Verbind je met ons

EU

Onschuldig tot schuldig bewezen: 'Ja', zegt Europees Parlement

DELEN:

gepubliceerd

on

930058150_origDe Commissie juridische zaken (JURI) van het Europees Parlement heeft vandaag (7 april) haar steun uitgesproken voor het voorstel van de Europese Commissie om de eerbiediging van het vermoeden van onschuld te garanderen (IP / 13 / 1157, MEMO / 13 / 1046). De commissie stemde met 13 stemmen voor een advies dat het voorstel steunde (0 stemmen tegen en 0 onthoudingen).

Vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie, verwelkomde de stemming: "De Commissie en het Europees Parlement bundelen hun krachten om de 507 miljoen burgers van Europa sterkere rechten te bieden. De stemming van vandaag maakt de weg vrij voor de invoering van een reeks procedurele rechten die zal van toepassing zijn op alle burgers die in een strafrechtelijke procedure zijn betrapt, in de hele Europese Unie. We bouwen aan een echte Europese rechtsruimte. Dit voorstel zal ervoor zorgen dat het kernbeginsel "onschuldig tot het tegendeel bewezen is" in de hele EU van kracht wordt. Burgers mogen tijdens hun reizen in Europa een vergelijkbaar niveau van bescherming verwachten als thuis. Het is nu aan de ministers van Justitie om dit voorstel naar voren te brengen, zodat het snel wet kan worden."

Het voorstel beoogt de eerbiediging van het vermoeden van onschuld van alle burgers die door politie en justitie worden verdacht of beschuldigd, en het recht om bij het proces aanwezig te zijn, te garanderen. Het garandeert met name dat (1) schuld niet kan worden afgeleid uit officiële beslissingen of verklaringen vóór een definitieve veroordeling; (2) de bewijslast wordt bij de aanklager gelegd en elke twijfel komt de verdachte of beklaagde ten goede; (3) het recht om te zwijgen wordt gegarandeerd en niet gebruikt tegen verdachten om veroordeling veilig te stellen; en (4) de verdachte heeft het recht aanwezig te zijn bij het proces.

Het voorstel maakt deel uit van een pakket maatregelen om de waarborgen voor burgers in strafprocedures verder te versterken (MEMO / 13 / 1046). De andere voorstellen in het pakket hebben tot doel ervoor te zorgen dat kinderen speciale waarborgen krijgen wanneer ze strafrechtelijk worden vervolgd en om de toegang van verdachten en beklaagden tot voorlopige rechtsbijstand te garanderen in de vroege stadia van de procedure, met name voor mensen tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd.

Volgende stappen: Naar aanleiding van het advies van de Commissie juridische zaken van vandaag zal de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) haar verslag over het voorstel in de komende weken goedkeuren. Het voorstel zal vervolgens in plenaire vergadering door het Europees Parlement worden gestemd.

Achtergrond

Elk jaar vinden er in de Europese Unie meer dan 9 miljoen strafrechtelijke procedures plaats. Op 9 maart 2010 heeft de Europese Commissie de eerste stap gezet in een reeks maatregelen om gemeenschappelijke EU-normen vast te stellen voor alle strafprocedures. De Commissie stelde regels voor die de EU-landen zouden verplichten om volledige tolk- en vertaaldiensten aan verdachten te verlenen (IP / 10 / 249, MEMO / 10 / 70). Het voorstel werd in een recordtijd van negen maanden aangenomen door het Europees Parlement en de Raad en de lidstaten hebben drie jaar de tijd gehad om deze regels goed te keuren, in plaats van de gebruikelijke twee jaar, om de autoriteiten de tijd te geven om vertaalde informatie in te voeren (IP / 13 / 995).

advertentie

De wet werd gevolgd door een tweede richtlijn over het recht op informatie in strafprocedures, aangenomen in 2012 (IP / 12 / 575), en vervolgens door een derde richtlijn betreffende het recht op toegang tot een advocaat en het recht om bij vrijheidsbeneming te communiceren met familieleden en consulaire autoriteiten, aangenomen in 2013 (IP / 13 / 921).

Op 27 november 2013 heeft de Commissie een pakket maatregelen voorgesteld om het recht op een eerlijk proces in strafprocedures te voltooien (SPEECH / 13 / 986). Het pakket bestond uit een voorstel voor een richtlijn ter versterking van het vermoeden van onschuld en het recht om bij het proces aanwezig te zijn; een voorstel voor een richtlijn betreffende bijzondere waarborgen voor kinderen; een voorstel voor een richtlijn betreffende het recht op voorlopige rechtsbijstand; een aanbeveling over procedurele waarborgen voor kwetsbare personen; en een aanbeveling over het recht op rechtsbijstand.

Zonder gemeenschappelijke minimumnormen om een ​​eerlijk proces te waarborgen, zullen gerechtelijke autoriteiten terughoudend zijn om elkaars gerechtelijke systemen en beslissingen te vertrouwen en dus iemand naar een ander land te sturen om terecht te staan. Als gevolg hiervan worden EU-maatregelen ter bestrijding van criminaliteit, zoals het Europees aanhoudingsbevel, mogelijk niet volledig toegepast.

Meer informatie

Zorgen voor sterkere procedurele rechten in de hele Unie
Europese Commissie: Strafrechtbeleid
Homepage van Vice President Viviane Reding
Volg de vice-voorzitter op Twitter: @ VivianeRedingEU
Volg EU Justitie op Twitter: EU_Justice

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending