Verbind je met ons

Europese Commissie

EU stelt voor om vervoerders die betrokken zijn bij het faciliteren van mensensmokkel of mensenhandel op de zwarte lijst te plaatsen

DELEN:

gepubliceerd

on

Als onderdeel van het eensgezinde antwoord van de Europese Unie op de door de staat gesteunde instrumentalisering van mensen aan de buitengrens van de EU met Wit-Rusland, stellen de Commissie en de hoge vertegenwoordiger vandaag maatregelen voor om de activiteiten van vervoerders die zich bezighouden met mensensmokkel of -handel naar de EU te voorkomen en te beperken. Hiermee wordt een nieuw instrument toegevoegd aan de toolbox van de EU voor ondersteuning van lidstaten die door dergelijke hybride aanvallen worden getroffen. Maatregelen die in het kader van dit instrument worden genomen, moeten gepaard gaan met andere vormen van ondersteuning, met name humanitaire hulp.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: "Pogingen om de EU te destabiliseren door mensen te instrumentaliseren, zullen niet werken. De EU is eensgezind en onderneemt verschillende maatregelen om de situatie aan de buitengrenzen van de EU met Wit-Rusland op te lossen. Vandaag presenteren we een nieuw voorstel om vervoerders die betrokken zijn bij mensensmokkel of mensenhandel naar de EU op een zwarte lijst te zetten, zoals ik twee weken geleden voor het eerst aankondigde. We zullen nooit de uitbuiting van mensen voor politieke doeleinden accepteren.”

Gerichte maatregelen voor vervoerders die smokkel vergemakkelijken of bedrijven

De recente gebeurtenissen aan de grens van de EU met Wit-Rusland hadden niet kunnen plaatsvinden zonder dat bepaalde vervoerders bewust of onbewust hadden bijgedragen aan de uitbuiting van mensen, met een enorme humanitaire tol en hoge kosten voor de veiligheid aan de buitengrenzen van de EU en de stabiliteit in de regio.

Om ervoor te zorgen dat de EU over de juiste instrumenten beschikt om de instrumentalisering van mensen voor politieke doeleinden tegen te gaan, stelt de Commissie een nieuw rechtskader waardoor de EU gerichte maatregelen kan nemen tegen vervoerders van elke vorm van vervoer (land, lucht, binnenwateren en zee), die zich bezighouden met mensensmokkel of mensenhandel naar de Europese Unie of deze vergemakkelijken. Maatregelen zouden evenredig zijn en per geval worden bepaald. Het soort maatregelen kan bestaan ​​uit de beperking van activiteiten op de markt van de Unie, de schorsing van vergunningen of machtigingen, de schorsing van de rechten om binnen de EU te tanken of onderhoud uit te voeren, en het verbod om door de EU te reizen of over de EU te vliegen, technische stops te maken of EU-havens aan te doen.

Diplomatieke en externe actie

Op 15 november besloot de EU-Raad Buitenlandse Zaken tot uitbreiding van de EU sanctieregime met betrekking tot Wit-Rusland gericht op personen en entiteiten die de instrumentalisering van mensen organiseren of eraan deelnemen, waaronder luchtvaartmaatschappijen, reisbureaus en andere tussenpersonen. Er is een politiek akkoord bereikt over een vijfde pakket lijsten om de situatie aan de grens, mensenhandel en de aanhoudende repressie in Wit-Rusland aan te pakken. Dit volgt op het besluit van de EU van 5 november 9 om de EU-Wit-Rusland gedeeltelijk op te schorten Visumversoepelingsovereenkomst, zodat de voordelen niet van toepassing zijn op overheidsfunctionarissen van Wit-Rusland.

advertentie

Sinds het begin van de crisis heeft de EU een wereldwijde coalitie opgebouwd die zich verzet tegen de gewetenloze praktijk om mensen te instrumentaliseren, volgens een TeamEurope-aanpak waarbij de gecombineerde diplomatieke krachten van de lidstaten en de EU worden ingezet, onder meer door de reizen van de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter -President Borrell. De afgelopen weken, Vice-President Schinas, in overleg met de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Borrell, is naar de belangrijkste landen van herkomst en doorreis gereisd om hen te verzoeken maatregelen te nemen om te voorkomen dat hun eigen onderdanen in de val trappen die door de Wit-Russische autoriteiten zijn uitgezet. Het voortdurende engagement van de EU heeft tot resultaten geleid. Een aantal landen van herkomst en doorreis hebben vluchten naar Wit-Rusland opgeschort en de screening van passagiers op luchthavens aangescherpt. Naar aanleiding van besprekingen tussen de hoge vertegenwoordiger Borrell met de Wit-Russische minister van Buitenlandse Zaken, de Europese Dienst voor extern optreden en de Commissie zijn op werkniveau technische besprekingen aangegaan met VN-agentschappen (UNHCR en IOM) en Wit-Russische tegenhangers om de repatriëring van migranten van Wit-Russisch grondgebied te vergemakkelijken.

Veel van de mensen die tijdens deze crisis door het Wit-Russische regime worden uitgebuit, zijn Irakezen. De EU werkt intensief samen met Irak. Rechtstreekse vluchten van Bagdad naar Wit-Rusland werden in augustus opgeschort, waarna ook vluchten van Erbil via derde landen naar Wit-Rusland werden stopgezet. Irak organiseert repatriëringsvluchten voor Irakezen, met steun van de EU en met verdere financiële steun voor reïntegratie in Irak die nog moet komen. 

Informatiemanipulatie is een belangrijk hulpmiddel om mensen te misleiden, valse beloften te doen en hen vervolgens te instrumentaliseren. De situatie is uitgebuit door verschillende actoren, die een wijdverbreide desinformatiecampagne hebben georkestreerd om de internationale reputatie van de EU in diskrediet te brengen. De Europese Dienst voor extern optreden heeft stappen ondernomen om onjuiste en misleidende informatie online tegen te gaan en door gerichte communicatieactiviteiten van de EU-delegaties in de landen van waaruit de meeste mensen naar Wit-Rusland zijn gelokt.

Intensivering van de humanitaire hulp

De EU heeft toegewezen € 700,000 aan humanitaire hulp voor kwetsbare vluchtelingen en migranten die zijn gestrand in Wit-Rusland, aan de grenzen en in het land, waarvan € 200,000 onmiddellijk ter ondersteuning van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC) als onderdeel van de algemene bijdrage van de EU aan het Disaster Relief Emergency Fund, beheerd door het IFRC. Deze EU-financiering helpt het IFRC en zijn nationale vereniging, het Wit-Russische Rode Kruis, om de broodnodige noodhulp te verlenen, waaronder voedsel, hygiënekits, dekens en EHBO-koffers. Een extra € 500,000 wordt gemobiliseerd voor verdere humanitaire hulp die door EU-partnerorganisaties ter plaatse moet worden verleend.

De Commissie staat klaar om aanvullende humanitaire financiering te verstrekken als antwoord op duidelijk vastgestelde humanitaire behoeften, mocht de toegang voor humanitaire partnerorganisaties in Wit-Rusland verder verbeteren. De humanitaire hulp van de EU is gebaseerd op internationale humanitaire beginselen. 

Ondersteuning voor grens- en migratiebeheer

Sinds het begin van de crisis heeft de EU Letland, Litouwen en Polen onmiddellijk steun verleend voor grensbeheer in de vorm van noodfinanciering, de inzet van deskundigen en hulp in natura van Europese landen in het kader van het mechanisme voor civiele bescherming. Commissaris volgen van Johansson bezoek aan Litouwen verleend door de Commissie € 36.7 miljoen euro van EU-fondsen aan Litouwen ter ondersteuning van de uitvoering van asielprocedures en voor opvangvoorzieningen, ook voor kwetsbare personen. De Commissie coördineerde de hulp van 19 lidstaten en Noorwegen, bestaande uit tenten, bedden, verwarmingssystemen, elektrische generatoren, beddengoed, voedselrantsoenen en andere hulp in natura. De Netwerk voor paraatheid bij migratie en crisisbeheer (het Blueprint Network) komt wekelijks bijeen om kwalitatief hoogwaardig situationeel bewustzijn en coördinatie te bieden om een ​​effectieve reactie vorm te geven. EU-agentschappen voor Binnenlandse Zaken zijn sinds juli ook ingezet met personeel aanwezig in de drie lidstaten en materieel ingezet in Litouwen en Letland.

