Verbind je met ons

Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

OLAF helpt voorkomen dat meer dan 430 miljoen illegale sigaretten de EU-markt overspoelen

DELEN:

gepubliceerd

on

In 2021 hebben wereldwijde operaties waarbij het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) betrokken was, geleid tot de inbeslagname van honderden miljoenen illegale sigaretten. De onderzoekers van OLAF waren ook bezig met het opsporen van tabak die werd gebruikt voor de illegale productie van sigaretten en nagemaakte of gesmokkelde waterpijptabak.

OLAF nam deel aan een aantal operaties met nationale en internationale douane- en wetshandhavingsinstanties om de sigaretten- en tabakssmokkel tegen te gaan. Deze operaties hebben geleid tot de inbeslagname van 93 miljoen sigaretten die de EU zijn binnengesmokkeld, en tot 253 miljoen sigaretten die buiten haar grenzen in beslag zijn genomen.

Het werk van OLAF heeft ook geleid tot de inbeslagname van 91 miljoen sigaretten die illegaal zijn geproduceerd op locaties in de hele EU, wat leidde tot in totaal 437 miljoen illegale sigaretten. Door OLAF ontdekte informatie heeft ertoe geleid dat 372 ton ruwe tabak, die bestemd was voor de illegale productie van sigaretten, in beslag werd genomen.

In 2021 bleef OLAF actief op het gebied van de smokkel van waterpijptabak, een opkomende trend die OLAF enkele jaren geleden ontdekte. OLAF heeft verdachte zendingen van meer dan 60 ton waterpijptabak kunnen identificeren.

OLAF-directeur-generaal Ville Itälä zei: “Deze inbeslagnames hebben de EU-lidstaten ongeveer € 90 miljoen aan verloren inkomsten bespaard, en we hebben geholpen om de criminele bendes die achter deze illegale handel zitten aan te pakken. Smokkelaars passen verschillende trucs en schema's toe (bijvoorbeeld door bij de douane bijna 10 miljoen illegale sigaretten als koffers aan te geven) en ze hebben hun bedrijfsmodel aangepast aan de pandemie en aan strengere controles aan de EU-grenzen. Daarom zijn we zo trots om samen te werken met al onze vele partners. Dit is de beste manier om tot concrete resultaten te komen.”

De bestrijding van tabakssmokkel vormt een centraal onderdeel van de onderzoeksactiviteiten van OLAF. OLAF identificeert en volgt vrachtwagens en/of containers geladen met sigaretten die aan de EU-grenzen ten onrechte als andere goederen zijn aangegeven. OLAF wisselt in realtime inlichtingen en informatie uit met EU-lidstaten en derde landen, en als er duidelijk bewijs is dat de zendingen bestemd zijn voor de EU-smokkelmarkt, staan ​​de nationale autoriteiten klaar en in staat om in te grijpen en ze tegen te houden.

OLAF-missie, mandaat en bevoegdheden:

advertentie

De missie van OLAF is om fraude met EU-middelen op te sporen, te onderzoeken en te stoppen.

OLAF vervult zijn missie door:

· onafhankelijk onderzoek te doen naar fraude en corruptie waarbij EU-fondsen betrokken zijn, om ervoor te zorgen dat al het geld van de EU-belastingbetalers terechtkomt bij projecten die banen en groei in Europa kunnen creëren;

· bijdragen aan het versterken van het vertrouwen van de burgers in de EU-instellingen door onderzoek te doen naar ernstig wangedrag door EU-personeel en leden van de EU-instellingen;

· ontwikkeling van een degelijk EU-fraudebestrijdingsbeleid.

In zijn onafhankelijke onderzoeksfunctie kan OLAF zaken in verband met fraude, corruptie en andere strafbare feiten onderzoeken die van invloed zijn op de financiële belangen van de EU met betrekking tot:

· alle EU-uitgaven: de belangrijkste uitgavencategorieën zijn structuurfondsen, landbouwbeleid en platteland

ontwikkelingsfondsen, directe uitgaven en externe hulp;

· sommige gebieden van EU-ontvangsten, voornamelijk douanerechten;

· vermoedens van ernstig wangedrag door EU-personeel en leden van de EU-instellingen.

Zodra OLAF zijn onderzoek heeft afgerond, is het aan de bevoegde EU- en nationale autoriteiten om de aanbevelingen van OLAF te onderzoeken en er een besluit over te nemen. Alle betrokkenen worden geacht onschuldig te zijn totdat hun schuld is bewezen door een bevoegde nationale of EU-rechtbank.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending