Verbind je met ons

Visserij

De Raad keurt de visserijovereenkomst tussen de EU en het VK voor 2024 goed

DELEN:

gepubliceerd

on

Illustratie: visserijquota na Brexit

De Raad heeft een akkoord met het Verenigd Koninkrijk goedgekeurd stelt de visserijrechten van EU-vissers veilig in de Atlantische Oceaan en de Noordzee. De tijdige afronding van het jaarlijkse overleg voor 2024 zal daarvoor zorgen stabiliteit en zekerheid voor EU-vissers en voor de industrie.

Luis Planas Puchades, Spaanse minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Onze overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk stelt belangrijke vangstmogelijkheden voor onze vissers veilig en is tot stand gekomen dankzij de goede wil die beide partijen tijdens de onderhandelingen hebben getoond. We hebben ervoor gezorgd dat onze visrechten in de Atlantische Oceaan en de Noordzee het komende jaar beschermd zullen blijven en we komen onze duurzaamheidsverbintenissen na.Luis Planas Puchades, Spaanse minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

De overeenkomst in detail

De overeenkomst die tijdens het jaarlijkse overleg tussen de EU en Groot-Brittannië is bereikt, bepaalt de visserijrechten voor 2024 voor ongeveer 100 gedeelde visbestanden, in het bijzonder de totaal toegestane vangsten (TACs), that is, the maximum quantities of fish from specific stocks that can be caught, and each party’s respective fishing rights.

Deze overeenkomst maakt deel uit van het jaarlijkse proces voor het vaststellen van de vangstmogelijkheden in EU- en niet-EU-wateren voor het komende jaar en werd via een schriftelijke procedure goedgekeurd.

Tijdens de bijeenkomst van de Raad Landbouw en Visserij, die op 10 en 11 december zal plaatsvinden, heeft de cijfers voor aandelen die met Groot-Brittannië worden gedeeld onderdeel worden van de hoofdverordening over de vangstmogelijkheden voor de Atlantische Oceaan en de Noordzee. Die verordening heeft ook betrekking op bestanden die de EU zelf beheert of via overeenkomsten die zijn gesloten in de regionale organisaties voor visserijbeheer, naast de bestanden die worden gedeeld met het Verenigd Koninkrijk en andere derde partijen.

De EU en Groot-Brittannië baseerden hun overeenkomst op het beste wetenschappelijke advies dat beschikbaar was, verstrekt door de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES). The deal reached by the two parties is also in line with the objectives of the EU’s common fisheries policy and of the Trade and Cooperation Agreement concluded with the UK.

Voor bestanden zonder ICES-advies kwamen de EU en Groot-Brittannië overeen om samen te werken om de beschikbaarheid van gegevens te verbeteren als basis voor toekomstig wetenschappelijk advies. Wat de bestanden betreft waarvoor geen vangstadvies wordt gegeven, waren de delegaties het erover eens dat het passend zou zijn specifieke TAC's vast te stellen voor bijvangsten (soorten die onbedoeld worden gevangen terwijl op andere specifieke soorten wordt gevist). Het niveau van deze TAC's is vastgesteld om ervoor te zorgen dat de visserijsterfte niet toeneemt en dat het bestand opnieuw kan worden opgebouwd. Voor sommige bestanden werd een kleine TAC vastgesteld om voortdurende monitoring van het bestand mogelijk te maken.

advertentie

In lijn met wetenschappelijk advies staan ​​hieronder enkele van de bestanden waarvoor de EU en het VK zijn overeengekomen de TAC's verlagen voor 2024, vergeleken met 2023:

 • schelvis in de Ierse Zee (-14.5%) schelvis in de Keltische Zee (-30.6%)
 • wijting in de Keltische Zee (-50%)
 • bijvangsten van schol in het Engelse Kanaal (-42%)

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van aandelen waarvoor de EU en Groot-Brittannië hebben ingestemd de TAC's verhogen voor 2024, vergeleken met 2023:

 • wijting in het westen van Schotland (+20%)
 • schartong in de Noordzee (+9.6%)

Achtergrond

Following the UK’s withdrawal from the EU, fish stocks jointly managed by the EU and the UK are considered gedeelde bronnen onder internationaal recht. De Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de twee partijen worden de voorwaarden vastgelegd waaronder de EU en het Verenigd Koninkrijk hun respectieve visserijrechten in de Atlantische Oceaan en de Noordzee bepalen.

Op grond van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst komen beide partijen overeen om vast te houden jaarlijkse overleg met het oog op het vaststellen van de TAC's en quota voor het volgende jaar. Het overleg wordt geleid door de Commissie en houdt rekening met een aantal factoren, waaronder:

 • internationale verplichtingen
 • ensuring the long-term sustainability of fishing, in line with the EU’s common fisheries policy
 • het best beschikbare wetenschappelijke advies; wanneer dit niet beschikbaar is, wordt uit voorzorg gekozen
 • de noodzaak om het levensonderhoud van vissers te beschermen

De overeenkomst omvat a licentiesysteem voor vissersvaartuigen waarmee wederzijdse toegang tot elkaars wateren wordt verleend.

De Raad ontvangt regelmatig updates over de voortgang van de onderhandelingen en zijn rol is om:

 • begeleiding geven to the Commission on the EU’s position
 • goedkeuren het definitieve akkoord over de jaarlijkse TAC's en quota vóór de formele afronding van het overleg met het Verenigd Koninkrijk

Volgende stappen

Tijdens het Raad Landbouw en Visserij Tijdens de bijeenkomst die op 10 en 11 december zal plaatsvinden, zullen de ministers ernaar streven een politiek akkoord te bereiken over de algemene vangstmogelijkheden in de Atlantische Oceaan en de Noordzee voor 2024, en in sommige gevallen ook voor 2025 en 2026.

De cijfers voor de gedeelde aandelen EU-VK zullen onderdeel worden van dat politieke akkoord.

Subsequently, the text of the political agreement will be finalised by the Council’s legal and linguistic experts. After this, the regulation will be formally adopted by the Council and published in the Official Journal. The provisions will apply from 1 January 2024.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending