Verbind je met ons

Afrika en India

Democratische Republiek Congo (DRC): de escalatie van de vijandelijkheden in het oostelijke deel van het land

DELEN:

gepubliceerd

on

De EU is uiterst bezorgd over de escalatie van het geweld in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC) en de verslechtering van de humanitaire situatie, waardoor miljoenen mensen worden blootgesteld aan mensenrechtenschendingen, waaronder ontheemding, ontbering en gendergerelateerd geweld. De militaire opbouw en het gebruik van geavanceerde grond-luchtraketten en drones vormen een zorgwekkende escalatie die de situatie verder in gevaar brengt, vooral rond Sake en Goma.

De EU herhaalt haar standvastige steun aan de processen van Luanda en Nairobi. Er bestaat geen militaire oplossing voor deze crisis, alleen een politieke oplossing: deze moet worden bereikt via een inclusieve dialoog tussen de DRC en Rwanda om de diepere oorzaken van het conflict aan te pakken, gericht op de uitvoering van de besluiten die in het kader van de regionale vredesinitiatieven zijn genomen en het waarborgen van de eerbiediging van de mensenrechten. de soevereiniteit, eenheid en territoriale integriteit van alle landen in de regio. Bestaande routekaarten moeten worden geïmplementeerd; bestaande verificatiemechanismen moeten opnieuw worden geactiveerd.

De EU veroordeelt het jongste offensief van M23 en herhaalt haar krachtige veroordeling van de acties van gewapende groepen in het oosten van de DRC. Deze groepen moeten alle vijandelijkheden staken, zich terugtrekken uit de gebieden die zij bezetten en ontwapenen in overeenstemming met de besluiten die in het Luanda- en Nairobi-proces zijn genomen.

De EU onderstreept de verplichting voor alle staten om elke steun aan deze gewapende groepen stop te zetten. In het bijzonder veroordeelt de EU de steun van Rwanda aan M23 en de militaire aanwezigheid op Congolees grondgebied. Zij dringt er bij Rwanda met klem op aan om al zijn militair personeel onmiddellijk uit de DRC terug te trekken en alle steun aan en samenwerking met M23 te beëindigen. Zij dringt er bij de DRC en alle regionale spelers met klem op aan om alle steun aan en samenwerking met de FDLR, die zijn wortels heeft in de genocide tegen de Tutsi's, en welke andere gewapende groepering dan ook te beëindigen.

Alle partijen moeten hun uiterste best doen om burgers te beschermen, schendingen van het internationaal recht te voorkomen en te zorgen voor een veilige en ongehinderde toegang voor humanitaire hulp aan iedereen in nood, onmiddellijk en zonder voorafgaande voorwaarden.

De EU herhaalt in ondubbelzinnige bewoordingen haar veroordeling van haatzaaiende uitlatingen en vreemdelingenhaat, evenals van etnisch gebaseerde politiek. De EU dringt er bij alle politieke actoren en actoren uit het maatschappelijk middenveld op aan om bij te dragen aan een op vrede gerichte dialoog en zich te onthouden van escalatie. De EU roept alle partijen op zich te onthouden van confronterende en opruiende retoriek, inclusief dreigementen van militaire escalatie.

De EU blijft zich inzetten voor het ondersteunen van vrede, stabilisatie en duurzame ontwikkeling in het oosten van de DRC en de regio als geheel. Dit omvat het aanpakken van alle grondoorzaken van onveiligheid en regionale instabiliteit, waaronder slecht bestuur en corruptie, gebrek aan inclusieve instellingen, diepgewortelde straffeloosheid en machtsmisbruik, en gewelddadige concurrentie om toegang tot en controle over land en andere natuurlijke hulpbronnen, evenals het gebruik van illegale netwerken voor de handel in natuurlijke hulpbronnen.

advertentie

De EU veroordeelt de recente aanvallen en de des- en desinformatie tegen sommige EU-ambassades en MONUSCO. De EU onderstreept de wettelijke verantwoordelijkheid van alle staten om de veiligheid van buitenlandse burgers en van het personeel en de bezittingen van diplomatieke missies te beschermen.

Foto auteursrecht: © UNHCR/John Wessels

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending