Verbind je met ons

Milieu

Ontsluiten van klimaatsucces: nieuw rapport zet de koers uit voor het stellen van geloofwaardige klimaatdoelstellingen voor bedrijven

DELEN:

gepubliceerd

on

Een nieuw WWF-rapport dat vandaag is gepubliceerd, biedt bedrijven essentiële kennis en aanbevelingen voor het stellen van ambitieuze en geloofwaardige klimaatdoelstellingen, die zij volgens de EU-wetgeving moeten publiceren. Het verslag "Bedrijfsklimaatdoelstellingen: waarborgen van de geloofwaardigheid van door de EU gereguleerde verplichtingen” omvat een gedetailleerde beschrijving van de wettelijke verplichtingen van bedrijven en financiële instellingen, evenals methodologische aanbevelingen. Het laat ook zien dat het gebruik van het Science Based Targets Initiative (SBTi) het stellen van doelstellingen vergemakkelijkt en bedrijven in staat stelt te voldoen aan gerelateerde eisen van de Europese regelgeving.

Dit rapport beoordeelt de afstemming van de methodologische vereisten van SBTi met de wettelijke vereisten van de EU zoals uiteengezet in de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die een raamwerk biedt voor verplichte duurzaamheidsrapportage op Europees niveau. Alle aanbevelingen en conclusies in dit rapport zijn ook in lijn met de huidige versie van de Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn (CSDDD), waarover naar verwachting binnenkort door de EU-lidstaten zal worden gestemd.

Think Antoine Pugliese, Sustainable Finance Advocacy Manager bij WWF Frankrijk: “Het versterken van de rapportagevereisten voor duurzaamheid van bedrijven is een belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal. Het hoofddoel van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is het verschaffen van strategische duurzaamheidsgegevens die bedrijven in staat stellen hun bedrijfsmodellen af ​​te stemmen op een duurzame economie en een beperking van de opwarming van de aarde tot 1.5°C, in lijn met het Akkoord van Parijs. Dit eerste rapport onderzoekt hoe bedrijven, auditors en toezichthouders de geloofwaardigheid van klimaatdoelstellingen moeten waarborgen als eerste element van een robuust transitieplan.”

In reactie op het rapport, Anna Notarianni, Group Chief Impact Officer bij Sodexo zei: “Als het eerste bedrijf in onze sector met klimaatdoelstellingen voor de korte en lange termijn, gevalideerd door SBTi, heeft Sodexo consequent het voortouw genomen op het gebied van duurzaamheid. We zijn er trots op dat onze proactieve adoptie van door de SBTi gevalideerde doelstellingen en trajecten de juiste beslissing was en nuttig zal zijn bij het aanpakken van opkomende regelgevingsvereisten zoals MVO – dit nieuwe WWF-rapport bevestigt dit.”

Voor Skender Sahiti-Manzoni, hoofd Sustainable Policies & Stakeholder Engagements bij La Banque Postale: “Het recente WWF-rapport onderstreept de voortdurende inzet van La Banque Postale om de klimaatverandering in de financiële sector aan te pakken. Door in een vroeg stadium rigoureuze, op wetenschap gebaseerde doelstellingen en trajecten vast te stellen, herbevestigen we onze toewijding aan duurzame transities en voldoen we tegelijkertijd effectief aan de openbaarmakingsnormen voor klimaatdoelstellingen, zoals de CSRD. Dit onderstreept onze proactieve aanpak, die blijkt uit ons engagement om uiterlijk in 2030 volledig af te stappen van fossiele brandstoffen.”

Het rapport doet met name de volgende aanbevelingen:

  1. EU-instellingen en lidstaten, relevante toezichthouders en toezichthouders, en zekerheidsverstrekkers (auditors) moeten bedrijven onmiddellijk aanbevelen om dit te doen SBTi-gevalideerde klimaatdoelstellingen aannemen, om zowel de naleving van de EU-regelgevingsvereisten voor het stellen en rapporteren van klimaatdoelen door bedrijven te garanderen, als om de transparantie over hun verwachte emissiereducties te verbeteren.
  2. De De EU moet een methodologisch regelgevingskader ontwikkelen als referentiepunt om te zorgen voor geloofwaardige, vergelijkbare klimaatdoelen die zijn afgestemd op een mondiale temperatuurstijging van 1.5°C voor bedrijven, op basis van de methodologische richtlijnen en aanbevelingen van de SBTi.
  3. Klimaatdoelstellingen moeten worden gemonitord door relevante toezichthouders (nationale bevoegde autoriteiten) en toezichthouders die daarvoor moeten zorgen passende middelen worden toegewezen om deze doelstellingen te bereiken en de voortgang op het gebied van zakelijke engagementen te monitoren. In die zin vertegenwoordigt CSDDD een essentieel onderdeel van de duurzaamheidsregelgeving van de EU, die moet worden aangevuld door de ontwikkeling van een robuust meet-, rapportage- en verificatieproces (MRV) voor de klimaatdoelstellingen van bedrijven.

WWF roept op tot een snelle overweging van deze aanbevelingen om de ambitie en geloofwaardigheid van de klimaatdoelstellingen van bedrijven te waarborgen, in lijn met de EU-klimaatdoelstellingen voor 2030, de Europese Green Deal en de bevordering van klimaatbestendigheid en financiële stabiliteit op de lange termijn.

advertentie

Belangrijkste bevindingen

CSRD-vereisten: het rapport herinnert eraan dat de CSRD bedrijven toestaat klimaatdoelen te stellen, aan te geven of deze in lijn zijn met een limiet van 1.5°C mondiale temperatuurstijging, en de scenario's te beschrijven die zijn gebruikt om deze te ontwikkelen. Deze doelstellingen moeten in absolute termen worden vastgesteld om de snelle decarbonisatie van de economische activiteiten te garanderen, met tussenpozen van vijf jaar tussen 2030 en 2050. Dit moet uiteindelijk worden aangevuld met de CSDDD, die, als er zoals verwacht wordt gestemd, ook van toezichthouders zal eisen dat zij ervoor zorgen dat Bedrijven voorzien in adequate middelen om hun klimaatdoelstellingen te verwezenlijken via transitieplannen.

Naleving van SBTi met Europese regelgeving: SBTi is een methodologische referentie voor het definiëren van bedrijfsklimaatdoelstellingen. Het is gebruikt om de doelstellingen van meer dan 4,000 bedrijven en financiële instellingen in bijna 100 landen te valideren, en nog eens 3,000 hebben zich ertoe verbonden dit te doen. Het stelt economische spelers in staat ervoor te zorgen dat hun doelstellingen voor het koolstofvrij maken van de economie verenigbaar zijn met een mondiale temperatuurstijgingslimiet van 1.5°C (met weinig of geen overschrijding). Uit de analyse van het WWF blijkt dat de methodologische eisen van SBTi voor het opstellen, indienen en valideren van klimaatdoelen aansluiten bij de eisen die zijn vastgelegd in de CSRD, en soms zelfs strenger zijn.

Een gefaciliteerd proces voor het vaststellen van klimaatdoelstellingen: Met zijn gevestigde aanwezigheid in de EU en zijn aanzienlijke dekking van de broeikasgasemissies van de Unie kan SBTi de uitvoering van de CSRD en de verwachte CSDDD-vereisten voor bedrijven en financiële instellingen aanzienlijk vergemakkelijken om klimaatdoelstellingen vast te stellen en te publiceren. Dit zal helpen de geloofwaardigheid en vergelijkbaarheid van deze doelstellingen te verbeteren, en beter bijdragen aan de EU-doelstelling om klimaatneutraliteit te bereiken. Ambitieuze en geloofwaardige klimaatdoelstellingen dragen ook bij aan het verbeteren van de veerkracht en de financiële stabiliteit op lange termijn van bedrijven en financiële instellingen. Het rapport wijst er echter op dat het stellen van doelstellingen alleen niet voldoende is om een ​​bevredigende beoordeling te geven van de realiteit van de klimaatambities van bedrijven. Deze doelstellingen vertegenwoordigen slechts de eerste stap in de ontwikkeling van bedrijfsplannen voor de klimaattransitie, die het onderwerp zullen zijn van toekomstige WWF-rapporten in 2024.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending