens en wetens gebruik te maken van diensten die worden aangeboden door slachtoffers van mensenhandel
 • EU-brede jaarlijkse gegevensverzameling op mensenhandel

Standpunt van het Parlement


De Europarlementariërs willen prioriteit geven aan een effectievere bescherming van slachtoffers van mensenhandel. Het standpunt van het Parlement omvat:

 • Ervoor zorgen dat slachtoffers die internationale bescherming nodig hebben passende steun en bescherming krijgen, en dat hun het recht op asiel wordt gerespecteerd
 • Verzekeren dat slachtoffers worden niet vervolgd voor strafbare feiten waartoe zij werden gedwongen
 • Zorgen steun aan slachtoffers met behulp van een gender-, handicap- en kindbewuste aanpak gebaseerd op een intersectionele aanpak
 • Inclusief maatregelen tegen mensenhandel in noodplannen wanneer zich natuurrampen, gezondheidscrises of migratiecrises voordoen

Bovendien suggereren EP-leden dat het strafbaar stellen van een vrouw tot draagmoeder door het gebruik van geweld, bedreiging of dwang strafbaar moet worden gesteld. Dit zou vrouwen rechten geven als slachtoffers onder de regels, terwijl de daders vervolgd zouden worden.

Het Parlement heeft zijn standpunt vastgesteld in oktober 2023, dat de basis vormt voor de onderhandelingen met de EU-landen.

De strijd tegen mensenhandel 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending