Rapport over #EUEgyptRelations - Investeren in sociaaleconomische ontwikkeling en inclusieve groei

De EU en Egypte zijn op veel gebieden nauwer gaan samenwerken, met name op het gebied van sociaaleconomische ontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek, energie, migratie, bestrijding van terrorisme en regionale kwesties.

De verslag over het partnerschap tussen de EU en Egypte voor de periode van juni 2017 tot mei 2018 werd vandaag uitgevaardigd en belicht de belangrijkste ontwikkelingen in de EU-Egypte-samenwerking met een bijzondere nadruk op het bereiken van de doelstellingen Partnerschap Prioriteiten 2017-2020, aangenomen tijdens de Associatieraad EU-Egypte in juli 2017.

Hoge vertegenwoordiger / vicevoorzitter Federica Mogherini zei: "Egypte, zijn stabiliteit en ontwikkeling zijn de sleutel tot de Europese Unie, haar lidstaten en de hele regio. Daarom hebben we vorig jaar onze prioriteiten voor partnerschap ondertekend en onze al sterke betrokkenheid bij en voor het Egyptische volk versterkt. We zijn vastbesloten om ons werk samen voort te zetten om alle uitdagingen aan te gaan waarmee we te maken hebben, in het belang van onze burgers. "

Europees nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen Commissielid Johannes Hahn (afgebeeld) voegde hieraan toe: "In het afgelopen jaar hebben we onze actie opgevoerd om Egypte te ondersteunen bij de hervorming van zijn economie, werkend aan een duurzame en inclusieve groei. Voor de EU is het absoluut noodzakelijk dat de jonge generatie, vrouwen en de meest kwetsbare leden van de samenleving in dit proces worden betrokken. De EU zal Egypte blijven ondersteunen bij het aanpakken van sociaaleconomische uitdagingen en zal blijven samenwerken voor de stabiliteit en welvaart van de regio. "

Tijdens de verslagperiode werd de inzet van de EU ten aanzien van Egypte opnieuw bevestigd door regelmatige politieke dialogen, bilaterale bezoeken van de zijde van de EU en Egypte en de voortgezette uitvoering van de financiële steun van de EU.

Egypte bleef ook als regionale speler betrokken bij belangrijke regionale en internationale kwesties, met name in het vooruitzicht van zijn voorzitterschap van de Afrikaanse Unie volgend jaar, zoals het vredesproces in het Midden-Oosten, Syrië, Libië, Afrika, de situatie in de Golf en de Euro-mediterrane landen. samenwerking.

Over het geheel genomen blijkt uit de conclusies van het verslag dat de uitvoering van prioritaire gebieden goed op weg is, met opmerkelijke uitdagingen, met name op het gebied van de rechtsstaat, mensenrechten, fundamentele vrijheden en ruimte voor het maatschappelijk middenveld. De volgende Associatieraad EU-Egypte, die op 20 december in Brussel zal worden gehouden, zal de gelegenheid zijn om het partnerschap EU-Egypte de komende maanden verder te bespreken.

Meer details

De totale EU-vastleggingen voor financiële bijstand aan Egypte bedragen meer dan 1,3 miljard aan subsidies. Dit bedrag is voornamelijk gericht op sociale ontwikkeling en het creëren van banen, infrastructuur, hernieuwbare energie, water en sanitaire voorzieningen / afvalbeheer, milieu, maar het ondersteunt ook de verbetering van goed bestuur, mensenrechten, justitie en hervorming van het openbaar bestuur in Egypte.

Via het meerjarenprogramma Faciliteit voor inclusieve groei en jobcreatie ondersteunt de EU het bedrijf dat milieu mogelijk maakt en economische hervormingen ten gunste van ondernemingen bevordert, waaronder gemakkelijker toegang tot financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen. De EU promoot ook arbeidsintensieve gemeenschapsdiensten en openbare werken als een effectief en doelgericht sociaal vangnet. Via het EU-programma Emergency Employment Investment Project (EEIP) voltooid in januari 2018, hebben meer dan 50,000-jongeren, veelal vrouwen, nieuwe vaardigheden verworven en toegang tot banen gekregen. Bijna 10,000 van hen heeft specifieke ondersteuning gekregen om vaste banen te krijgen of een eigen bedrijf te starten.

Een aantal bezoeken en bijeenkomsten op hoog niveau hebben bijgedragen aan het versterken van het partnerschap tussen de EU en Egypte in 2017-2018 en om regionale en internationale zorgwekkende kwesties te bespreken. Het gaat onder meer om bijeenkomsten tussen de Egyptische president Abdelfattah Al-Sisi en de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk in september 2017; Hoge vertegenwoordiger / vicevoorzitter Federica Mogherini's ontmoetingen met de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Shoukry in de marge van verschillende internationale fora; de bezoek van commissaris voor het Europees nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen, Johannes Hahn, in oktober 2017, om de steun van de EU aan het migratiebeheer van Egypte binnen en buiten zijn grenzen te bevestigen met de ondertekening van een € 60 miljoen-programma in het kader van de EU Emergency Trust Fund for Africa; het bezoek van Commissaris voor Klimaatactie en Energie, Miguel Arias Cañete, in april 2018, tijdens welke hij een nieuw memorandum van overeenstemming over energiesamenwerking; en de lancering door commissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap, Dimitris Avramopoulos, in december 2017 van de Migratiedialoog EU-Egypte, gericht op verbetering van de bilaterale samenwerking en discussies over het algemene onderwerp migratie.

Een volgende stap in de samenwerking tussen de EU en Egypte omvat de ondertekening van een overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking voor Deelname van Egypte aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse-Zeegebied (PRIMA) in oktober 2017.

Meer informatie

Verslag over de betrekkingen tussen de EU en Egypte in het kader van het herziene ENB (2017-2018)

Prioriteiten EU-Egypte partnerschap 2017-2020

Delegatie van de Europese Unie naar Egypte

Comments

Facebook reacties

Tags: , , , , , , , ,

Categorie: Een voorpagina, Egypte, EU, Europese Commissie

Reacties zijn gesloten.