De Commissie voert een dialoog met Letland, Litouwen en Polen over financiële en operationele behoeften en stelt nog eens 200 miljoen euro beschikbaar voor grensbeheer. Verdere steun van agentschappen kan bestaan ​​uit snelle grensinterventie en/of terugkeerinterventie van Frontex en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken, bijstand bij migratiebeheer en adequate opvang.

De Commissie, Frontex en IOM werken samen met Litouwen om de terugkeercapaciteit te versterken door de uitwisseling van begeleiding, beste praktijken en hulp aan derde landen om overname te ondersteunen. Polen heeft ook om ondersteuning van Frontex gevraagd bij het uitvoeren van terugkeeracties. De Commissie zal ook maximaal € 3.5 miljoen ter ondersteuning van vrijwillige terugkeer uit Wit-Rusland naar landen van herkomst. Het Europees Centrum tegen migrantensmokkel van Europol ondersteunt strafrechtelijke onderzoeken en vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie. Volledige uitvoering van de EU-actieplan tegen migrantensmokkel (2021-2025) zal een doeltreffender antwoord bieden op de instrumentalisering van mensen voor politieke doeleinden en de noodzaak om in dergelijke situaties de buitengrenzen van de EU te beheren.

Bovendien werkt de Commissie aan een voorstel voor voorlopige maatregelen op het gebied van asiel en terugkeer, gebaseerd op Artikel 78, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Dit volgt op de uitnodiging van de Europese Raad aan de Commissie om de nodige wijzigingen in het rechtskader van de EU en concrete maatregelen voor te stellen om een ​​onmiddellijke en passende reactie te garanderen in overeenstemming met het EU-recht en internationale verplichtingen. Het komt ook tegemoet aan een verzoek van de getroffen lidstaten om te kunnen vertrouwen op voorlopige maatregelen om de noodsituatie op het gebied van migratie aan de buitengrenzen van de EU doeltreffend aan te pakken.

Hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid / vicevoorzitter Josep Borrell zei: “Het Wit-Russische regime probeert de aandacht af te leiden van de erbarmelijke situatie in het land door gebruik te maken van de ontzetting van de mensen en hen naar de EU-grenzen te duwen. Ze zullen niet slagen. Als reactie hierop hebben we ons sanctieregime uitgebreid en nemen we een ander pakket maatregelen tegen de daders van deze hybride aanval door het Loekasjenko-regime. Samen met VN-agentschappen zullen we humanitaire hulp bieden aan mensen in nood. We zullen onze diplomatieke contacten met onze partners voortzetten. De EU staat pal tegen deze hybride aanval.”

Onze Europese levenswijze promoten Margaritis Schinas, vicevoorzitter: "Gewone mensen wordt een leugen verkocht door het Wit-Russische regime dat werkt met internationale smokkelnetwerken. Wat er aan onze grenzen gebeurt, is geen migratieprobleem, maar een veiligheidsprobleem. En de EU laat zien dat ze onverbiddelijk zal reageren. Dankzij het vastberaden en alomvattende EU-optreden samen met onze partners, beginnen we verbeteringen te zien. En het mechanisme voor zwarte lijsten dat we vandaag voorstellen, is een verdere tastbare uitdrukking van onze bereidheid om resoluut op te treden. Dit is een wereldwijd probleem en we moeten een internationale coalitie bouwen tegen het gebruik van mensen als politieke pionnen."

Ylva Johansson, commissaris voor Binnenlandse Zaken: "Om onze grenzen te beschermen en mensen te beschermen, sluiten we Loekasjenko's reisorganisatie zonder vergunning af. De levensvatbare route naar Europa loopt via een legaal verhard pad, geen onregelmatig bospad. Op de lange termijn hebben we een eerlijk en doeltreffend Europees migratie- en asielstelsel nodig dat op verschillende situaties kan reageren. Dit onderstreept onze behoefte aan het nieuwe pact inzake migratie en asiel."

Commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing Janez Lenarčič zei: “De EU steunt haar humanitaire partners om de broodnodige hulp te bieden aan mensen die aan de grens en in andere delen van Wit-Rusland zijn gestrand. Gezien de naderende winterkou moeten we zorgen voor een continue toegang van humanitaire organisaties van beide kanten om deze kwetsbare groep mensen te bereiken.” 

Vervoerscommissaris Adina Vălean zei: “Uit de sterke en onmiddellijke samenwerking die we de afgelopen weken hebben gezien vanuit de wereldwijde luchtvaartgemeenschap, blijkt dat het van essentieel belang is om vervoerders nauw te betrekken bij het voorkomen en bestrijden van deze nieuwe vorm van hybride dreiging. Ons nieuwe voorstel voor maatregelen gericht op vervoerders die smokkel vergemakkelijken of daarbij betrokken zijn, geeft ons een krachtig instrument om actie te ondernemen wanneer vervoerders willen profiteren van de uitbuiting van mensen.”

Olivér Várhelyi, commissaris voor Nabuurschapsbeleid en Uitbreiding, zei: “De door de staat gesteunde instrumentalisering van duizenden migranten en aanvallen op de EU en haar lidstaten is onaanvaardbaar en moet worden beëindigd. Zoals onze voorstellen van vandaag laten zien, heeft dit ook gevolgen. We accepteren de chantage van het Loekasjenko-regime niet. We zullen steun verlenen aan de mensen die gevangen zitten in zijn plannen. Tegelijkertijd blijven we achter de bevolking van Wit-Rusland staan ​​ter ondersteuning van hun democratische aspiraties.”

Achtergrond

Het is de EU als geheel die wordt uitgedaagd, met name Litouwen, Polen en Letland, die sinds de zomer een verraderlijke nieuwe dreiging hebben ervaren in de vorm van instrumentalisering van wanhopige mensen. Dit is geïnitieerd en georganiseerd door het Loekasjenko-regime dat mensen naar de grens lokt, met medewerking van migrantensmokkelaars en criminele netwerken.

De acties van Wit-Rusland hebben een humanitaire crisis veroorzaakt. Mannen, vrouwen en kinderen waren gestrand in een uitgestrekt bos bij temperaturen onder het vriespunt. Verschillende mensen, waaronder kinderen, kwamen daarbij om het leven. De situatie escaleerde op 8 november toen 2,000 mensen vast kwamen te zitten aan de grens. Na intensief diplomatiek contact heeft de EU humanitaire hulp gestuurd en werkt zij samen met VN-agentschappen om evacuaties te ondersteunen. Wit-Rusland heeft mensen vanuit het geïmproviseerde kamp aan de grens overgebracht naar een verwarmd pakhuis.

Meer informatie

Mededeling: Reageren op door de staat gesteunde instrumentalisering van migranten aan de buitengrens van de EU
Voorstel om vervoerders die zich bezighouden met smokkel op een zwarte lijst te zetten  
MEMO: EU stelt maatregelen voor tegen vervoerders die betrokken zijn bij mensenhandel of migrantensmokkel naar EU-grondgebied
Factsheet: EU-maatregelen om door de staat gesponsorde instrumentalisering van migranten aan de buitengrens van de EU tegen te gaan
Factsheet: EU-actie om vervoerders die zich bezighouden met mensenhandel of mensensmokkel naar de EU op een zwarte lijst te zetten
Factsheet: Noodhulp van de EU voor migratie en grensbeheer
EUvsDisinfo-rapporten

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending