Verbind je met ons

Europese Commissie

De Commissie keurt wijzigingen in de Spaanse staatssteunregeling goed, waaronder een budgetverhoging van € 5.61 miljard, om energie-intensieve bedrijven te compenseren voor indirecte emissiekosten

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft, op grond van de EU-staatssteunregels, wijzigingen goedgekeurd van een Spaanse regeling om bepaalde energie-intensieve bedrijven gedeeltelijk te compenseren voor hogere elektriciteitsprijzen als gevolg van de impact van koolstofprijzen op de elektriciteitskosten (de zogenaamde ‘indirecte emissiekosten’) onder het EU-emissiehandelssysteem (“ETS”).  

De regeling werd oorspronkelijk door de Commissie goedgekeurd op 16 maart 2022 (SA.100004). Volgens de regeling wordt de compensatie toegekend aan in aanmerking komende bedrijven via een gedeeltelijke terugbetaling van de indirecte emissiekosten gemaakt tussen 2021 en 2030. De compensatie wordt verleend voor de indirecte emissiekosten die in het voorgaande jaar zijn gemaakt, waarbij de laatste betaling in 2031 zal plaatsvinden.  

Spanje heeft de volgende wijzigingen in de bestaande regeling aangemeld: i) een begrotingsverhoging van € 5.61 miljard, resulterend in een totaal budget van € 8.51 miljard ter compensatie van de kosten van 2022 tot 2030, om rekening te houden met de stijging van de toekomstige prijs van EU-ETS-rechten ; en (ii) de introductie van een aanvullende subsidiabiliteitsvereiste, volgens welke begunstigden van steun van meer dan € 30,000 hun leveranciers binnen maximaal 60 dagen moeten betalen, in overeenstemming met de nationale regels.

De Commissie heeft de gewijzigde regeling beoordeeld aan de hand van de EU-staatssteunregels, en met name de Richtsnoeren voor bepaalde staatssteunmaatregelen in het kader van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2021 (“ETS-richtsnoeren voor staatssteun”). De Commissie heeft vastgesteld dat de gewijzigde regeling noodzakelijk en passend blijft om energie-intensieve bedrijven te ondersteunen bij het omgaan met de hogere elektriciteitsprijzen en om te voorkomen dat bedrijven verhuizen naar landen buiten de EU met een minder ambitieus klimaatbeleid, wat resulteert in een toename van de mondiale uitstoot van broeikasgassen . Bovendien heeft de Commissie vastgesteld dat de gewijzigde regeling nog steeds voldoet aan de vereisten van de ETS-staatssteunrichtsnoeren. Ten slotte heeft de Commissie geconcludeerd dat de verleende steun beperkt blijft tot het noodzakelijke minimum en geen buitensporige negatieve gevolgen zal hebben voor de concurrentie en de handel in de EU. Op deze basis heeft de Commissie de wijzigingen krachtens de EU-staatssteunregels goedgekeurd.  

De niet-vertrouwelijke versie van de beslissing zal beschikbaar worden gesteld onder het nummer SA.106491 in de staatssteun register op de Commissie concurrentie website zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost.  

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending