Verbind je met ons

EU

OLAF in 2013: meer onderzoekswerk, kortere onderzoeksduur, meer resultaten voor EU-belastingbetalers

DELEN:

gepubliceerd

on

de-man-van-olaf-giovanni-kessler-20121022In 2013 slaagde het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) erin de strijd tegen fraude in heel Europa op te voeren. Burgers en instellingen meldden meer informatie van potentieel onderzoeksbelang dan ooit tevoren.

OLAF voltooide een recordaantal onderzoeken terwijl de totale duur ervan werd verkort en het bracht het hoogste aantal aanbevelingen in vijf jaar uit. OLAF heeft aanbevolen om 402.8 miljoen euro terug te vorderen naar de EU-begroting, waarmee andere projecten kunnen worden gefinancierd en de lasten voor de belastingbetalers in de EU kunnen worden verlicht. Deze uitstekende resultaten tonen aan dat OLAF een steeds efficiënter bureau is geworden, dat constant resultaten levert voor de Europese burgers.

“In 2013 zijn we erin geslaagd OLAF te moderniseren en er een bureau van te maken dat steeds vaardiger wordt in de strijd tegen fraude en corruptie in de EU. De reorganisatie van 2012 heeft veelbelovende resultaten opgeleverd en heeft ons in staat gesteld onze onderzoeksinspanningen op te voeren, bij te dragen aan belangrijke wetgevingsdossiers en de samenwerking met onze operationele partners verder te verdiepen. Dit is gedaan met vrijwel dezelfde middelen als in voorgaande jaren, wat getuigt van de inzet en professionaliteit van ons personeel”, zei directeur-generaal Giovanni Kessler tijdens de jaarlijkse persconferentie waarin het OLAF-verslag 2013 werd gepresenteerd. Sprekend over de vooruitzichten voor 2014 voegde hij eraan toe: “OLAF is versterkt door de inwerkingtreding van een nieuwe OLAF-verordening en door de goedkeuring van nieuwe richtsnoeren voor onderzoeksprocedures voor OLAF-personeel. ud-beleid verder. We zullen de plannen van de Commissie om een ​​Europees Openbaar Ministerie op te richten actief blijven steunen. Dit project is een belangrijk onderdeel van onze visie op een betere bescherming van de financiële belangen van de EU."

Hoogtepunten van de OLAF-resultaten in 2013

  • OLAF ontving het hoogste aantal binnengekomen informatie van potentieel onderzoeksbelang sinds zijn oprichting, 1294 items. Dit betekent dat het Bureau in 2013 35% meer informatie ontving dan vijf jaar geleden in 2009, wat wijst op de aanhoudende aandacht van EU-burgers, instellingen en andere partners voor fraudekwesties. Deze grotere stroom binnenkomende informatie toont een groter vertrouwen in de onderzoekscapaciteiten van OLAF.
  • Ondanks de grotere hoeveelheid binnenkomende informatie is OLAF erin geslaagd om deze informatie in korte tijd - gemiddeld 1.8 maand - te blijven beoordelen alvorens te besluiten een zaak al dan niet voort te zetten. De afgelopen twee jaar heeft OLAF de duur van deze selectiefase met meer dan 70% verkort.
  • OLAF opende een groot aantal onderzoeken, 253. Dit is een stijging van ruim 58% ten opzichte van 2009.
  • Ook in 293 zijn 2013 onderzoeken afgerond. De gemiddelde doorlooptijd van een onderzoek is gedaald naar 21.8 maanden. Dit is de kortste gemiddelde duur van onderzoeken over de afgelopen vijf jaar. Door onderzoeken efficiënter en in kortere tijd uit te voeren, wordt de kans vergroot dat OLAF-zaken in de praktijk tot tastbare resultaten leiden.
  • OLAF deed 353 aanbevelingen voor financiële, gerechtelijke, administratieve of disciplinaire maatregelen die door de bevoegde autoriteiten moeten worden genomen. Dit is 81% meer dan in 2009.
  • In 2013 adviseerde OLAF ook een hoog bedrag terug te vorderen naar de EU-begroting, 402.8 miljoen euro.

OLAF-bijdrage aan het belangrijkste fraudebestrijdingsbeleid

In 2013 assisteerde OLAF de Europese Commissie bij de ontwikkeling van fraudebestrijdingsbeleid en -wetgeving. Het Bureau heeft een substantiële technische bijdrage geleverd aan het wetgevingsvoorstel van de Commissie over de instelling van een Europees Openbaar Ministerie (EOM) van juli. Dit initiatief zal ertoe bijdragen dat fraude ten nadele van de EU-begroting consequent wordt vervolgd in heel Europa en dat fraudeurs voor de rechter worden gebracht. Aangezien de illegale handel in tabaksproducten de begrotingen van de EU en de lidstaten elk jaar berooft van aanzienlijke middelen, bleef OLAF de strijd tegen dit schadelijke fenomeen het hele jaar door tot prioriteit maken.

Omdat complexe fraudezaken met een grensoverschrijdende of internationale dimensie steeds vaker voorkomen, heeft OLAF in 2013 zijn bereik verbreed. Het Bureau heeft een reeks samenwerkingsovereenkomsten gesloten met partners in Europa en daarbuiten. Dergelijke partnerschappen zullen bijdragen tot een betere bescherming van de financiële belangen van de EU, in het voordeel van de belastingbetalers in de EU.

advertentie

Als u het volledige rapport wilt lezen, alstublieft Klik hier (alleen in het Engels).

OLAF
De opdracht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) is drieledig: het beschermt de financiële belangen van de Europese Unie door onderzoek te doen naar fraude, corruptie en andere onwettige activiteiten; het detecteert en onderzoekt ernstige zaken met betrekking tot de uitoefening van professionele taken door leden en personeel van de EU-instellingen en -organen die kunnen leiden tot tucht- of strafrechtelijke procedures; en het ondersteunt de EU-instellingen, met name de Europese Commissie, bij de ontwikkeling en uitvoering van fraudebestrijdingswetgeving en -beleid.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending