Verbind je met ons

EU

Betere bereikbaarheid voor burgers nodig om de effectiviteit van de openbare raadplegingen van de Europese Commissie te verbeteren, zeg #Auditors

DELEN:

gepubliceerd

on

Het raamwerk van de Europese Commissie voor het raadplegen van het publiek tijdens de ontwikkeling en evaluatie van EU-wetten en -beleid is van een hoog niveau, aldus een nieuw rapport van de Europese Rekenkamer. De prestaties van geselecteerde recente openbare raadplegingen door de Commissie waren over het algemeen bevredigend, aldus de controleurs. Zij bevelen echter aan dat de Commissie de manier waarop zij burgers bereikt, verbetert om een ​​grotere participatie te bevorderen. Bovendien moet het hun bijdragen beter monitoren en beoordelen om te beschermen tegen manipulatie van de resultaten, zeggen ze.

The Commission consults citizens and stakeholders in all areas of EU action and throughout the policy cycle. They can also share their views at any stage from the initiation to the evaluation of EU policies through its ‘Have Your Say’ portal. The Commission conducts over 100 public consultations a year.

De controleurs beoordeelden of de openbare raadplegingen van de Commissie effectief waren in het bereiken van burgers en belanghebbenden en het benutten van hun bijdragen. Ze onderzochten een selectie van recente onlineraadplegingen, onder meer over seizoensklokveranderingen, migratiemaatregelen en landbouwbeleid. Ook voerden de auditors een belevingsonderzoek uit om te achterhalen hoe tevreden de deelnemers aan de consultaties daadwerkelijk waren.

“De betrokkenheid van burgers bij openbare raadplegingen is van cruciaal belang voor het behoud van de democratische legitimiteit van de EU en het bereiken van wetten en beleid van hoge kwaliteit”, aldus Annemie Turtelboom, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het rapport. “De Commissie moet meer doen om het doel van publieke participatie te bereiken met een zo goed mogelijk bereik voor de burgers, en deelnemers informeren over de uitkomst van de openbare raadplegingen.”

Hoewel de controleurs het hoge niveau van het kader van de Commissie en de algehele tevredenheid van de deelnemers over het openbare raadplegingsproces onderkennen, constateerden zij tekortkomingen in de outreach- en feedbackactiviteiten.

In 2018 namen gemiddeld 2,000 burgers deel aan elke consultatie. Dit is exclusief de “klokverandering”-raadpleging, die een recordaantal van 4.6 miljoen reacties ontving – ook al kwam de overgrote meerderheid hiervan uit slechts één lidstaat (Duitsland). De controleurs troffen echter ook één openbare raadpleging in hun steekproef aan waaraan slechts drie mensen deelnamen. Dit illustreert dat de Commissie haar outreach-activiteiten moet verbeteren, aldus de controleurs. Zij bevelen aan dat zij beter moet samenwerken met haar kantoren en autoriteiten in de lidstaten om meer informatie over raadplegingen te verspreiden en haar communicatiekanalen aan te passen om het bereik van potentiële deelnemers te vergroten en eventuele informatielacunes aan te pakken. Volgens de controleurs maakten de raadplegingen met de laagste responspercentages geen gebruik van verschillende communicatiekanalen om hun doelgroepen te bereiken, in tegenstelling tot de raadplegingen met de hoogste responspercentages.

De deelname was ook hoger toen de enquête in alle officiële talen van de EU beschikbaar werd gesteld. De controleurs vonden echter geen duidelijke criteria om te bepalen of raadplegingen in het “brede publieke belang” waren en dus vertaald moesten worden. Zij roepen de Commissie op om belangrijke documenten voor dergelijke initiatieven, evenals “prioritaire” initiatieven, in de 24 officiële talen van de EU te verstrekken, zodat alle burgers gemakkelijk en effectief kunnen deelnemen. Bovendien zouden de enquêtes, die soms lang en complex waren, lezersvriendelijker moeten zijn.

advertentie

Voorbereidende informatie over het doel van een raadpleging en het geplande gebruik van de resultaten ervan zal zeer waarschijnlijk een gunstige invloed hebben op het deelnamepercentage en de kwaliteit van de reacties. De controleurs merkten op dat de Commissie haar raadplegingsstrategieën of andere voorafgaande informatie niet systematisch had voorbereid en gepubliceerd, en vroegen haar dit in de toekomst wel te doen.

De controleurs bevelen ook aan dat de Commissie de deelnemers tijdig informeert over de uitkomsten van de raadplegingen. Ze constateerden dat de feedback aan de respondenten onvoldoende was: rapporten over de resultaten ontbraken soms of werden pas lang na afloop van de consultaties afgeleverd, en vaak alleen in het Engels.

Hoewel de gegevensanalyse van de Commissie over het geheel genomen bevredigend was, waarschuwen de controleurs dat de controles op de geldigheid van de antwoorden beperkt zijn. Ze roepen op tot hoge normen voor gegevensverwerking en beveiliging om het openbare raadplegingsproces te beschermen tegen manipulatie van de resultaten. Zij bevelen aan dat de Commissie ook systematisch beoordeelt of haar openbare raadplegingen al hun doelstellingen bereiken.

De OESO plaatst de Commissie op de eerste plaats onder haar leden als het gaat om de betrokkenheid van burgers bij de ontwikkeling van het recht. In 2018 heeft het Europees Parlement de ERK gevraagd te evalueren hoe burgers rechtstreeks kunnen deelnemen en bijdragen aan het hele EU-wetgevingsproces. De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU, maar ook aan andere geïnteresseerde partijen zoals nationale parlementen, belanghebbenden uit de sector en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

Special report 14/2019 ‘Have your say!’: Commission’s public consultations engage citizens, but fall short of outreach activities’ is available on the ECA-website in 23 EU-talen. De controleurs hebben eerder gerelateerde rapporten gepubliceerd over betere regelgeving en het in de praktijk brengen van EU-wetgeving.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending