Verbind je met ons

Misdrijf

Bescherming van EU-fondsen: de EU moet meer doen om fraude op te sporen, te voorkomen en terug te vorderen 

DELEN:

gepubliceerd

on

In het rapport, dat op maandag (4 december) werd aangenomen met 17 stemmen voor, geen tegen en twee onthoudingen, benadrukt de Commissie Begrotingscontrole het grote risico voor de financiële belangen van de EU als gevolg van nepotisme bij het verkrijgen van EU-fondsen. CONT.

Ook de leden van de commissie maken zich zorgen over de nieuwste gegevens waaruit blijkt dat de veiligheid van journalisten in de EU is verslechterd en er wordt opgeroepen tot een betere bescherming van onderzoeksjournalisten die aanzienlijk kunnen bijdragen aan de bestrijding van corruptie en straffeloosheid.

Oekraïne

In de aangenomen tekst staat dat de EU-fondsen voor hulp in niet-EU-landen en het geld dat is toegewezen voor de reactie van Europa op de Russische agressie tegen Oekraïne wordt niet adequaat gecontroleerd en gecontroleerd. Zij roepen de Commissie op om grondiger controles uit te voeren om ervoor te zorgen dat de EU-middelen uiteindelijk terechtkomen bij de meest behoeftigen.

De EP-leden maken zich vooral zorgen over de piek in onregelmatigheden die de EU treffen Instrument voor pretoetredingssteun (IPA) en roepen de Commissie op om ook toekomstige acties fraudebestendig te maken, zoals in het geval van Oekraïne, dat aanzienlijke middelen zal ontvangen van het IPA en Horizon Europa.

Rechtsstaat in Hongarije en Polen

De commissie slaat alarm over de gerapporteerde plannen van de Commissie om de geschorste 6.3 miljard euro uit te betalen Faciliteit voor herstel en veerkracht (RFF) aan Hongarije in ruil voor zijn steun aan Oekraïne. De opgeschorte fondsen mogen alleen aan Hongarije worden vrijgegeven als de door de Hongaarse regering aangenomen corrigerende maatregelen in de praktijk effectief zijn gebleken, zeggen Europarlementariërs.

advertentie

Wat Polen betreft, herhalen zij hun zorgen over de bevindingen over ernstige tekortkomingen in de rechterlijke macht en de mediasector en de Commissie vragen om pas middelen uit de RRF vrij te maken zodra aan alle verzoeken met betrekking tot de eerbiediging van de rechtsstaat is voldaan.

Europees Openbaar Ministerie

De leden van het Europees Parlement dringen erop aan dat Denemarken, Hongarije, Ierland, Polen en Zweden zich onverwijld moeten aansluiten bij het Europees Openbaar Ministerie. Zij dringen erop aan dat de Europese aanklager een autonome begroting krijgt om de belangen van de Europese Unie zo goed mogelijk te beschermen.

Faciliteit voor herstel en veerkracht

De leden van het Europees Parlement zijn nog steeds bezorgd dat de financiële belangen van de EU niet op robuuste wijze worden beschermd in het RRF, vanwege tekortkomingen in de rapportage- en controlesystemen van de lidstaten, de inherente kenmerken van het RRF-bestedingsmodel, dat problemen oplevert bij het beoordelen van het foutenpercentage, en de beperkingen van de betalingsopschortingsmethode van de Commissie.

Hoewel er aanzienlijke verschillen bestaan ​​tussen de rapportage en de follow-up van vermoedelijke fraude door de lidstaten, vragen EP-leden met name Finland, Ierland en Polen om nationale fraudebestrijdingsstrategieën aan te nemen om aan te tonen dat zij de bescherming van EU-fondsen serieus nemen.

Achtergrond

De EU-enquêtes uit 2022 over corruptie blijkt dat corruptie een ernstige zorg blijft voor EU-burgers en bedrijven in de EU, waarbij veel burgers geloven dat corruptie wijdverbreid is in hun land (68%) en dat het niveau van corruptie is toegenomen (41%).

Het aantal door de EU en nationale autoriteiten gemelde gevallen van fraude en onregelmatigheden is in 2022 licht gestegen ten opzichte van 2021, terwijl tegelijkertijd de getroffen financiering met betrekking tot deze gevallen in 2022 daalde tot € 1.77 miljard (van € 3.24 miljard in 2021).

Het totale terugvorderingspercentage in 2022 voor zowel frauduleuze als niet-frauduleuze gevallen bedroeg slechts 48% (vergeleken met 54% in 2021) en dat voor frauduleuze gevallen slechts 2%.

Meer informatie 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending