Verbind je met ons

Toetreding

Volgens de leden van het Europees Parlement moet de hervorming van de grondwet de hoogste prioriteit hebben voor Turkije

DELEN:

gepubliceerd

on

turkije.vlagBuitenlandse Zaken EP-leden hebben hun diepe bezorgdheid geuit over de recente ontwikkelingen in Turkije met betrekking tot beschuldigingen van corruptie op hoog niveau en benadrukken dat constitutionele hervormingen de topprioriteit moeten blijven voor de modernisering en democratisering van Turkije, in een resolutie aangenomen op 3 maart over de vooruitgang van Turkije in 2013 op weg naar toetreding tot de EU.
De resolutie betreurt de verwijdering van de openbare aanklagers en politieagenten die verantwoordelijk waren voor de oorspronkelijke corruptieonderzoeken en roept de autoriteiten op om de goede werking van de Rekenkamer te waarborgen, waarbij het vitale belang wordt benadrukt van een onafhankelijke rechterlijke macht en de scheiding der machten, benadrukken EP-leden Het belang van Turkije als strategische partner van de Europese Unie en zijn bezorgd over het gebrek aan vooruitgang bij de hervorming van de grondwet, met name de opschorting van de werkzaamheden van het bemiddelingscomité van het Turkse parlement over grondwetswijzigingen.
Zij benadrukken het belang van een nauwe dialoog en samenwerking tussen de EU en Turkije bij het hervormingsproces, zodat de onderhandelingen Turkije een duidelijke referentie en geloofwaardige benchmarks kunnen blijven bieden. Ze willen dat de Raad zich inspant voor het openen van onderhandelingshoofdstukken 23 en 24, over rechterlijke macht en grondrechten en over justitie en binnenlandse zaken.

Inperking van vrijheden
De commissie spreekt haar diepe bezorgdheid uit over de nieuwe internetwetten, die buitensporige controles en monitoring van internettoegang invoeren, en de nieuwe rechterlijke wetten, die Turkije ertoe zouden kunnen brengen niet te voldoen aan de criteria van Kopenhagen voor toetreding tot de EU. Het roept de autoriteiten ook op om terughoudender om te gaan met publieke protesten en een wettelijk kader te bieden voor het herstel van de eigendomsrechten van alle religieuze gemeenschappen.

Koerdische kwestie en hereniging van Cyprus
In de resolutie moedigen de EP-leden de Turkse autoriteiten aan om de hervormingen door te voeren die nodig zijn om de sociale, culturele en economische rechten van de Koerdische gemeenschap te bevorderen, onder meer door middel van onderwijs op Koerdische openbare scholen. Ze verwelkomen ook de gezamenlijke verklaring van de leiders van de twee gemeenschappen over het herlanceren van de besprekingen over de hereniging van Cyprus, waarin het belang van hereniging wordt benadrukt.

Voorzitter: Elmar Brok (EVP, DE)

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending